Pronalaženje reči u rečniku

Da biste proverili pravopis neke reči ili pronašli njenu definiciju, možete da potražite reči u rečniku pomoću funkcije istraživanja.

Koji program koristite?


Excel

 Napomena   Microsoft Office Excel ne podržava korišćenje tastera ALT+klik za jednu reč.

 1. Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Istraživanje.

PrikažiGde se nalazi?

Kartica „Redigovanje“ na traci programa Excel

 1. Izvršite jednu od sledećih radnji:
  • Da biste potražili sadržaj ćelije, pritisnite taster ALT i kliknite na željenu ćeliju. Ako u ćeliji postoji više reči, sadržaj će biti tretiran kao fraza.
  • U polju Pronađi otkucajte reč ili frazu i kliknite na dugme Započni pretragu Slika dugmeta.

Rezultati se prikazuju u oknu zadatka Istraživanje.

Vrh stranice Vrh stranice

OneNote

 1. Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Istraži.

PrikažiGde se nalazi?

Kartica „Redigovanje“ na traci programa One Note

 1. Izvršite jednu od sledećih radnji:
  • Da biste potražili jednu reč u dokumentu, pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite.
  • Da biste potražili frazu u dokumentu, izaberite reči koje želite, pritisnite taster ALT i kliknite na selekciju.
  • U polju Pronađi otkucajte reč ili frazu i kliknite na dugme Započni pretragu Slika dugmeta.

Rezultati se prikazuju u oknu zadatka Istraživanje.

Vrh stranice Vrh stranice

Outlook

 1. U novoj poruci, na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Istraži.

PrikažiGde se nalazi?

Dugme „Istraži“ na traci programa Outlook

 Napomena   U programu Microsoft Office Outlook okno zadatka Istraživanje dostupno je u bilo kojoj novoj stavci programa Outlook kao što je poruka koju možete sastaviti, ali ne iz glavnog prozora programa Outlook.

 1. Izvršite jednu od sledećih radnji:
  • Da biste potražili jednu reč u dokumentu, pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite.
  • Da biste potražili frazu u dokumentu, izaberite reči koje želite, pritisnite taster ALT i kliknite na selekciju.
  • U polju Pronađi otkucajte reč ili frazu i kliknite na dugme Započni pretragu Slika dugmeta.

Rezultati se prikazuju u oknu zadatka Istraživanje.

Vrh stranice Vrh stranice

PowerPoint

 Napomena   Microsoft Office PowerPoint ne podržava korišćenje tastera ALT+klik.

 1. Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Istraživanje.

PrikažiGde se nalazi?

Kartica „Redigovanje“ na traci programa PowerPoint

 1. U polju Pronađi otkucajte reč ili frazu, a zatim kliknite na dugme Započni pretragu Slika dugmeta.

Rezultati se prikazuju u oknu zadatka Istraživanje.

Vrh stranice Vrh stranice

Publisher

 1. Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Istraži.

PrikažiGde se nalazi?

Meni „Istraživanje“

 1. Izvršite jednu od sledećih radnji:
  • Da biste potražili jednu reč u dokumentu, pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite.
  • Da biste potražili frazu u dokumentu, izaberite reči koje želite, pritisnite taster ALT i kliknite na selekciju.
  • U polju Pronađi otkucajte reč ili frazu i kliknite na dugme Započni pretragu Slika dugmeta.

Rezultati se prikazuju u oknu zadatka Istraživanje.

Vrh stranice Vrh stranice

Visio

 1. Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Istraži.

PrikažiGde se nalazi?

Kartica „Redigovanje“ na traci programa Visio

 1. Izvršite jednu od sledećih radnji:
  • Da biste potražili jednu reč u dokumentu, pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite.
  • Da biste potražili frazu u dokumentu, izaberite reči koje želite, pritisnite taster ALT i kliknite na selekciju.
  • U polju Pronađi otkucajte reč ili frazu i kliknite na dugme Započni pretragu Slika dugmeta.

Rezultati se prikazuju u oknu zadatka Istraživanje.

Vrh stranice Vrh stranice

Word

 1. Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Istraživanje.

PrikažiGde se nalazi?

Kartica „Redigovanje“ na traci programa Word

 1. Izvršite jednu od sledećih radnji:
  • Da biste potražili jednu reč u dokumentu, pritisnite taster ALT i kliknite na reč koju želite da potražite.
  • Da biste potražili frazu u dokumentu, izaberite reči koje želite, pritisnite taster ALT i kliknite na selekciju.
  • U polju Pronađi otkucajte reč ili frazu i kliknite na dugme Započni pretragu Slika dugmeta.

Rezultati se prikazuju u oknu zadatka Istraživanje.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010