Dodavanje ili uklanjanje naloga e-pošte

Da biste mogli da šaljete i primate e-poruke pomoću programa Microsoft Outlook 2010, prvo morate da dodate i konfigurišete nalog e-pošte. Ako ste koristili stariju verziju programa Microsoft Outlook na istom računaru na kojem ste instalirali Outlook 2010, postavke naloga će se automatski uvesti.

U ovom članku


Osnovni podaci o nalozima e-pošte

Outlook podržava Microsoft Exchange, POP3 (POP3: uobičajeni protokol za preuzimanje e-poruka sa Internet servera e-pošte.) i IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): za razliku od Internet protokola za e-poštu kao što je POP3, koji obezbeđuju samo jednu fasciklu „Prijemno poštansko sanduče“ na serveru, IMAP dozvoljava kreiranje većeg broja fascikli na serveru za čuvanje i organizovanje poruka kojima se može pristupiti sa većeg broja računara.). Dobavljač Internet usluga (ISP) (ISP: posrednik koji obezbeđuje pristup Internetu: elektronsku poštu, sobe za ćaskanje, korišćenje svetske komunikacione mreže. Neki dobavljači Internet usluga su multinacionalne kompanije, koje omogućavaju pristup mnogim lokacijama, dok su drugi ograničeni na određene regione. ISP – Internet Service Provider (dobavljač Internet usluga) ili administrator e-pošte vam mogu pružiti informacije o konfiguraciji koje su vam potrebne za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook.

Nalozi e-pošte nalaze se u profilu. Profil se sastoji od naloga, datoteka sa podacima i postavki koje navode informacije o mestu čuvanja e-poruka. Novi profil se automatski kreira kada prvi put pokrenete Outlook. Više informacija o profilima potražite u članku Kreiranje profila.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje naloga e-pošte pri prvom pokretanju programa Outlook 2010

Ako ste početnik u korišćenju programa Microsoft Outlook ili instalirate Outlook 2010 na novi računar, funkcija „Automatsko podešavanje naloga“ automatski će se pokrenuti i i pomoći vam da konfigurišete postavke za naloge e-pošte. Za ovo podešavanje potrebno je samo vaše ime, e-adresa i lozinka. Ako nalog e-pošte ne može automatski da se konfiguriše, ručno ćete morati da unesete dodatne informacije koje se zahtevaju.

 1. Pokrenite Outlook.
 2. Kada budete upitani da konfigurišete nalog e-pošte, kliknite na dugme Da, a zatim na dugme Dalje.
 3. Unesite ime, e-adresu i lozinku.

Ako unesete e-adresu koja završava sa „hotmail.com“ ili „msn.com“, moraćete koristiti Microsoft Outlook Connector za Windows Live Hotmail da biste dodali nalog e-pošte. Više informacija o dodavanju ovih tipova naloga e-pošte potražite u članku Korišćenje Windows Live Hotmail naloga u programu Outlook.

 Napomena   Kada je računar povezan sa mrežnim domenom za organizaciju koja koristi Microsoft Exchange, informacije o pošti će se automatski umetati. Polje za lozinku se ne prikazuje zato što se koristi mrežna lozinka.

 1. Kliknite na dugme Dalje.

Indikator toka se prikazuje dok se nalog konfiguriše. Proces podešavanja može potrajati nekoliko minuta.

Nakon uspešnog dodavanja naloga, možete dodati više naloga tako što ćete kliknuti na dugme Dodaj drugi nalog.

 1. Da biste izašli iz dijaloga Dodavanje novog naloga, kliknite na dugme Završi.

Ako nalog e-pošte ne može automatski da se konfiguriše, bićete upitani da ga ručno konfigurišete. Više informacija potražite u članku Dodavanje naloga e-pošte pomoću naprednih postavki.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje naloga e-pošte u Outlook

 1. Izaberite karticu Datoteka.
 1. Na kartici Informacije, u okviru Informacije o nalogu kliknite na dugme Postavke naloga.
 2. Kliknite na dugme Dodaj nalog.
 3. Unesite ime, e-adresu i lozinku.

Ako unesete e-adresu koja završava sa „hotmail.com“ ili „msn.com“, moraćete koristiti Microsoft Outlook Connector za Windows Live Hotmail da biste dodali nalog e-pošte. Više informacija o dodavanju ovih tipova naloga e-pošte potražite u članku Korišćenje Windows Live Hotmail naloga u programu Outlook.

 Napomena   Kada je računar povezan sa mrežnim domenom za organizaciju koja koristi Microsoft Exchange, informacije o pošti će se automatski umetati. Polje za lozinku se ne prikazuje zato što se koristi mrežna lozinka.

 1. Kliknite na dugme Dalje.

Indikator toka se prikazuje dok se nalog konfiguriše. Proces podešavanja može potrajati nekoliko minuta.

Nakon uspešnog dodavanja naloga, možete dodati više naloga tako što ćete kliknuti na dugme Dodaj drugi nalog.

 1. Da biste izašli iz dijaloga Dodavanje novog naloga, kliknite na dugme Završi.

Ako nalog e-pošte ne može automatski da se konfiguriše, bićete upitani da ga ručno konfigurišete. Više informacija potražite u članku Dodavanje naloga e-pošte pomoću naprednih postavki.

Vrh stranice Vrh stranice

Uklanjanje naloga e-pošte

 1. Izaberite karticu Datoteka.
 1. Na kartici Informacije, u okviru Informacije o nalogu kliknite na dugme Postavke naloga.
 2. Kliknite na dugme Postavke naloga.
 3. Izaberite nalog e-pošte koji želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.
 4. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili uklanjanje naloga.

Da biste uklonili nalog e-pošte iz drugog profila, izađite iz programa Outlook, ponovo ga pokrenite sa drugim profilom i pratite gorenavedene korake. Naloge možete ukloniti i iz drugih profila tako što ćete izvršiti sledeće radnje:

 1. Izađite iz programa Outlook.
 2. Na kontrolnoj tabli jednom ili dvaput kliknite na stavku Pošta.

  PrikažiGde se Pošta nalazi na kontrolnoj tabli?

  Pošta se pojavljuje na različitim lokacijama kontrolne table u zavisnosti od verzije operativnog sistema Microsoft Windows koju koristite, izabranog prikaza kontrolne table, kao i od toga da li koristite 32- ili 64-bitni operativni sistem odnosno verziju programa Outlook 2010.

   Napomena   Ikona „Pošta“ na kontrolnoj tabli ne pojavljuje se ako niste instalirali Outlook i pristupili mu barem jednom.

  Najlakši način da pronađete Poštu jeste da otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows, a da zatim u polju za pretragu na vrhu prozora otkucate Pošta. Na kontrolnoj tabli za Windows XP, u polju Adresa otkucajte Pošta.

Naslovna traka dijaloga Podešavanje parametara pošte sadrži ime trenutnog profila. Da biste izabrali postojeći profil, kliknite na dugme Prikaz profila, izaberite ime profila, a zatim kliknite na dugme Svojstva.

 1. Kliknite na dugme Nalozi e-pošte.
 2. Izaberite nalog, a zatim kliknite na dugme Ukloni.
 3. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili uklanjanje naloga.

 Napomene 

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Outlook 2010