Promena postavki naloga u okviru usluge Office 365, kao što su lozinka i jezik

Možete da promenite postavke svog Office 365 naloga, uključujući jezik, lozinku i druge.

Vaše postavke

Da biste videli postavke ličnog naloga, na vrhu stranice u sistemu Office 365, izaberite stavke Postavke  > Postavke usluge Office 365.

Postavke ličnog naloga Moguće radnje

Softver

Instalirajte softver kao što su Office i Lync. Sadržaj ove stranice se menja u zavisnosti od toga čemu možete da pristupite. Na primer, ako koristite Mac računar, videćete informacije za korisnike Mac računara. Pogledajte članak Instaliranje sistema Office na računaru ili Mac računaru sa uslugom Office 365.

Lozinka

Promenite lozinku za sistem Office 365. Pogledajte članak Promena lozinke..

Jezik

Odaberite jezik za Office 365 portal, „Feed za vesti“, OneDrive i „Lokacije“. Pogledajte članak Promena jezika prikaza.

Željene opcije za kontakte

Nekim osobama prikazuje se ova kartica, što im dozvoljava da kontrolišu vrstu poruka koje primaju od korporacije Microsoft. Pogledajte članak Promena željenih opcija za kontakte.

Prvi koraci

Kada ste se prvi put prijavili u portal sistema Office 365, stranica je prikazala početne zadatke kao što su gledanje video zapisa, instaliranje softvera na stoni računar ili Mac i podešavanje mobilnog pristupa na telefonu ili tablet računaru. Izaberite ovu karticu u okviru postavki usluge Office 365 da biste ponovo videli tu stranicu.

 Savet   

  • Više opcija. Postoje postavke i opcije za sve usluge u sistemu Office 365 , uključujući „Outlook“, „Feed za vesti“ i „Lokacije“. Da biste videli te postavke, kliknite na vezu na vrhu stranice za uslugu, a zatim kliknite na dugme Postavke   . Opcije u okviru stavke Postavke menjaju se za svaku uslugu.
  • Fotografija. Možete promeniti sliku koja se za vas prikazuje u programima Outlook Web App i Lync. Za Outlook Web App pogledajte članak Moj nalog. Za Lync pogledajte članak Promena slike.

Administratorske postavke

Administrator je osoba koja podešava sistem Office 365 za organizaciju. Organizacija može imati jednog administratora ili ceo tim. Administratori mogu da menjaju postavke za celu organizaciju. Te postavke razlikuju se od postavki ličnog naloga.

Administratorske postavke Moguće radnje

Željene opcije za kontakte

Zahtevajte od korporacije Microsoft da vam šalje – ili da prestane slati – informacije o temama kao što su promotivne ponude, istraživanje o klijentima i obaveštenja o usaglašenosti. Pogledajte članak Promena željenih opcija za kontakte.

Promena informacija o preduzeću

Ovo uključuje adresu preduzeća. Pogledajte članak Promena adrese organizacije i drugih informacija u profilu.

Poništavanje lozinki

Administrator može da poništi lozinku ako je zaboravite. Pogledajte članak Poništavanje lozinke korisnika.

Administrator takođe može da poništi svoju lozinku ako je zaboravi. Pogledajte članak Poništavanje lozinki za administratore.

Aministrator takođe može promeniti učestalost isteka lozinki. Pogledajte članak Promena učestalosti isteka lozinki.

Kreditna kartica

Administrator može da promeni kreditnu karticu sa koje se naplaćuje usluga Office 365. Pogledajte članak Ažuriranje informacija na kreditnoj kartici.

Dobijanje pomoći za Office 365

Ako ste naišli na problem, veliki ili mali, potražite odgovore u zajednici usluge Office 365. Možete da objavite novo pitanje ako ga neko nije već postavio.

Otkazivanje sistema Office 365

Ako Office 365 nije pogodan za vašu organizaciju, možete da otkažete pretplatu. Za Office 365 Small Business pogledajte članak Otkazivanje pretplate. Za Office 365 Enterprise i Office 365 Midsize Business pogledajte članak Otkazivanje pretplate.
 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator