Blokirani prilozi u programu Outlook

Radi bolje zaštite računara, Microsoft Outlook ne dozvoljava prijem datoteka određenih tipova (kao što su .exe datoteke) kao priloga zbog toga što mogu da unesu virus u računar. Outlook podrazumevano blokira te datoteke. Ako vaša organizacija koristi Microsoft Exchange, samo administrator servera e-pošte može da deblokira te tipove datoteka. Krajnji korisnici programa Outlook ne mogu da deblokiraju te tipove datoteka.

U ovom članku


Pozadina - Internet je opasno okruženje

Kada se program Microsoft Outlook 97 prvi put pojavio na tržištu, mnogi su smatrali Internet relativno bezbednim mestom, a slanje priloga putem e-pošte bilo je veoma popularno. Međutim – kada se u martu 1999. godine pojavio virus „Melissa“, a odmah za njim i virus „ILOVEYOU“ – situacija je postala ozbiljna. Nikada pre toga nisu viđeni virusi koji se tako brzo šire i ostavljaju tako štetne posledice; mnoga preduzeća bila su primorana da obustave rad sistema e-pošte. Cilj napada bio je što brže širenje virusa i navođenje korisnika na pomisao da e-poruke koje ih sadrže potiču od njihovih poznanika, a njihove žrtve bili su i neki stručnjaci za računare. Poznato je da hakeri vole da napadaju najpristupačniju metu – danas je to program Microsoft Office Outlook. Više od 300 miliona korisnika širom sveta koristi ovaj program. Iz tog razloga celokupna industrija, kao i kupci proizvoda korporacije Microsoft traže da im ova korporacija obezbedi zaštitu od bezbednosnih pretnji.

Većina ljudi se slaže s time da Internet predstavlja odličnu alatku, ali treba imati u vidu i činjenicu da je to opasno okruženje. Od štetnih posledica nisu pošteđeni čak ni najveći stručnjaci, a hakeri postaju sve veštiji. Microsoft ne želi da program Outlook postane sredstvo za širenje opasnih datoteka na Internetu. Iz tog razloga, ovaj program blokira potencijalno opasne priloge i sprečava neovlašćene programe da pristupe adresaru. Najvažnija ideja u dizajnu programa Outlook jeste da slanje i prijem e-pošte bude bezbedno.

Vrh stranice Vrh stranice

Bezbedno deljenje datoteka

Većina ljudi nema nameru da šalje datoteke koje mogu biti opasne – a ljudi koji to namerno rade koriste druge metode. Postoji nekoliko načina za bezbedno deljenje datoteka:

  • Outlook ne blokira dokumente koji sadrže sledeće oznake tipa datoteke: .xls, .doc, .ppt i .txt. Ovi tipovi datoteka se najčešće koriste u radu. Međutim, trebalo bi da imate u vidu da te datoteke mogu sadržati makroe koji omogućavaju širenje virusa. Kada pronađete takve datoteke u fascikli Prijemno poštansko sanduče, upotrebite antivirusni program nezavisnog proizvođača (samo na engl.) kako biste ih skenirali pre otvaranja. Takođe, sledite preporučena uputstva kako biste zaštitili računar (samo na engl.).
  • Da biste poslali datoteku koja se obično blokira, možete da promenite oznaku tipa datoteke tako da se ona ne podudara ni sa jednom oznakom koju program Outlook blokira. Na primer, datoteku tipa program.exe možete da preimenujete u program.exe_ok i da je zatim priložite e-poruci. U tu poruku uključite i uputstva primaocu kako da preimenuje datoteku korišćenjem prvobitne oznake tipa datoteke (u ovom slučaju je to program.exe). Najvažnija stvar koju bi trebalo da zapamtite jeste da otvarate samo one datoteke koje očekujete od neke osobe.
  • Upotrebite program za komprimovanje kako biste spakovali datoteke pre nego što ih priložite e-poruci. Ta poruka može da sadrži i uputstva u kojima se objašnjava postupak izdvajanja datoteka iz komprimovanog paketa.
  • Pošaljite datoteke u bezbedan mrežni deljeni resurs. Većina dobavljača Internet usluga (ISP-a) nudi pretplatnicima prostor na kojem mogu da objave datoteke. Jedan od metoda jeste da datoteke sačuvate na Web lokaciji MSN (samo na engl.) i primaocima dozvolite pristup. U poruku možete da uključite i vezu ka deljenom resursu.

Vrh stranice Vrh stranice

Tipovi datoteka u prilozima koje program Outlook blokira

U sledećoj tabeli navedeni su tipovi datoteka koje program Outlook podrazumevano blokira.

Oznaka tipa datoteke Tip datoteke
.ade Oznaka tipa datoteke Access projekta (Microsoft)
.adp Access projekat (Microsoft)
.app Izvršna aplikacija
.asp Stranica aktivnog servera
.bas BASIC izvorni kôd
.bat Grupna obrada
.cer Datoteka certifikata Internet bezbednosti
.chm Prevedena datoteka HTML pomoći
.cmd DOS CP/M komandna datoteka, komandna datoteka za sistem Windows NT
.com Komandna datoteka
.cpl Oznaka tipa datoteke Windows kontrolne table (Microsoft)
.crt Datoteka certifikata
.csh csh skripta
.der DER Encoded X509 datoteka certifikata
.exe Izvršna datoteka
.fxp FoxPro prevedeni kôd (Microsoft)
.gadget Windows Vista gadžet
.hlp Windows datoteka pomoći
.hta Hipertekstualna aplikacija
.inf Datoteka sa informacijama ili instalaciona datoteka
.ins IIS postavke Internet komunikacije (Microsoft)
.isp IIS postavke dobavljača Internet usluga (Microsoft)
.its Datoteka skupa Internet dokumenata, Internet prevod
.js JavaScript izvorni kôd
.jse Kodirana datoteka JScript skripte
.ksh Skripta UNIX ljuske
.lnk Datoteka Windows prečice
.mad Prečica za Access modul (Microsoft)
.maf Access (Microsoft)
.mag Prečica za Access dijagram (Microsoft)
.mam Prečica za Access makro (Microsoft)
.maq Prečica za Access upit (Microsoft)
.mar Prečica za Access izveštaj (Microsoft)
.mas Access uskladištene procedure (Microsoft)
.mat Prečica za Access tabelu (Microsoft)
.mau Jedinica za povezivanje medija
.mav Prečica za Access prikaz (Microsoft)
.maw Access stranica za pristup podacima (Microsoft)
.mda Access programski dodatak (Microsoft), MDA Access 2 radna grupa (Microsoft)
.mdb Access aplikacija (Microsoft), MDB Access baza podataka (Microsoft)
.mde Access MDE datoteka baze podataka (Microsoft)
.mdt Podaci o Access programskom dodatku (Microsoft)
.mdw Access datoteka informacija o radnoj grupi (Microsoft)
.mdz Access predložak čarobnjaka (Microsoft)
.msc Datoteka kontrole proširenja konzole za Microsoft Management Console (Microsoft)
.msh Datoteka Microsoft ljuske
.msh1 Datoteka Microsoft ljuske
.msh2 Datoteka Microsoft ljuske
.mshxml Datoteka Microsoft ljuske
.msh1xml Datoteka Microsoft ljuske
.msh2xml Datoteka Microsoft ljuske
.msi Datoteka programa Windows Installer (Microsoft)
.msp Datoteka dopune programa Windows Installer
.mst Windows SDK Setup Transform Script
.ops Office datoteka postavki profila
.pcd Visual test datoteka (Microsoft)
.pif Windows datoteka sa podacima o programu (Microsoft)
.plg Datoteka za evidenciju verzije programa Developer Studio
.prf Windows sistemska datoteka
.prg Programska datoteka
.pst MS Exchange datoteka adresara, Outlook datoteka lične fascikle (Microsoft)
.reg Informacije za registraciju/ključ za W95/98, datoteka podataka registratora
.scf Komandna datoteka programa Windows Explorer
.scr Datoteka Windows programa za zaštitu ekrana
.sct Windows datoteka komponente za skriptu, Foxpro ekran (Microsoft)
.shb Datoteka Windows prečice za dokument
.shs Datoteka isečenog objekta ljuske
.ps1 Windows PowerShell
.ps1xml Windows PowerShell
.ps2 Windows PowerShell
.ps2xml Windows PowerShell
.psc1 Windows PowerShell
.psc2 Windows PowerShell
.tmp Privremena datoteka/fascikla
.url Datoteka Internet lokacije
.vb VBScript datoteka ili neki VisualBasic izvor
.vbe Kodirana datoteka VBScript skripte
.vbs Datoteka VBScript skripte, skripta programa Visual Basic for Applications
.vsmacros Visual Studio .NET datoteka binarnog projekta makroa (Microsoft)
.vsw Visio datoteka radnog prostora (Microsoft)
.ws Datoteka programa Windows Script
.wsc Datoteka komponente programa Windows Script
.wsf Datoteka programa Windows Script
.wsh Datoteka postavki za Windows Script server
.xnk Prečica do Exchange javne fascikle

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2007