Prebacivanje na drugi Office 365 plan ili pretplatu

Sa trenutne Office 365 pretplate možete se prebaciti na drugu Office 365 pretplatu:

 • U istoj porodici usluga    Na primer, sa Office 365 Small Business na Office 365 Small Business Premium ili sa Office 365 Enterprise E1 na Office 365 Enterprise E3.
 • Sa samostalnog plana    Na primer, sa Exchange Online na Office 365 Enterprise E1.
 • U drugu porodicu usluga    Na primer, iz usluge Office 365 Small Business na Office 365 Enterprise E3.

Za pregled funkcija obuhvaćenih različitim planovima, uključujući i cenovnik, pogledajte opise proizvoda. Tehničke specifikacije potražite u članku Poređenja Office 365 usluga.

Ovaj članak objašnjava:

Ako morate da otkažete pretplatu, pogledajte članak Otkazivanje pretplate.

Prebacivanje između planova

Moguće je prebacivati se između više planova pomoću čarobnjaka „Prebacivanje planova“. Da biste saznali da li je plan kvalifikovan, pogledajte članak Kvalifikovani planovi za čarobnjak „Prebacivanje planova“. Ako vaš plan nije kvalifikovan, morate ručno prebacivati planove.

Ne možete da koristite čarobnjak „Prebacivanje između planova“ ako pretplata ima više od 300 korisnika. Da biste pristupili čarobnjaku „Prebacivanje između planova“, morate biti globalni administrator (za Office 365 Enterprise i Office 365 Midsize Business) ili administrator (za Office 365 Small Business).

 Napomena    Ako želite da se prebacite sa probne pretplate jednog plana na plaćenu pretplatu drugog plana, prvo kupite plan koji isprobavate, a zatim prebacite planove. Za više informacija pogledajte Kupovina pretplate nakon isprobavanja usluge Office 365 (za Office 365 Small Business) ili Kupovina pretplate nakon isprobavanja usluge Office 365 (za Office 365 Enterprise ili Office 365 Midsize Business).

Da biste se prebacili između planova pomoću čarobnjaka „Prebacivanje između planova“

 1. Pregledajte šta se dešava sa uslugom tokom prebacivanja plana:
 • Usluge neće biti prekidane, a korisnici će i dalje moći da pristupe svojim podacima.
 • Administratori ne mogu da koriste Office 365 portal.
 • Korisnici postojeće pretplate automatski će se prebaciti na novu pretplatu.

 Napomena    Nemojte ponovo dodeljivati korisničke licence novoj pretplati dok se vaš plan prebacuje. Ovo može prekinuti proces prebacivanja.

 • Naplata za postojeću pretplatu se isključuje kad prosledite porudžbinu, a naplata za novu pretplatu počinje kada se prebacivanje dovrši. Više informacija o tome kako prebacivanje između planova utiče na naplatu pogledajte u članku Naplata i prebacivanje između planova.
 • Ako želite da koristite jedan od prilagođenih domena za adresu Office 365 javne veb lokacije, promenite adresu pre prebacivanja između planova. Ako kasnije želite da promenite u drugi domen, možda ćete morati da preduzmete neke dodatne korake.
 1. Idite na stranicu Pretplate (ili izaberite stavke Administrator > Licenciranje ili Administrator > Upravljanje licencama i njihova kupovina).
 2. Na stranici Pretplate izaberite plan na koji želite da se prebacite, a zatim u okviru Opcije plana, izaberite stavku Prebacivanje između planova.
 3. Na stranci Izbor novog plana izaberite plan, a zatim kliknite na dugme Sledeće.
 4. Prođite kroz korake u čarobnjaku Odjava. Možete da dodate licence na stranici Pregled tako što ćete kliknuti na vezu Uredi pored nove pretplate ili promenite način plaćanja ili učestalost na stranici Plaćanje.
 5. Na stranici Porudžbina je dovršena izaberite stavku Status da biste dovršili porudžbinu.
  Pojavljuje se stranica Prebacivanje između planova: status; proces prebacivanja između planova je počeo i videćete ovu stranicu sve dok se plan ne prebaci. Možete da zatvorite stranicu Prebacivanje između planova: status i vratite se tamo kasnije, a da ne prekinete proces prebacivanja između planova.

 Napomena    Prebacivanje između planova obično traje manje od deset minuta ako ne dođe do grešaka ili problema. Deo ponovne dodele licenci obično traje manje od jednog minuta. Ako i dalje vidite stranicu Prebacivanje između planova: status nakon sat vremena, pozovite podršku za probleme sa plaćanjem i pretplatom. Možda postoji problem sa prebacivanjem vašeg plana.

Planovi kvalifikovani za čarobnjak „Prebacivanje između planova“

Ako je željeni scenario na listi, pogledajte uputstva za prebacivanje planova. Ako vaš plan nije kvalifikovan, morate ručno prebacivati planove.

Sa plana Na plan
Office 365 Small Business

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Enterprise K2

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E3 Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Plan 1)

Lync Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Plan 3) Office 365 Enterprise E4
SharePoint Online (Plan 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

SharePoint Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Plan 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education A1

Office 365 Educatio1n A2

Office 365 Education A3

Office 365 Educatio1n A2

Office 365 Education A3

Office Online aplikacije sa SharePoint Online planom 1 ili planom 2

Office 365 Education A1

Office 365 Educatio1n A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A4

Exchange Online terminal

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Exchange Online plan 1

Exchange Online plan 2

Naplata i prebacivanje planova

Naplata za postojeću pretplatu se isključuje nakon što prosledite porudžbinu, a naplata za novu pretplatu započinje pošto se prebacivanje dovrši.

Još neke stvari koje bi trebalo znati o naplati i prebacivanju planova:

 • Ako je potrebno da se proveri kreditna sposobnost, prebacivanje planova može potrajati do dve sedmice.    Ako je potrebno proveriti kreditnu sposobnost vaše organizacije pre dovršavanja plaćanja – na primer, odabrali ste fakturu sa načinom plaćanja provere kredita ili ste dostigli određeni nivo troškova – ne možete da dodate nove pretplate ili da se prebacujete na neki drugi plan dok traje provera kreditne sposobnosti. Na stranici Licence postojeći planovi će prikazati Bez opcija u koloni Opcije plana. Provera kredita mogla bi da potraje i do dve sedmice. Tokom tog perioda ostatku usluga se može pristupiti kao i obično pomoću postojeće pretplate. Pošto vam kredit bude potvrđen, prebacivanje plana će početi, a administratori će videti stranicu Prebacivanje između planova: status kad se prijave u Office 365.
 • Ne možete se prebaciti između planova ako ste koristili pripejd karticu za kupovinu plana.    Čarobnjak Prebacivanje između planova ne podržava prebacivanje između pripejd planova – tj. planova koji koriste šifru proizvoda.

Za ostale informacije o naplati pogledajte:

Šta ako ne vidim vezu „Prebacivanje između planova“, a trebalo bi da ispunjavam uslove za prebacivanje između planova?

Ponekad je plan kvalifikovan za prebacivanje, ali ne vidite vezu Prebacivanje planova na stranici Licence, kao na sledećoj slici

Na stranici „Pretplate“, odeljak „Opcije plana“ za pretplatu prikazuje tekst „Nema opcija“

Stranica Licence : Stavka Nema opcija pojavljuje se umesto stavke Prebacivanje između planova

Postoje tri moguća razloga zbog kojih ne vidite vezu Prebacivanje između planova kada ispunjavate uslove:

 • Možda imate Office 365 Small Business iz perioda pre nadogradnje usluge i imate više od 25 korisnika. U ovom slučaju, ne možete da izvršite prebacivanje zato što Office 365 Small Business nakon nadogradnje usluge ima ograničenje od 25 korisnika.
 • Usluga možda nailazi na probleme koje je potrebno otkloniti pre prebacivanja između planova.

Problemi za rešavanje

Nekoliko problema utiče na mogućnost prebacivanja između planova. Prvo, plan mora da bude potpuno pripremljen i da nema probleme sa ispravnošću usluge. Da biste videli da li postoje problemi sa pripremom ili ispravnošću usluge, možete da pogledate odeljak Trenutna ispravnost usluge na stranici Pregled podrške (za Office 365 Enterprise i Office 365 Midsize Business izaberite stavke Administrator > Office 365 > Podrška, za Office 365 Small Business izaberite stavke Administrator > Dobijanje pomoći i podrške na mreži). Na primer, na sledećoj ilustraciji, usluga Exchange Online je pogoršana.

Lista usluga sa prikazanom trenutnom ispravnošću; Exchange je pogoršan

Trenutna ispravnost usluge prikazuje se Exchange Online kao pogoršana

Pored toga, da bi prebacivali planove, svi vaši korisnici moraju imati važeće licence. Ako ste dodelili više licenci nego što ste kupili, videćete upozorenje koje vas obaveštava da imate neusaglašenost licenciranja koju treba otkloniti. Videćete da li imate ovaj problem tako što ćete izabratiAdministrator > Licenciranje (ili Upravljanje kupovinama i licencama) > Licence. Na stranici Licence videćete problem i vezu za usaglašavanje problema, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji.

Stranica licenciranja, kolona „Status“ javlja da su dvoma korisnicima potrebne važeće licence. Odmah usaglasi

Kolona „Status“ koja prikazuje neusaglašenost licenciranja

Dodavanje licenci tokom prebacivanja između planova

Kad se prebacite između planova koristeći čarobnjak Prebacivanje između planova, možete da dodate licence u pretplatu. Ne možete da uklonite licence kao deo prebacivanja između planova. Ako želite da smanjite broj licenci, trebalo bi da pozovete podršku za probleme sa plaćanjem i pretplatom.

Da biste dodali licence tokom prebacivanja između planova

 1. Izaberite stavke Prebacivanje između planova > Izbor novog plana > Sledeće.
 2. U čarobnjaku Odjava, na stranici Priprema kliknite na dugme Sledeće.
 3. Na stranici Pregled izaberite stavku Uredi.

Slika stranice „Pregled porudžbine“ sa istaknutom vezom „Uredi“

 1. U dijalogu pretplate uredite broj korisničkih licenci, a zatim izaberite stavku Ažuriraj korpu.

Ručno prebacivanje između planova (bez čarobnjaka za prebacivanje između planova)

Svi planovi koji nisu na listi Planovi kvalifikovani za čarobnjak za prebacivanje između planova mogu se „ručno“ prebaciti.

Ručno prebacivanje između planova obuhvata kupovinu novog plana, ponovnu dodelu licenci i otkazivanje starog plana posle toga.

 Važno   

 • Ne možete da se prebacite nazad na stari plan kad se prebacite na plan u drugoj porodici usluga.
 • Ako se prebacujete na plan iz različite porodice usluga, preporučujemo da napravite rezervnu kopiju svih informacija preduzeća pre prebacivanja planova.

Da biste se ručno prebacili između planova, pozovite podršku za probleme sa plaćanjem i pretplatom.

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business administrator