Pošta u programu Outlook Web App

Kada otvorite Outlook Web App, prva stvar koju vidite je prijemno poštansko sanduče. Tu pristižu poruke koje su vam poslate i tu ćete najverovatnije provesti najviše vremena čitajući i odgovarajući na poruke.

U ovom članku


Šta ćete videti u aplikaciji „Pošta“

OWA_Mail

Na ovom mestu ćete naći svoje poruke.

 1. Kreirajte novu poruku tako što ćete kliknuti na dugme novo Nova pošta.
 2. Lista fascikli. Lista fascikli uključuje fascikle poštanskog sandučeta. Može uključivati i druge fascikle kao što su Omiljeno i arhivske fascikle. Možete skupiti ovo okno tako što ćete kliknuti na ikonicu fascikle na vrhu. Možete razviti i skupiti fascikle u ovom pregledu tako što ćete kliknuti na trouglaste ikonice pored imena fascikli
 3. Prozor za pretragu. Ovde ukucajte ono što želite da pronađete, kao što je ime osobe čije poruke želite da nađete ili tekst koji želite da nađete da biste pronašli određenu poruku
 4. ph">Lista poruka je lista poruka u trenutnoj fascikli. Svaki unos u pregledu liste ime dodatne informacije kao što su broj nepročitanih poruka u razgovoru ili postoji li prilog, zastavica ili kategorija povezana sa nekom porukom iz razgovora. Razgovor može imati jednu ili više poruka. Kada je razgovor izabran možete ga izbrisati, dodati zastavicu ili kategoriju tako što ćete kliknuti na ikonice. Na vrhu pregleda liste su filteri na koje možete kliknuti da biste brzo pronašli poruke koje su nepročitane, koje uključuju vaše ime u redu Za ili Cc , ili koje su označene zastavicom. Pored filtera, videćete ime fascikle koju pregledate i pregled koji ste izabrali
 • ph">Okno za čitanje, gde je izabran razgovor prikazan. Možete odgovoriti na bilo koju poruku u razgovoru tako što ćete kliknuti na odgovori Odgovori, odgovori svima Odgovori svima ili prosledi Prosledi na vrhu poruke da biste odgovorili na
 1. Više informacija o odgovaranju na primljene poruke potražite u članku Odgovaranje na poruke. Informacije o štampanju potražite u članku Štampanje poruka.

Za više informacija o promeni prikaza poruka pogledajte članak Prikaz postavki za e-poštu.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje nove poruke

Da biste kreirali novu poruku

 1. Izaberite stavku novo Nova pošta iznad liste fascikli. U oknu za čitanje se pojavljuje obrazac za novu poruku.
 2. Da biste dodali primaoce, možete uneti ime bilo koga iz fascikle kontakata ili sa liste adresa organizacije ili možete uneti adresu e-pošte u polja „Za“ ili „Cc“. Prvi put kada unesete ime određene osobe, Outlook Web App traži njenu adresu. Ime će biti keširano ubuduće da bi se brže pronašlo.
 3. Dodajte temu.
 4. Otkucajte poruku koju želite da pošaljete. Informacije o oblikovanju poruke pronaći ćete u članku Oblikovanje poruka u programu Outlook Web App.
 5. Da biste dodali prilog, kliknite na dugme umetni Umetni, zatim Prilog na vrhu ekrana i pronađite datoteku koju želite da priložite. Više informacija potražite u članku Rad sa prilozima.
 6. Da biste ugradili sliku u poruku koja se pojavljuje, a da primalac ne mora da je otvori, kliknite na dugme umetni Umetni, a zatim na Slika, i pronađite sliku koju želite da dodate u poruku.
 7. Kada je poruka spremna za slanje kliknite na dugme pošalji Pošalji.

Rad sa radnim verzijama

Ukoliko poruku ne možete završiti odmah ili ako želite da sačekate pre nego što je pošaljete, možete kliknuti van poruke vratiti se kasnije da je dovršite. Outlook Web App automatski čuva poruku dok je kreirate i dodaje je u fasciklu radnih verzija. Kada ste spremni da pošaljete poruku:

 1. Na listi fascikli pronađite fasciklu Radne verzije i kliknite na nju.
 2. Kliknite na poruku na kojoj ste radili da biste je prikazali u oknu za čitanje.
 3. Kliknite na dugme uredi Nastavi uređivanje ili, ako odlučite da ipak ne želite da pošaljete poruku, na dugme izbriši Odbaci.
 4. Ukoliko još uvek želite da pošaljete poruku, dovršite uređivanje i kliknite na dugme pošalji Pošalji.

Vrh stranice Vrh stranice

Otvaranje poruke u zasebnom prozoru

Podrazumevano čitate i kreirate poruke u oknu za čitanje, ali to nije ono što vam uvek treba. Nekad ćete želeti da vidite poruku u zasebnom prozoru. .

Kada sastavljate novu poruku ili odgovarate na ili prosleđujete primljenu poruku, možete je izbaciti u novi prozor tako što ćete kliknuti na iskačuću ikonicu iskačuća ikonica u gornjem uglu poruke.

Da biste otvorili poruku koju čitate u zasebnom prozoru, kliknite na ikonicu produženog menija prošireni meni i izaberite opciju otvori u zasebnom prozoru.

Pošta, odeljak po odeljak

Lista fascikli

Lista fascikli će prikazati podrazumevane fascikle kreirane za svako poštansko sanduče i sve fascikle koje vi kreirate. Možete videti i fascikle Omiljeno i arhivske fascikle u zavisnosti od postavki u vašoj organizaciji.

Lista fascikli u programu Outlook Web App

Možete izabrati listu fascikli tako što ćete kliknuti na ševron na vrhu liste. Kliknite na bilo koju fasciklu sa liste da biste videli njen sadržaj

Možete kliknuti desnim tasterom miša na bilo koju stavku iz lista fascikli da biste videli meni svega onoga što možete da uradite sa fasciklom – kao što je kreiranje nove fascikle, brisanje postojeće fascikle ili pražnjenje fascikle obrisanih stavki.

Vrh stranice Vrh stranice

Pretraga i ugrađeni filteri

Prozor za pretragu i ugrađene filtere ćete naći na vrhu liste sa porukama.

Pretraga i filteri u programu Outlook Web App

 • Da biste pretraživali kliknite na dugme Pretraga i počnite da unosite šta tražite. Lista predloga će se pojaviti ispod i možete kliknuti na neki od njih da biste tražili tu stavku Možete i završiti svoj unos za pretragu i pritisnuti taster ENTER da biste započeli pretragu. Da biste očistili pretragu, kliknite na ikonicu desno od prozora za pretragu.
 • Ugrađeni filteri, sve, nepročitano, za mene i označeno zastavicom, vam pomažu da brzo izaberete šta će se prikazivati na listi poruka. Sve prikazuje sve poruke, nepročitano prikazuje poruke koje nisu obeležene kao pročitano, za mene prikazuje sve poruke u kojima se vaše ime pojavljuje na listama Za ili Cc, označeno zastavicom prikazuje sve poruke koje označite zastavicom.

Za više informacija o pretraživanju pogledajte članak Pretraga u programu Outlook Web App.

Vrh stranice Vrh stranice

Lista poruka

Lista poruka prikazuje poruke aktuelne fascikle. Prikazanim porukama možete upravljati izborom filtera ili korišćenjem pretrage. Lista poruka ima alatke koje vam omogućavaju da se brzo pobrinete za neke zadatke.

 • Izborom ikonica desno od liste sa porukama možete obrisati poruku ili razgovor ili dodati zastavicu. Ostale ikonice će vam pokazati koje poruke sadrže priloge, važnost (velika ili mala) i koliko nepročitanih stavki ima u razgovoru.
 • Kliknite desnim tasterom miša na poruku da biste videli meni opcija kao što su označi poruku kao pročitano ili nepročitano, premesti poruku u drugu fasciklu ili kreiraj pravilo na osnovu poruke.
 • Klikom na trougao levo od poruke možete razviti razgovor da biste videli sve poruke u njemu.
 • Koristite oznaku na vrhu liste sa porukama da biste prelazili između pregleda Razgovori po datumu i Stavke po datumu.

Lista poruka u programu Outlook Web App

Vrh stranice Vrh stranice

Okno za čitanje

U oknu za čitanje se prikazuju poruke. Okno za čitanje ne služi samo za čitanje poruka, već u njemu možete i odgovoriti na njih bez otvaranja novog prozora.

 • Izaberite opciju odgovori Odgovori, odgovori svima Odgovori svima ili prosledi Prosledi na vrhu poruke da biste odgovorili na nju. Prazna poruka će se pojaviti u oknu za čitanje na vrhu razgovora.
 • Koristite opcije Označi kao pročitano i Označi kao nepročitano da biste promenili status poruke.
 • Prikažite meni sa više opcija izborom ikonice prošireni meni za prošireni meni.
 • Okno za čitanje je fiksno i u trenutnom izdanju ne može se pomicati niti isključiti.

Okno za čitanje poruka

Vrh stranice Vrh stranice

Korišćenje programa Outlook Web App na mobilnom uređaju

Ako Outlook Web App koristite na mobilnom uređaju kao što je tablet računar ili pametni telefon, ono što vidite će se možda razlikovati u odnosu na prikazane slike.

Pošta

Većina funkcija radi isto kao kad koristite Outlook Web App na stonom ili laptop računaru, ali neke stvari se rade malo drugačije.

Dodirnite ikonu za navigaciju Navigacija u donjem uglu da biste se prebacivali između stavki „Pošta“, „Kalendar“ i „Osobe“.

Da biste pretraživali, dodirnite ikonu pretrage Pretraga. Da biste pročitali poruku preko celog ekrana, dodirnite ikonu čitanja Prikaz preko celog ekrana. Ako dodirnete ikonu za još opcija Još opcija, prikazaće se dodatne opcije.

Umesto da koristite desni taster miša da biste videli meni na ekranu, dodirnite ekran i zadržite. Da biste izabrali više stavki na listi poruka, prevucite svaku stavku koju želite da dodate. Da biste opozvali izbor stavke, ponovo je prevucite.

Nove stavke kreirate tako što dodirnete ikonu za novu stavku Novo. Dodirnite ikone ševronaŠevron nalevo Ševron nagore da biste proširili ili skupili deo ekrana na kome se pojavljuju.

Da biste otvorili odeljak Opcije dok koristite mobilni uređaj, dodirnite ikonu za još opcija Još opcija, a zatim stavku Opcije. Više informacija potražite u članku Opcije na mobilnom uređaju.

Pogledajte članak OWA za iPad i OWA za iPhone za informacije o aplikaciji OWA za uređaje.

Šta ako želim da saznam više?

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, Outlook Web App, Outlook Web App za Office 365 Enterprise, Outlook Web App za Office 365 Small Business Premium