Informacije o programu i računaru

Možete da proverite koja je verzija programa Office 2003 ili programa sistema Office instalirana na vašem računaru i da utvrdite identifikacioni (ID) broj vaše kopije programa. Takođe, možete da dobijete informacije o sistemu i izvršite test svoje mrežne veze.

  • U meniju Pomoć izaberite stavku Osnovni podaci o programu Ime programa.
 
 
Primenljivo na:
Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003