Sistemski zahtevi za Office 365

Za najbolje iskustvo pri korišćenju sistema Office 365, preporučujemo da uvek koristite najnovije pregledače, Office klijente i aplikacije. Takođe vam preporučujemo da instalirate ispravke softvera kada postanu dostupne.

Office 365 je dizajniran za rad sa sledećim softverom:

  • Trenutna ili prva prethodna verzija programa Internet Explorer ili Firefox ili najnovija verzija pregledača Chrome ili Safari.
  • Bilo koja verzija sistema Microsoft Office u glavnoj podršci.

Iako Microsoft ne preporučuje da se povežete sa sistemom Office 365 pomoću starijih pregledača i klijenata, obezbeđujemo ograničenu podršku sve dok je softver podržan od strane proizvođača. Ako nastavite da koristite starije pregledače i klijente:

  • Office 365 neće namerno da vas spreči da se povežete sa uslugom.
  • Office 365 neće obezbediti popravke kodova za rešavanje problema u vezi sa tim klijentima, ali će ponuditi bezbednosne ispravke po potrebi.
  • Kvalitet korisničkog iskustva će se smanjivati tokom vremena.

Office 365 ne podržava nijedan softver koji se koristi sa uslugom, a koji proizvođač ne podržava.

Veb pregledači: Internet Explorer

Office 365 je dizajniran za rad sa trenutnom ili prvom prethodnom verzijom programa Internet Explorer. Preporučujemo da izvršite nadogradnju na Internet Explorer nakon objavljivanja. Office 365 može da nastavi sa radom sa verzijama programa Internet Explorer koje nisu trenutne ili prve prethodne verzije neko vreme nakon objavljivanja nove verzije programa Internet Explorer, ali Office 365 ne može da obezbedi nikakve garancije.

Kada pristupate sistemu Office 365 iz starijih verzija programa Internet Explorer, korisnici mogu da dožive poznate probleme i ograničenja u zavisnosti od verzija programa Internet Explorer, uključujući:

  • Internet Explorer 9    Office 365 ne pruža popravke kodova radi rešavanja problema na koje naiđete prilikom korišćenja usluge sa programom Internet Explorer 9. Trebalo bi da očekujete da se kvalitet korisničkog iskustva tokom vremena smanjuje, a da mnoge nove Office 365 funkcije uopšte neće raditi.
  • Internet Explorer 8    Korisničko iskustvo slanja i prijema e-pošte pomoću programa Outlook Web App i Internet Explorer 8 može biti znatno smanjeno, posebno kada se koristi u operativnom sistemu Windows XP ili sa uređajima sa niskom memorijom. Office 365 ne pruža popravke kodova za rešavanje problema na koje nailazite prilikom korišćenja usluge sa programom Internet Explorer 8, a nove Office 365 funkcije možda uopšte neće raditi.

Trebalo bi da očekujete da se kvalitet korisničkog iskustva uz Internet Explorer 8 ubuduće smanjuje. Od maja 2014. godine, Internet Explorer 8 prikazivaće samo Outlook Web App Light. Ako ste Office 365 administrator, videćete obaveštenje o ovoj promeni u centru sa porukama u Office 365 administrativnom centru 30 dana pre stupanja promene na snagu.

Ako vaša organizacija koristi Internet Explorer 8 za pristup starijim veb aplikacijama i uslugama, možda ćete želeti da nadogradite na Internet Explorer 11 i da razmotrite Enterprise Mode za Internet Explorer 11. Ova ispravka obezbeđuje bolju kompatibilnost sa prethodnim verzijama za zastarele veb aplikacije“.

Veb pregledači: Firefox, Chrome i Safari

Office 365 je dizajniran za rad sa trenutnom ili prvom prethodnom verzijom programa Firefox ili najnovijom verzijom pregledača Chrome ili Safari. Microsoft podržava samo verzije pregledača koje su podržane od strane proizvođača pregledača. Obično, to je jedino najnovija verzija. Firefox i Chrome su dizajnirani za slanje ažuriranja uređaja svakih šest meseci. Većina uobičajenih problema sa ovim pregledačima biće rešena u sledećoj ispravci.

Office klijenti u glavnoj podršci

Većina Office 365 planova vam obezbeđuje najnovije verzije Office aplikacija za računare, kao što su Word, Excel i PowerPoint. Da biste uporedili dostupnost Office aplikacija i funkcija u Office 365 planovima, pogledajte Opis usluga Office aplikacija.

Takođe možete da koristite podržane Microsoft Office klijente sa svojom Office 365 pretplatom. Office 365 je dizajniran za rad sa svim verzijama sistema Microsoft Office koje su u glavnoj podršci. Iako je većina novih Office 365 iskustava dizajnirana za najnoviju verziju sistema Office, neke nove funkcije će možda raditi sa starijim verzijama sistema Office koje su u glavnoj podršci.

Licence softvera za Office pretplatu (Office 365 ProPlus, Office Professional Plus 2010 i Lync klijent obezbeđen sa Office 365 uslugom) omogućava vam da koristite trenutnu verziju softvera i ne uključuje prava prelaska na stariju verziju softvera. Microsoft može da obezbedi period nadogradnje tokom kojeg vam pretplata daje pravo da koristite i trenutnu i prethodnu verziju softvera.

 Napomena    Glavna podrška za Office Professional Plus 2010 se završava 13. oktobra 2015.
Glavna podrška za Office Professional Plus 2013 se završava 10. aprila 2018.

Office klijenti u produženoj podršci

Iako Office klijenti u produženoj podršci nisu dizajnirani za rad sa sistemom Office 365, mogu da nastave da se povezuju sa Office 365 uslugom. Obezbedićemo obaveštenje u skladu sa našim smernicama životnog ciklusa podrške za servisni paket ako postoji znatna degradacija korisničkog iskustva sa Office klijentom koji je u produženoj podršci ili ako taj Office klijent više ne podržava Office 365 uslugu.

Office 365 podrška obezbeđuje pomoć sa starijim klijentima pružajući rešenja ili informacije „Kako da...“. Međutim, u mnogim slučajevima, jedino rešenje koje Office 365 podrška može da ponudi za problem sa starijim pregledačem ili klijentom jeste nadogradnja.

 Napomena    Office 365 nije dizajniran za rad sa sistemom Office 2007 zato što je Office 2007 napustio glavnu podršku 12. oktobra 2012. godine. Office 365 ne pruža popravke koda radi rešavanja problema na koje nailazite prilikom korišćenja usluge sa sistemom Office 2007. Trebalo bi da očekujete da se kvalitet korisničkog iskustva smanjuje tokom vremena, a da mnoge Office 365 funkcije uopšte ne rade. Preporučujemo vam da izvršite nadogradnju što je pre moguće na Office 365 ProPlus ili Office Professional Plus 2013 radi najboljeg iskustva sa sistemom Office 365.

Zahtevi operativnog sistema

Office 365 nema zahteve operativnog sistema, osim da operativni sistem koji koristite mora biti podržan od strane svog proizvođača. Međutim, mogu postojati napredne opcije Office 365 konfiguracije, funkcije, scenariji ili alatke koje imaju izričite zavisnosti za neki operativni sistem ili se različito ponašaju u različitim operativnim sistemima.

 Napomena    Windows XP napušta produženu podršku 8. aprila 2014. Iako Office 365 neće sprečiti korisnike da se povežu sa uslugom sa Windows XP uređaja nakon ovog datuma, trebalo bi da očekujete da se korisničko iskustvo smanjuje tokom vremena. Korisnici koji imaju uređaje sa niskom memorijom i koji rade pod operativnim sistemom Windows XP i Internet Explorer 8 imaće znatno smanjeno iskustvo rada u pregledaču sa sistemom Office 365.

Office servisni paketi i javne ispravke od korporacije Microsoft

Smernice životnog ciklusa podrške za servisni paket korporacije Microsoft zahtevaju da instalirate Office servisne pakete u roku od 12 meseci od izdavanja. Office 365 zahteva da budete usaglašeni sa ovim smernicama.

Automatske javne ispravke sadrže ključne bezbednosne popravke za Microsoft proizvode. Office 365 izričito preporučuje da korisnici prihvate automatske ispravke od korporacije Microsoft radi bezbednosti okruženja i postizanje najboljeg doživljaja uz Office 365. Office 365 ProPlus i Lync Basic korisnici mogu samo da odlože instaliranje ispravki do 12 meseci od dana objavljivanja.

Sistemski zahtevi u Office 365 planovima

Funkcija Office 365 Small Business Office 365 Small Business Premium Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Educatio1n A2

Office 365 za državne institucije G1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Education A3

Office 365 za državne institucije G3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education A4

Office 365 za državne institucije G4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 za državne institucije K1

Dizajniran za rad sa programom Internet Explorer 11 Da Da Da Da Da Da Da
Dizajniran za rad sa programom Internet Explorer 10 Da Da Da Da Da Da Da
Dizajniran za rad sa programom Internet Explorer 9 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Dizajniran za rad sa programom Internet Explorer 8 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Dizajniran za rad sa trenutnom ili prvom prethodnom verzijom programa Firefox Da Da Da Da Da Da Da
Dizajniran za rad sa najnovijom verzijom programa Google Chrome Da Da Da Da Da Da Da
Dizajniran za rad sa najnovijom verzijom programa Safari Da Da Da Da Da Da Da
Dizajniran za rad sa sistemom Office 365 ProPlus Da Da Da Da Da Da Da
Dizajniran za rad sa sistemom Office Professional Plus 2013 Da Da Da Da Da Da Da
Dizajniran za rad sa sistemom Office Professional Plus 2010 Da Da Da Da Da Da Da
Dizajniran za rad sa Office klijentima u produženoj podršci Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Zahteva određeni operativni sistem 1 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Zahteva instalaciju Office servisnih paketa u roku od 12 meseci od objavljivanja Da Da Da Da Da Da Da
 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator