Brisanje grada sa liste Vremenske prognoze u kalendaru

Uklonite gradove koje više ne želite da vidite sa liste Vremenske prognoze (Traka vremenske prognoze: trodnevna prognoza za izabranu lokaciju pojavljuje se na vrhu prikaza kalendara.).

  1. Kliknite na strelicu nadole pored Traka vremenske prognoze imena grada.
  2. Kliknite na grad koji želite da izbrišete.
  3. Kliknite na Ikona za brisanje lokacije sa liste Vremenske prognoze.

Izaberite i izbrišite grad sa liste Vremenske prognoze

Ako je na listi sačuvano više od pet gradova, brisanje grada omogućiće da dodate druge gradove.

 Napomena    Lista Vremenske prognoze uvek mora sadržati bar jednu lokaciju; lokaciju ne možete izbrisati ako je jedina na listi.

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013