Pregled kalendara

Kalendar vam omogućava da kreirate i pratite zakazane obaveze i sastanke. Možete kreirati više kalendara, veze ka kalendarima drugih osoba i deliti svoj kalendar sa ostalim osobama iz vaše organizacije.

U ovom članku:


Šta ćete videti u kalendaru

Posle prijemnog poštanskog sandučeta, kalendar je verovatno mesto u kome provodite najviše vremena pri korišćenju programa Outlook Web App. Kalendar možete prikazati na četiri različita načina: Dan, Radna sedmica, Sedmica i Mesec.

Brzi prikaz detalja događaja

Možete kliknuti na bilo koji događaj u kalendaru da biste videli brzi prikaz tog događaja.

Događaj koji ste napravili prikazaće vas kao autora i imaće vezu za uređivanje ili brisanje događaja.

brzi prikaz događaja

Sastanak na koji ste pozvani pokazaće organizatora i uključivaće veze za odgovor na poziv. Ukoliko je organizator uključio poziv za sastanak na mreži, videćete vezu za priključivanje sastanku.

brzi prikaz sastanka

Sedmični prikaz

Sedmični prikaz je podrazumevani prikaz kada prvi put posetite kalendar u programu Outlook Web App. Možete ga promeniti u prikaz Dan, Radna sedmica ili Mesec pomoću opcija u gornjem uglu.

Prikaz sedmica kalendara

 1. Kreirajte novi događaj tako što ćete kliknuti na dugme novo Novi događaj. Događaj može biti zakazana obaveza, sastanak ili događaj koji traje ceo dan.
 2. Koristite kalendar da biste se prebacivali sa datuma na datum. Senčenje pokazuje koji sedmicu trenutno pregledate, a tamnija senka obeležava trenutni datum. Možete koristiti ikonu kalendara na vrhu da biste skupili ili razvili ovu stranu prikaza kalendara.
 3. Možete pregledati više od jednog kalendara u isto vreme. Ovaj odeljak vam omogućava da kreirate druge kalendare, kao što je kalendar samo za određeni projekat ili za praćenje ličnih zakazanih obaveza. Možete i dodati kalendare drugih osoba i izabrati koji će se prikazivati. Ukoliko izaberete više kalendara za prikazivanje, oni će biti objedinjeni u jedan prikaz sa svakim kalendarom datim u drugoj boji.
 4. Ovo je još jedna oblast koju možete koristiti za navigaciju do jednog dana do drugog. Kliknite na bilo koji datum da biste se prebacili na taj datum. Ili kliknite na strelice sa bilo koje strane da biste videli datume pre ili posle trenutno prikazanog.
 5. Glavni prozor, gde će se prikazati kalendari. Dvaput kliknite bilo gde na belu površinu da biste kreirali novu stavku kalendara. Ili kliknite i vucite da biste kreirali novu stavku u izabranom vremenu.
 6. Izaberite željeni prikaz i delite ili štampajte kalendar.

Dnevni prikaz

Dnevni prikaz je najkorisniji ako imate pretrpan raspored ili ako želite da vidite naporedo više rasporeda. Kontrole ostaju iste, samo se prikaz menja.

Mesečni prikaz

Mesečni prikaz može biti vrlo pretrpan. Da bi vam bio od veće koristi, postoji dnevni red prikazan za svaki izabrani dan:

Mesečni prikaz kalendara

 1. Senčenje pokazuje trenutni datum.
 2. Nešto svetlije senčenje pokazuje izabrani mesec.
 3. Osenčenje pokazuje izabrani dan, a broj pokazuje koliko neprikazanih stavki ima za svaki dan. Kliknite dvaput na stavku da biste je otvorili. Možete kreirati novi događaj za bilo koji datum tako što ćete dvaput kliknuti belu površinu tog datuma.
 4. Osenčena stavka je celodnevni događaj.
 5. Dnevni red za izabrani dan. Možete kreirati novu stavku za trenutni datum tako što ćete dvaput kliknuti na belu površinu dnevnog reda.

Vrh stranice Vrh stranice

Otvaranje događaja u zasebnom prozoru

Podrazumevano čitate i kreirate događaje na preklopu na glavnoj stranici kalendara, ali to nije uvek ono što vam treba. Nekada će vam možda biti potrebno da vidite događaj u zasebnom prozoru. Možete izbaciti događaj u zaseban prozor tako što ćete kliknuti na iskačuću ikonicu iskačuće u gornjem uglu poruke.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje stavki kalendara

Da biste otvorili novu stavku kalendara u bilo kom prikazu, možete da kliknete na dugme novo Novi događaj ili da kliknete dvaput bilo gde na belu površinu. U dnevnom prikazu, sedmičnom prikazu ili u prikazu radnih dana možete kliknuti ili prevući da biste izabrali blok vremena. Možete i otkucati temu direktno u kalendar. Kliknite dvaput na novu stavku da biste je otvorili i dodali ostale detalje.

Kreiranje zakazane obaveze

Kliknite na dugme novo Novi događaj ili dvaput kliknite na kalendar da biste otvorili obrazac za novu stavku kalendara.

nova stavka kalendara

 1. Unesite kratak opis događaja.
 2. Dodajte željenu lokaciju.
 3. Izaberite datum početka i vreme početka.
 4. Izaberite trajanje. Izaberite opciju Ceo dan za događaj koji traje ceo dan. Događaji koji traju ceo dan pojavljuju se na vrhu kalendara.
 5. Koristite opciju Prikaži kao da biste izabrali kako želite da se vreme pojavi na kalendaru.
 6. Izmenite ili isključite podsetnik.
 7. Ukoliko imate više od jednog kalendara, izaberite u kom kalendaru će se sačuvati.
 8. Postavite obrazac ponavljanja ako želite da se ovaj događaj ponavlja.
 9. Označite ga kao Privatno ako ne želite da neko sa kim delite kalendar vidi detalje.
 10. Koristite oblast Beleške da biste dodali ostale željene informacije.
 11. Kliknite na dugme Sačuvaj Sačuvaj da biste sačuvali promene ili otkaži Otkaži da biste otkazali.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje sastanka

Sastanak je kalendarski događaj koji šaljete drugim osobama. Sastanak kreirate isto kao zakazanu obavezu, ali pozivate učesnike i možete dodati resurs kao što je konferencijska sala.

Pošto ste kliknuli na dugme novo Novi događaj, pratite većinu istih koraka. Da biste pretvorili stavku kalendara u pozivnicu, počnite tako što ćete u polje Učesnici uneti imena osoba koje želite da pozovete.

dodaj učesnike

 1. Možete uneti imena direktno u polje Učesnici da biste ih dodali.
 2. Unesite lokaciju ili izaberite stavku Dodaj sobu da biste videli listu dostupnih soba za konferencije iz adresara organizacije. Kliknite na dugme Pomoćnik za planiranje da biste prikazali kalendare učesnika. Takođe možete dodavati ili uklanjati učesnike i automatski zakazivati resurse kao što su sobe za konferencije.
 3. Da biste videli dostupnost učesnika i soba za konferencije, izaberite stavku Pomoćnik za planiranje. Kada završite, kliknite na dugme znak za potvrdu U redu da biste sačuvali promene ili na dugme odbaci Odbaci da biste otkazali. U oba slučaja ćete se vratiti na obrazac događaja gde možete napraviti bilo kakve željene promene pre slanja. Više informacija potražite u članku Korišćenje pomoćnika za planiranje
 4. Ako su sastanci na mreži omogućeni za vaš nalog, možete dodati vezu ka sastanku na mreži tako što ćete izabrati stavku Sastanak na mreži.
 5. Podrazumevano je uključena opcijaZahtevaj odgovore , ali možete da je isključite ako ne želite da znate ko je prihvatio ili odbio poziv. Ukoliko ostavite ovu opciju uključenu primićete poruku kako svaki učesnik bude prihvatio ili odbio poziv.
 6. Kliknite na dugme pošalji Pošalji da biste sačuvali izmene i poslali pozivnicu učesnicima ili na odbaci Odbaci da biste otkazali.

Vrh stranice Vrh stranice

Deljenje kalendara

Sa nekoliko klikova možete deliti kalendar sa ostalim ljudima iz vaše organizacije.

Počnite tako što ćete kliknuti na dugme deli Deli na vrhu prozora kalendara.

owa_sharecalendar

 1. Unesite ime osobe sa kojom želite da delite kalendar u polje Deli sa . Outlook Web App će je automatski tražiti u adresaru.
 2. Kada bude pronađena, biće automatski dodata listi osoba sa kojima delite. Možete dodati koliko god hoćete osoba.
 3. Izaberite koliko informacija želite da delite. Opcija Potpuni detalji omogućava ljudima da vide sve informacije o događajima iz vašeg kalendara osim događaja koje ste označili kao privatne. Opcija Ograničeni detalji prikazaće temu i lokaciju. Opcija Samo dostupnost prikazuje samo da imate događaj u određeno vreme, ali ne i ostale detalje. Privatni događaji će se uvek prikazivati samo kao „zauzeto“.
 4. Možete urediti temu ako želite.
 5. Ukoliko imate više od jednog kalendara, izaberite koji ćete deliti. Većina ljudi deli podrazumevani kalendar (koji se zove „Kalendar“), ali možete deliti bilo koji kalendar koji je deo vašeg poštanskog sandučeta.
 6. Kada dodate sve osobe sa kojima želite da delite, kao i nivo pristupa koji želite da imaju, kliknite na dugme pošalji Pošalji da biste poslali poziv za deljenje dodatim osobama ili na dugme odbaci Odbaci da biste otkazali.

Više informacija o deljenju kalendara potražite u članku Deljenje kalendara.

Vrh stranice Vrh stranice

Korišćenje programa Outlook Web App na mobilnom uređaju

Ako Outlook Web App koristite na mobilnom uređaju kao što je tablet ili pametni telefon, možda ćete videti nešto drugačije od onog na slikama iznad.

Kalendar

Većina funkcija radi isto kao kad koristite Outlook Web App na stonom ili laptop računaru, ali neke stvari se rade malo drugačije.

Dodirnite ikonu za navigaciju Navigacija u donjem uglu da biste se prebacivali između stavki „Pošta“, „Kalendar“ i „Osobe“.

Da biste promenili prikaz kalendara, dodirnite dnevni prikaz Dnevni prikaz, prikaz radne sedmice Prikaz radne sedmice, sedmični prikaz Prikaz sedmice ili mesečni prikaz Mesečni prikaz. Da biste prešli na današnji dan, dodirnite stavku Pređi na današnji dan. Dodirnite ikonu za više opcija Više opcija da biste videli više izbora. Ako koristite pametni telefon, biće dostupni samo dnevni i mesečni prikaz.

Nove stavke kreirate tako što dodirnete ikonu za novu stavku Novo. Dodirnite ikone ševrona Ševron nagore Ševron nalevo da biste proširili ili skupili deo ekrana na kome se pojavljuju.

Da biste otvorili odeljak „Opcije“ dok koristite mobilni uređaj, dodirnite ikonu za još opcija Više opcija, a zatim dodirnite Opcije. Više informacija potražite u članku Opcije na mobilnom uređaju.

Šta ako želim da saznam više?

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, Outlook Web App, Outlook Web App za Office 365 Enterprise, Outlook Web App za Office 365 Small Business Premium