Podešavanje organizacije u usluzi Office 365 Small Business

Kao administrator organizacije prijavili ste se za Office 365 Small Business ili Office 365 Small Business Premium. Šta dalje?

Pre nego što podesite Office 365 za sve osobe u organizaciji:

Istraživanje proizvoda

Na vrhu svake stranice imate jednostavan pristup uslugama i postavkama.

Traka za navigaciju

1. Outlook (Web App) za e-poštu, Kalendar i Osobe deo su usluge Exchange Online.

2. Feed za vesti, OneDrive for Business i Lokacije deo su usluge SharePoint Online.

3. Veze ka Office prodavnici i lokaciji Office.com za aplikacije i druge resurse.

4. Veze ka stranici „Administracija“ gde upravljate uslugom Office 365 za organizaciju.

5. Veze ka profilu, stavkama Odjavi se, Office 365 postavke(Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“. ) i Pomoć.

Kada izaberete stavku Administracija, prelazite na glavnu stranicu u usluzi Office 365 gde možete podesiti sve za organizaciju. Koristite okno Prvi koraci i ovaj članak kako biste brzo uspostavili normalan rad organizacije i korisnika.

Koraci za podešavanje organizacije

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti. Lokacija na matičnoj stranici „Administracija“ Koliko dugo traje? (procena)

Instaliranje Office 2013 softvera   

Kada se prijavite, na PC ili Mac računaru možete instalirati Office 2013 programe kao što su Word, Excel i PowerPoint.

Idite na Postavke > Office 365 postavke 5 minuta za instalaciju.

Dodavanje prilagođenog imena domena    

Dodajte identitet u e-poštu i veb lokaciju pomoću prilagođenog imena domena. Pogledajte obuku Podešavanje imena domena i prilagođenog imena domena. Potomprilagodite e-poštu sa imenom domenai koristite prilagođeno ime domena za veb lokaciju.

Okno za prve korake administracije – Adresa e-pošte

45 minuta za postojеći domen, još jedan sat za novi domen koji ste kupili.

(Podešavanje imena domena uključuje rad sa uslugama izvan usluge Office 365, poput registara i servera imena, koji traju izvesno vreme.)

Dodavanje korisnika    (zaposleni)

Koristite adrese e-pošte koje dolaze sa sistemom Office 365:

neko@vašepreduzeće.onmicrosoft.com

Dodajte korisnike za svakog zaposlenog u preduzeću i po potrebi im dodelite administratorske dozvole.

Kontrolna tabla administracije – Korisnici i grupe 2-3 minuta za dodavanje korisnika.

Podešavanje mobilnih uređaja

   

U usluzi Office 365 svaka osoba u organizaciji može podesiti mobilne telefone i tablet računare za korišćenje usluge Office 365.

Najpre podesite sopstveni računar, telefon i tablet računar. Potom obratite pažnju na Upravljanje načinom na koji korisnici upotrebljavaju e-poštu i trenutne poruke na telefonima.

Kontrolna tabla administracije – Postavke usluge – Mobilni pristup 2 minuta za pregled podrazumevanih postavki i izmene ukoliko je potrebno.

Prvi koraci uz OneDrive for Business i lokacije tima

   

U kancelariji i na putu, možete kreirati i deliti dokumente sa bilo kog mesta. Pogledajte članak Početak korišćenja SharePoint lokacija i usluge OneDrive for Business i video zapis Pristup Office dokumentima sa bilo kog mesta.

Snimak ekrana okna za prve korake administracije za saradnju, uključujući OneDrive for Business, Office Web Apps i lokacije tima. Kliknite da biste otvorili srodnu temu pomoći. 30 minuta za podešavanje. Vaš tim i vi možete vremenom da razvijete stil rada koji najbolje odgovara vašem preduzeću.

Korišćenje razmene trenutnih poruka i sastanaka na mreži

   

Započnite sa radom tako što ćete pročitati članke Postavke usluge Lync Online i Početak korišćenja programa Lync za trenutne poruke i sastanke na mreži.

Kontrolna tabla administracije – Postavke usluge – Trenutne poruke, sastanci i konferencije Samo nekoliko minuta. Većina osoba ne mora da menja početne postavke usluge Lync, bar ne odmah.

Podešavanje javne veb lokacije

   

Ako još uvek nemate javnu veb lokaciju, možete koristiti onu koja je uključena uz Office 365. Pogledajte članke Prvi koraci uz javnu veb lokaciju i Pomoć za javne veb lokacije za Office 365.

Okno za prve korake administracije – Javna veb lokacija

10-20 sati do ponovnog kreiranja veb lokacije ispočetka.

Da biste koristili prilagođeno ime domena, samo promenite ime kada budete prilagođavali e-adresu.

Pripremite sve

   

Pomozite korisnicima da se aktiviraju pomoću resursa za pomoć i obuku.

Pogledajte članak Pripremanje svih korisnika za upotrebu sistema Office 365.

30 ili više minuta za deljenje resursa.

Ostatak ovog članka vodi vas kroz neophodne korake za podešavanje organizacije u usluzi Office 365 Small Business. Postoje dva dela:

 1. Podešavanje svih funkcija
 2. Priprema zaposlenih

Podešavanje svih funkcija

Kreiranje naloga za zaposlene i saradnike

Počnite tako što ćete dodati zaposlene ili saradnike kako bi mogli da koriste e-poštu, kalendare i alatke za saradnju. Potrebno je da kreirate korisnički nalog za svaku osobu u organizaciji koja će koristiti Office 365 Small Business.

Kada dodate korisnika, ta osoba može odmah da koristi softver i usluge uključene uz Office 365.

Dodavanje korisnika

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na vrhu stranice izaberite stavku Administracija.
 3. Izaberite stavku Dodaj korisnike, ponovo postavljaj lozinke i još toga.
 4. Kliknite na znak plus (+) i pratite uputstva.

Više informacija potražite u članku Kreiranje ili uređivanje korisnika.

Pristup e-pošti i kalendaru

 Napomena    Podrazumevana e-adresa je adresa koju ste kreirali tokom procesa prijavljivanja. E-adrese korisnika imaće isti format kao vaša. Na primer, ako je vaša e-adresa joe@contoso.onmicrosoft.com, e-adresa korisnika može biti dave@contoso.onmicrosoft.com.

Prilagođavanje e-adrese

Da biste prilagodili e-adresu kao, na primer, joe@contoso.com, posetite dolenavedeni odeljak pod nazivom „Podešavanje domena“.

Pristup e-pošti sa veba i iz programa Outlook

Sa veba

Koristite Microsoft Outlook Web App koji nudi unapređeni korisnički interfejs koji podržava dodir i iskustvo pri radu sa mobilnim uređajima jednostavnim za korišćenje.

Podešavanje programa Outlook Web App

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Izaberite stavku Outlook na vrhu stranice.
 3. Pratite uputstva za konfigurisanje jezika i vremenske zone.

Više informacija potražite u članku Početak korišćenja programa Outlook Web App za e-poštu i kalendare.

Pristup e-pošti iz programa Outlook

Potrebno je da konfigurišete Microsoft Outlook 2010 ili Outlook 2013. „Kako da... korak po korak“ potražite u članku Podešavanje e-pošte u programu Outlook 2010 ili Outlook 2013.

Povezivanje drugih naloga e-pošte

Ako vi ili korisnici imate druge e-adrese kojima je potrebno upravljati i pristupiti sa jednog mesta iz Office 365 naloga e-pošte, moraćete da ih povežete. Možete se povezati sa najviše pet naloga e-pošte sa dobavljača kao što su Hotmail, Gmail i Yahoo!

Povezivanje drugog naloga e-pošte

 1. Uverite se da dobavljač e-pošte podržava POP i IMAP.
 2. Uključite POP ili IMAP pristup. (Pogledajte članak Uključivanje POP ili IMAP pristupa.)
 3. Prijavite se u Office 365 i izaberite stavku Outlook na vrhu stranice.
 4. Odaberite stavke PostavkeMali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“. > Opcije > Povezani nalozi.
 5. Kliknite na znak plus (+) i pratite uputstva.

Više informacija potražite u članku Povezani nalozi.

Instaliranje programa Word, Excel i ostatka sistema Office 2013

Preuzimanje Microsoft Office softvera

 Napomena    Ovaj odeljak primenjuje se na Small Business Premium klijente. Ako koristite Small Business izdanje, možete povezati postojeći Microsoft Office softver sa uslugom Office 365 kao što je dalje objašnjeno.

Pomoću usluge Office 365 možete preneti kompletne verzije Office softvera za računare sa oblaka sa bilo kog Windows 7 ili Windows 8 računara povezanog sa internetom. Za Office 365 Small Business Premium takođe možete na računar preuzeti i instalirati Office aplikacije kao što su Word ili Excel.

Instaliranje Office 365 aplikacija na računaru

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na portalu administracije izaberite stavku PostavkeMali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“. na vrhu stranice.
 3. Odaberite stavke Office 365 postavke > Softver.
 4. Izaberite jezik i kliknite na dugme instaliraj.

Više informacija potražite u članku Instaliranje sistema Office na PC ili Mac računaru.

Povezivanje postojećeg sistema Office sa uslugom Office 365

 Napomena    Ovaj odeljak primenjuje se samo na Small Business klijente. Small Business Premium klijenti mogu da preuzimaju Office pomoću Office 365 pretplate. (Pogledajte prethodni odeljak.)

Ako već imate sistem Microsoft Office 2007 ili Office 2010 instaliran na računaru, možete ga povezati sa uslugom Office 365. Potom ćete moći da se prijavite i pristupite svim poznatim Office aplikacijama i personalizovanim postavkama sa bilo kog Windows 7 ili Windows 8 računara povezanog sa internetom.

Povezivanje postojećeg Office programskog paketa sa uslugom Office 365

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na portalu administracije izaberite stavku PostavkeMali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“. na vrhu stranice.
 3. Odaberite stavke Office 365 postavke > Softver.
 4. Izaberite stavku podešavanje radne površine i pratite uputstva.

Podešavanje e-pošte i deljenja dokumenata na mobilnom uređaju

Pomoću usluge Office 365 možete pristupati e-pošti, dokumentima, razmeni trenutnih poruka i drugim uslugama sa mobilnog uređaja gde god da se nalazite.

Konfigurisanje mobilnog uređaja za Office 365

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na portalu administracije izaberite stavku PostavkeMali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“. na vrhu stranice.
 3. Odaberite stavke Office 365 postavke > softver > telefon i tablet računar.
 4. Izaberite uređaj koji želite da konfigurišete i pratite uputstva.

Više informacija potražite u članku Podešavanje i korišćenje usluge Office 365 na telefonu ili tablet računaru

Jednako upućivanje svih osoba

Samouvereno deljenje dokumenata

Svi korisnici mogu kreirati i skladištiti datoteke u usluzi OneDrive for Business, obezbeđenom prostoru za skladištenje na mreži u oblaku. Korisnici mogu deliti datoteke sa osobama unutar i izvan organizacije. Takođe mogu sinhronizovati dokumente na računarima i mobilnim uređajima za pristup na mreži i van mreže u bilo kom trenutku.

Idi na OneDrive for Business

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na portalu administracije izaberite stavku OneDrive na vrhu stranice.
 1. Počnite sa kreiranjem, uređivanjem ili pregledanjem dokumenata u usluzi OneDrive for Business.

Više informacija potražite u video zapisu Pristup Office dokumentima bilo gde uz Office 365 i članku Šta je to OneDrive for Business?

Podešavanje lokacije timske saradnje

Uz lokaciju tima korisnici mogu raditi zajedno sa kolegama i klijentima u deljenom prostoru tima. Sve osobe mogu da kreiraju i dele dokumente, beležnice, liste, rasporede i još toga – sve na jednoj centralnoj lokaciji. Možete koristiti postojeću lokaciju tima ili kreirati više lokacija tima

Odlazak na lokaciju tima

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na portalu administracije izaberite stavku Lokacije na vrhu stranice.
 3. Izaberite stavku Lokacija tima na stranici „Lokacije“.
 4. Počnite sa kreiranjem, uređivanjem ili pregledanjem dokumenata na lokaciji tima.

Kreiranje nove lokacije tima

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na portalu administracije izaberite stavku Lokacije na vrhu stranice.
 3. Izaberite stavku + nova lokacija i pratite uputstva.

Više informacija potražite u video zapisu Pristup Office dokumentima bilo gde uz Office 365 i članku Kreiranje lokacije.

Povezivanje osoba na svakom mestu pomoću programa Lync

Lync može povezivati korisnike pomoću razmene trenutnih poruka, glasovnih i video poziva i sastanaka na mreži sa deljenjem radne površine. Ako ste preuzeli kompletni Office programski paket (pogledajte prethodno), onda već imate instaliran Lync i spremni ste za njegovo korišćenje. Ako još uvek nemate Lync, preuzmite ga i instalirajte tako što ćete pratiti ova uputstva.

Instaliranje programa Lync

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na portalu administracije odaberite stavke PostavkeMali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“. > Office 365 postavke > softver.
 3. Izaberite stavku Lync i pratite uputstva.

Kad je Lync instaliran, spremni ste za početak saradnje. Više informacija potražite u člancima:

Profesionalniji izgled

Podešavanje Office 365 javne veb lokacije

Ako još uvek nemate javnu veb lokaciju, možete koristiti onu koja je uključena uz Office 365. Možete promeniti izgled, dodati logotip, dodati ime preduzeća i tako dalje. Zatim prilagodite svaku stranicu pomoću teksta, slika, video zapisa i aplikacija.

Uređivanje javne veb lokacije

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na vrhu stranice izaberite stavku Lokacije.
 3. Kliknite na pločicu Javna lokacija. (Ako vam bude zatraženo da se prijavite, ponovo unesite Office 365 nalog.)
 4. Izaberite stavku Lokacije da biste promenili izgled veb lokacije, uredili naslov ili uneli druge promene na nivou lokacije.
 5. Izaberite stavku Stranica da biste prilagodili stranice na veb lokaciji.

Više informacija potražite u članku Uređivanje javne veb lokacije. Da biste saznali šta sve možete da uradite sa javnom veb lokacijom, pogledajte članak Pomoć za javne veb lokacije u usluzi Office 365.

Kada završite sa veb lokacijom, na nju dodajte prilagođeno ime domena. Pogledajte članak Korišćenje prilagođenog imena domena za adresu Office 365 javne veb lokacije.

Podešavanje domena

Ako posedujete domen kupljen na veb lokaciji GoDaddy, možete preskočiti ovaj odeljak i pratiti proces opisan u dolenavedenom odeljku.

Ako posedujete domen koji ste kupili kod drugog registra, pratite dolenavedene korake „Podešavanje prilagođenog domena“.

Ako još uvek ne posedujete prilagođeni domen, možete ga kupiti kod bilo kog registra domena i potom pratiti isti proces. (Podešavanje traje oko 45 minuta, ali ćete biti vođeni kroz njega.)

Podešavanje prilagođenog domena

 1. Idite na veb lokaciju registra domena i potvrdite da posedujete domen.
 2. Podesite postojeću veb lokaciju ako je imate (na primer, www.vašepreduzeće.com).
 3. Uverite se da će veb lokacija nastaviti da funkcioniše nakon povezivanja domena sa uslugom Office 365.
 4. Ažurirajte e-adrese za sve korisnike (sa formata vašeime@vašepreduzeće.onmicrosoft.com na vašeime@vašepreduzeće.com).
 5. Kreirajte nalog za svakog korisnika.
 6. Dovršite proces tako što ćete sav saobraćaj usmeriti putem usluge Office 365.

Više informacija potražite u video zapisu Prilagođavanje e-adrese u usluzi Office 365.

Kada ste spremni za dodavanje domena, pratite ove korake:

Dodavanje domena

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na vrhu stranice izaberite stavku Administracija.
 3. Izaberite stavku Upravljanje domenima veb lokacije i e-pošte.
 4. Na sledećoj stranici izaberite stavku Dodaj domen i pratite uputstva.

Podešavanje domena pomoću veb lokacije GoDaddy

Office 365 možete koristiti i da biste kupili prilagođeno ime domena GoDaddy, a Office će vam ga automatski podesiti. Ako organizacija već ima ime domena GoDaddy, možete usluzi Office 365 saopštiti da i ona počne da koristi to ime domena.

Više informacija potražite u članku Kupovina imena domena.

Najvažniji zadaci administracije pri ruci

Postoje neki najčešći administratorski zadaci koje ćete obavljati u usluzi Office 365.

Poništavanje lozinke

Zaboravili ste lozinku? Sada možete koristiti samouslužnu alatku na mreži da biste poništili lozinku administratora.

Poništavanje lozinke administratora

 • Prijavite se u Office 365.
 • Na portalu administracije izaberite stavku Ne možete da pristupite nalogu? da biste počeli.
 • Kada to od vas bude zatraženo, unesite korisnički ID registrovan sa Office 365 pretplatom.

Više informacija potražite u video zapisu Poništavanje lozinke administratora. Druga mogućnost je da kliknete ovde kako biste odmah poništili lozinku.

Prebacivanje između Office 365 planova

Pogledali smo vaše povratne informacije i klijentima olakšali prebacivanje između Office 365 poslovnih planova. Znamo da vam je, u skladu sa rastom i razvojem posla, potrebna fleksibilnost za promenu Office 365 pretplate.

U nekim slučajevima se možete prebacivati na druge planove bez pozivanja korisničke podrške. Da biste to uradili, pratite ove korake:

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na vrhu sledeće stranice izaberite stavku Administracija.
 3. Izaberite stavku Upravljanje licencama i njihova kupovina.
 4. Izaberite stavku Prebacivanje između planova pored pretplate. (Videćete ovu vezu samo ako pretplata ispunjava uslove za prebacivanje između planova.)

Više informacija potražite u članku Prebacivanje na drugi Office 365 plan.

Administriranje naloga u pokretu

Pored administriranja Office 365 naloga iz usluge Office 365, možete administrirati nalog sa bilo kog mesta pomoću aplikacije Office 365 administrator. Da biste koristili ovu aplikaciju na Windows Phone, Android ili iOS uređaju, jednostavno pretražite prodavnicu aplikacija da biste pronašli Office 365 administrator.

Lista za proveru

Želimo da budete uspešni, te smo kreirali ovaj vodič kako bismo obezbedili što lakšu instalaciju usluge Office 365 Small Business. Koristite je kako biste tokom izvršavanja koraka potvrdili one koji se odnose na vas.

Prvi koraci

____________________

____________________

Provera sistemskih zahteva za Office 365

Kupovina pretplate

Osnovno podešavanje

____________________

____________________

____________________

Kreiranje naloga za saradnike

Pristup e-pošti i kalendaru

Povezivanje drugih naloga e-pošte

Aktiviranje

____________________

____________________

____________________

Preuzimanje programa Word, Excel, PowerPoint, Outlook i ostatka sistema Office

Povezivanje postojećeg sistema Office sa uslugom Office 365

Podešavanje e-pošte i deljenja dokumenata na mobilnom uređaju

Povezivanje svih osoba

____________________

____________________

____________________

Samouvereno deljenje dokumenata

Podešavanje lokacije timske saradnje

Povezivanje osoba na svakom mestu pomoću programa Lync

Profesionalni izgled

____________________

____________________

____________________

Prilagođavanje veb lokacije

Podešavanje domena

Podešavanje domena pomoću veb lokacije GoDaddy

Najvažniji zadaci administracije

____________________

____________________

Poništavanje lozinke

Prebacivanje između Office 365 planova

Priprema svih osoba
____________________ Deljenje „Korisničkog vodiča za podešavanje usluge Office 365 Small Business“ sa zaposlenima

Pronalaženje pomoći ili više informacija

Ako imate pitanja, pronaći ćete odgovore i podršku na mreži u tabli za pomoć na svakoj stranici Office 365 portala za administriranje, na stranici Pregled podrške i u Office 365 zajednici. Evo resursa namenjenih administratorima:

Priprema zaposlenih ili saradnika

Ovaj vodič napisan je za vas, administratora naloga, ali će i korisnici morati da prate neke korake kako bi počeli sa radom. Radi vaše pogodnosti, ispod smo uključili te korake. Možete kopirati sledeći tekst i veze i poslati ih e-poštom drugim osobama ili samo podeliti ovaj odeljak vodiča sa njima.

Korisnički vodič za podešavanje usluge Office 365 Small Business

Pristup e-pošti i kalendaru

 Napomena    Korisničko ime tražite od administratora. Ako je e-adresa administratora joe@contoso.onmicrosoft.com, vaša e-adresa može biti [korisničkoime]@contoso.onmicrosoft.com.

Pristup e-pošti sa veba i iz programa Outlook

Sa veba

Koristite Microsoft Outlook Web App koji nudi unapređeni korisnički interfejs koji podržava dodir i poboljšava iskustvo pri radu sa mobilnim uređajima za Exchange.

Podešavanje programa Outlook Web App

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Na vrhu sledeće stranice izaberite stavku Outlook.
 3. Pratite uputstva za konfigurisanje jezika i vremenske zone.

Dodatne informacije potražite na lokaciji Početak korišćenja programa Outlook Web App.

Pristup e-pošti iz programa Outlook

Potrebno je da konfigurišete Microsoft Outlook 2010 ili Outlook 2013. „Kako da... korak po korak“ potražite na stranici „Podešavanje e-pošte u programu Outlook“.

Povezivanje drugih naloga e-pošte

Ako imate druge e-adrese kojima je potrebno upravljati i pristupiti sa jednog mesta iz Office 365 naloga e-pošte, moraćete da ih povežete. Možete se povezati sa najviše pet naloga e-pošte sa dobavljača kao što su Hotmail, Gmail i Yahoo!

Povezivanje drugog naloga e-pošte

 1. Uverite se da dobavljač e-pošte podržava POP i IMAP.
 2. Uključite POP ili IMAP pristup. (Više informacija potražite u članku Uključivanje POP ili IMAP pristupa.)
 3. Prijavite se u Office 365 i izaberite stavku Outlook na vrhu stranice.
 4. Odaberite stavke PostavkeMali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“. > Opcije > Povezani nalozi.
 5. Kliknite na znak plus (+) i pratite uputstva.

Više informacija potražite u članku Povezani nalozi.

Preuzimanje programa Word, PowerPoint, Excel, Outlook i drugog Microsoft Office softvera

 Napomena    Ovaj odeljak primenjuje se samo na Small Business Premium klijente. Ako koristite Small Business izdanje, možete povezati postojeći Microsoft Office programski paket sa uslugom Office 365. (Pogledajte sledeći odeljak za uputstva).

Pomoću usluge Office 365 možete preneti kompletne verzije Office softvera za računare sa oblaka sa bilo kog Windows 7 ili Windows 8 računara povezanog sa internetom. Za Office 365 Small Business Premium takođe možete na računar preuzeti i instalirati Office aplikacije kao što su Word ili Excel.

Instaliranje Office 365 aplikacija na računaru

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Izaberite stavku PostavkeMali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“. na vrhu stranice.
 3. Odaberite stavke Office 365 postavke > Softver.
 4. Izaberite jezik i kliknite na dugme instaliraj.

Više informacija potražite u članku Instaliranje sistema Office na PC ili Mac računaru.

Povezivanje postojećeg sistema Office sa uslugom Office 365

 Napomena    Ovaj odeljak primenjuje se samo na Small Business klijente. Small Business Premium klijenti mogu da preuzimaju Office pomoću Office 365 pretplate. (Pogledajte prethodni odeljak.)

Ako već imate sistem Microsoft Office 2007 ili Office 2010 instaliran na računaru, možete ga povezati sa uslugom Office 365. Potom ćete moći da se prijavite i pristupite svim poznatim Office aplikacijama i personalizovanim postavkama sa bilo kog Windows 7 ili Windows 8 računara povezanog sa internetom.

Povezivanje postojećeg Office programskog paketa sa uslugom Office 365

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Izaberite stavku PostavkeMali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“. na vrhu stranice.
 3. Odaberite stavke Office 365 postavke > Softver.
 4. Izaberite stavku podešavanje radne površine i pratite uputstva.

Podešavanje e-pošte i deljenja dokumenata na mobilnom uređaju

Pomoću usluge Office 365 možete pristupati e-pošti, dokumentima, razmeni trenutnih poruka i drugim uslugama sa mobilnog telefona ili tablet računara gde god da se nalazite.

Konfigurisanje mobilnog uređaja za Office 365

 1. Prijavite se u Office 365..
 2. Na vrhu stranice izaberite stavku PostavkeMali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“..
 3. Odaberite stavke Office 365 postavke > softver > telefon i tablet računar.
 4. Izaberite uređaj koji želite da konfigurišete i pratite uputstva.

Više informacija potražite u članku Podešavanje i korišćenje usluge Office 365 na telefonu ili tablet računaru.

Samouvereno deljenje dokumenata

Možete kreirati i skladištiti datoteke u usluzi OneDrive for Business, obezbeđenom prostoru za skladištenje na mreži na oblaku. OneDrive for Business vam omogućava da delite datoteke sa osobama unutar i izvan organizacije. Takođe možete sinhronizovati dokumente na računarima i mobilnim uređajima za pristup na mreži i van mreže u bilo kom trenutku.

Idi na OneDrive for Business

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Izaberite stavku OneDrive na vrhu stranice „Administracija“.
 3. Office 365 automatski konfiguriše prostor.

Više informacija potražite u video zapisu Pristup Office dokumentima bilo gde i članku Šta je to OneDrive for Business?

Povezivanje osoba na svakom mestu pomoću programa Lync

Lync može povezivati vas i saradnike pomoću razmene trenutnih poruka, glasovnih i video poziva i sastanaka na mreži sa deljenjem radne površine. Ako ste preuzeli kompletni Office programski paket (pogledajte prethodno), onda već imate instaliran Lync i spremni ste za njegovo korišćenje. Ako još uvek nemate Lync, preuzmite ga i instalirajte tako što ćete pratiti ova uputstva.

Instaliranje programa Lync

 1. Prijavite se u Office 365.
 2. Odaberite stavke PostavkeMali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto stavke „Postavke lokacije“. > Office 365 postavke > softver.
 3. Izaberite stavku Lync i pratite uputstva.

Kad je Lync instaliran, spremni ste za početak saradnje. Više informacija potražite u člancima:

Lokacija koju treba da posetite za dodatna uputstva

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Small Business administrator