Prilaganje datoteke, poruke, kontakta ili zadatka e-poruci

E-poruci se mogu priložiti datoteke. Isto tako, i druge stavke iz programa Program Outlook, kao što su poruke, kontakti ili zadaci, mogu da budu uključene u poruku koju šaljete.

 Napomena    Iako u programu Program Outlook nije zadato ograničenje, mnogi dobavljači internet usluga (ISP: posrednik koji obezbeđuje pristup Internetu: elektronsku poštu, sobe za ćaskanje, korišćenje svetske komunikacione mreže. Neki dobavljači Internet usluga su multinacionalne kompanije, koje omogućavaju pristup mnogim lokacijama, dok su drugi ograničeni na određene regione. ISP – Internet Service Provider (dobavljač Internet usluga), pored ograničavanja veličine prijemnog poštanskog sandučeta, ograničavaju i veličinu poruke koju možete da pošaljete.

Prilaganje datoteke u poruku

 1. Kreirajte poruku, ili u postojećoj poruci kliknite na dugme Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.
 2. U prozoru poruke kliknite na Poruka.
 3. U grupi Uključi kliknite na dugme Priloži datoteku.

Komanda „Priloži datoteku“ na traci

 1. Potražite i zatim izaberite datoteku koju želite da priložite pa kliknite na dugme Umetni.

 Savet    Dok pišete porukudatoteke možete da priložite i korišćenjem komandi u grupi Uključi na kartici Umetanje ili prevlačenjem datoteka iz fascikli na računaru i otpuštanjem u prozoru poruke.

Vrh stranice Vrh stranice

Prilaganje Program Outlook stavke poruci

Program Outlook stavke (stavka: stavka je osnovni element programa Outlook koji sadrži informaciju (slično kao datoteka u drugim programima). Stavka može da sadrži e-poruke, zakazane obaveze, kontakte, zadatke, stavke dnevnika, beleške, poslate stavke i dokumenta.), kao što su druge e-poruke, zadaci, kontakti ili stavke iz kalendara, možete da priložite porukama. To je najjednostavniji način prosleđivanja više stavki ili poruka.

 1. Kreirajte poruku, ili u postojećoj poruci kliknite na dugme Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.
 2. U prozoru poruke kliknite na Poruka.
 3. U grupi Uključi kliknite na dugme Priloži stavku.

Komanda „Priloži stavku“ na traci

 1. Uradite nešto od sledećeg:
 • Postavite pokazivač na stavku Vizitkarta i izaberite opciju Druge vizitkarte. Izaberite kontakt i zatim kliknite na dugme U redu. Da biste izabrali više kontakata pritisnite i držite pritisnut taster Ctrl dok birate kontakte.
 • Kliknite na kalendar. Izaberite kalendar, opseg datuma i detalje koje treba uključiti. Za Više opcija kliknite na Prikaži. Kliknite na dugme U redu da biste kalendar dodali poruci.
 • Kliknite na Outlook stavka. Pregledajte listu fascikli da biste pronašli fasciklu sa stavkom koju želite da priložite. U okviru Stavke izaberite stavku i kliknite na dugme U redu.

Komanda „Priloži Outlook“ stavku na traci

 Savet    Dok pišete porukudatoteke možete da priložite i korišćenjem komandi u grupi Uključi na kartici Umetanje ili prevlačenjem datoteka iz fascikli na računaru i otpuštanjem u prozoru poruke.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2013