Automatski odgovor na dolazne poruke sa POP3 ili IMAP nalogom e-pošte

Odnosi se na program
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

Pomoćnik za odsustvovanje je funkcija dostupna u Microsoft Exchange Server nalozima e-pošte. Ako koristite Exchange nalog e-pošte, možete da odaberete da pomoćnik za odsustvovanje automatski obaveštava ljude koji vam šalju e-poruku da ste nedostupni. Pomoćnik za odsustvovanje je nedostupan u Outlook profilima (Outlook profil e-pošte: profil koji Outlook koristi za pamćenje svih naloga e-pošte i postavki koje saopštavaju programu Outlook gde je vaša e-pošta uskladištena.) bez naloga e-pošte.

Ako vaš profil ne uključuje Exchange nalog e-pošte, možete da kombinujete Outlook predložak e-pošte sa Outlook pravilima da biste simulirali funkcionalnost pomoćnika za odsustvovanje. Korišćenjem ove kombinacije možete da koristite svoj POP3 (POP3: uobičajeni protokol za preuzimanje e-poruka sa Internet servera e-pošte.) ili IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): za razliku od Internet protokola za e-poštu kao što je POP3, koji obezbeđuju samo jednu fasciklu „Prijemno poštansko sanduče“ na serveru, IMAP dozvoljava kreiranje većeg broja fascikli na serveru za čuvanje i organizovanje poruka kojima se može pristupiti sa većeg broja računara.) nalog e-pošte za slanje automatizovanih odgovora na dolazne poruke.

Kreiranje predloška za odgovor na poruku

 1. Uverite se da ne koristite program Microsoft Office Word kao podrazumevani uređivač e-pošte.

PrikažiKako?

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 2. Na kartici Format pošte u oknu Format poruke proverite da izbor u polju za potvrdu Koristi Microsoft Office Word 2003 za uređivanje e-poruka nije potvrđen. Treba da koristite ugrađeni Outlook uređivač e-pošte kao svoj podrazumevani uređivač e-pošte.

 Napomena   Ako koristite program Outlook 2002, proverite da izbor u polju za potvrdu Koristi Word za uređivanje e-poruka nije potvrđen.

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku E-poruka.
 2. U prozoru za poruke u menijuOblikovanje izaberite stavku Čisti tekst.

 Napomena   Korišćenje formata poruka HTML ili obogaćeni tekst može da uzrokuje probleme kada poruku šaljete primaocima koje ste u svojim kontaktima naveli kao primaoce čistog teksta.

Kada se pojavi upozorenje koje vas obaveštava da ćete ukloniti celokupno trenutno oblikovanje, kliknite na dugme Da.

 1. U telu poruke otkucajte tekst koji želite da bude poslat kao automatizovani odgovor.
 2. U prozoru za poruke, u meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 3. U dijalogu Sačuvaj kao u listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku Outlook predložak.
 4. U okviru Ime datoteke otkucajte ime svog predloška, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Kreiranje pravila za automatski odgovor na nove e-poruke

Izvršite jednu od sledećih radnji:

PrikažiOutlook 2003

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i obaveštenja.
 2. U dijalogu Pravila i obaveštenja izaberite stavku Novo pravilo.
 3. Izaberite stavku Počni od praznog pravila, zatim stavku Proveri poruke nakon što stignu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. U okviru Koje uslove želite da proverite? potvrdite izbor u polju za potvrdu Poslato isključivo meni i izaberite bilo koje druge željene kriterijume, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. U okviru Šta želite da uradite sa porukom? potvrdite izbor u polju za potvrdu Odgovori korišćenjem određenog predloška.
 6. U okviru 2. korak: uredite opis pravila (kliknite na podvučenu vrednost) izaberite stavku određeni predložak.
 7. U dijalogu Izbor predloška za odgovor u okviru Pogledaj u izaberite stavku Korisnički predlošci u sistemu datoteka. Izaberite predložak koji ste kreirali u prethodnom odeljku a zatim kliknite na dugme Otvori.
 8. Kliknite na dugme Dalje.
 9. Možete opcionalno izabrati polja za potvrdu za bilo koje izuzetke od pravila automatskog odgovora.
 10. Kliknite na dugme Dalje.
 11. U okviru 1 korak: imenujte pravilo otkucajte ime za pravilo automatskog odgovora, a zatim kliknite na dugme Završi.

PrikažiOutlook 2002

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Čarobnjak za pravila.
 2. U dijalogu Čarobnjak za pravila izaberite stavku Novo.
 3. U okviru Koji tip pravila želite da kreirate? izaberite stavku Započni od praznog pravila, zatim stavkuProveri poruke nakon što stignu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. U okviru Koje uslove želite da proverite? potvrdite izbor u polju za potvrdu Poslato isključivo meni i izaberite bilo koje druge željene kriterijume, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. U okviru Šta želite da uradite sa porukom? potvrdite izbor u polju za potvrdu Odgovori korišćenjem određenog predloška.
 6. U okviru Opis pravila kliknite na podvučenu frazu određeni predložak.
 7. U dijalogu Izbor predloška za odgovor kliknite na predložak koji ste kreirali u prethodnom odeljku, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 8. Dovršite čarobnjaka za pravila tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.

Pravilo čarobnjaka za pravila odgovori korišćenjem određenog predloška šalje automatizovani odgovor po jednom svakom pošiljaocu u toku sesije. Ovo pravilo sprečava program Outlook da pošalje odgovore koji se ponavljaju pošiljaocu od koga dobijate više poruka. U toku sesije, program Outlook vodi evidenciju o listi korisnika kojima je odgovorio. Ako izađete iz programa Outlook i ponovo ga pokrenete, uspostavljaju se početne vrednosti liste pošiljalaca koji su dobili automatizovane odgovore.

 Napomena   Program Outlook mora da bude pokrenut da bi čarobnjak za pravila mogao automatski da odgovori i mora da bude podešen da periodično proverava nove poruke.

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2003