Početak korišćenja programa Lync za razmenu trenutnih poruka i sastanke na mreži

Usluga Usluga Office 365 uključuje program Lync koji vam omogućava razmenu trenutnih poruka (IM), audio i video razgovore i Lync sastanke. Da biste preuzeli program Lync, prijavite se u uslugu Office 365, a zatim na vrhu stranice, kliknite na dugme Postavke Postavke: ažurirajte profil, instalirajte softver i povežite ga sa oblakom > Postavke za uslugu Office 365 > Softver > Lync.

Uz pomoć programa Lync možete da:

  • Vidite kada su ljudi dostupni, udaljeni od radnog stola ili na sastanku
  • Šaljete trenutnu poruku
  • Podesite Lync sastanak
  • Delite radnu površinu ili program u okviru Lync sastanka
  • Upućujte i primajte audio i video pozive

Osnovni zadaci u programu Lync

Video zapisi

 
 
Primenljivo na:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator