Migriranje e-pošte i kontakata u novi nalog u sistemu Office 365 za preduzeća

Kada započnete rad sa nalogom u sistemu Office 365 za preduzeća, e-poruke se možda neće nalaziti u prijemnom poštanskom sandučetu, u fascikli „Kontakti“ možda neće biti nekih ili čak svih osoba sa kojima želite da stupite u kontakt, a kalendar će možda biti prazan.

Ovaj članak će vam pomoći da uvezete e-poštu, kontakte i informacije iz kalendara iz drugih naloga u nalog u sistemu Office 365 za preduzeća. To možete da uradite korišćenjem alatki unutar programa Outlook Web App (verzija programa Outlook za veb pregledač) ili verzija programa Outlook za stone računare (na primer, Outlook 2013, Outlook 2010 ili Outlook for Mac 2011).

 Savet    Da biste pristupili e-pošti naloga u sistemu Office 365 za preduzeća korišćenjem veb pregledača (Outlook Web App), pogledajte članak Pristupanje Office 365 e-pošti korišćenjem programa Outlook Web App. Da biste pristupili Office 365 nalogu e-pošte iz verzije programa Outlook za stone računare, drugih programa za rad sa e-poštom ili sa telefona ili tableta, pogledajte članak Drugi načini za pristupanje Office 365 e-pošti.

Ovaj članak sadrži


Uvoz informacija pomoću verzije programa Outlook za stone računare

Ako koristite verziju programa Outlook za stone računare (na primer, Outlook 2013, Outlook 2010 ili Outlook for Mac 2011), možete upotrebiti Outlook za uvoz informacija iz drugih naloga e-pošte.

Možete da… Način funkcionisanja Saznajte kako da uradite sledeće...
Uvoz kontakata iz drugih usluga e-pošte kao što su Gmail, Yahoo! ili Outlook.com (nekada Hotmail) korišćenjem .csv daoteke

Ovo je proces od dva koraka. Većina usluga e-pošte ili programa za rad sa e-poštom obuhvata alatku koja omogućava da izvozite (ili kopirate) kontakte na lokalni računar korišćenjem specijalne tekstualne datoteke (.csv datoteke). Kad izvezete kontakte iz druge usluge za e-poštu ili programa za rad sa e-poštom, upotrebite verziju programa Outlook za stone računare da biste uvezli te kontakte u Office 365 nalog.

Rezultat      Kontakti iz drugih usluga e-pošte dodati su na spisak kontakata u sistemu Office 365.

Korak 1       Izvoz kontakata iz drugih usluga e-pošte i programa

Korak 2      Uvoz kontakata u:

Uvoz kontakata iz usluge LinkedIn ili Facebook

Dodajte LinkedIn ili Facebook naloge u Outlook koristeći Outlook Social Connector.

Rezultat      Kontakti iz LinkedIn naloga automatski se dodaju na spisak kontakata u sistemu Office 365. Kontakt informacije za Facebook prijatelje moraće ručno da se dodaju u Outlook.

Dodavanje kontakata iz usluga LinkedIn ili Facebook

Uvezite e-poštu, kontakte, kalendare i zadatke iz druge usluge za e-poštu.

Ovo je proces od tri koraka. Da biste započeli, prvo morate da dodate nalog iz kojeg želite da izvozite kao nalog verziji programa Outlook za stone računare. Posle toga izvozite sve informacije iz tog naloga u Outlook datoteku sa podacima (.pst datoteku). Na kraju, uvozite tu Outlook datoteku sa podacima u Office 365 nalog.

Rezultat      Sva e-pošta, kontakti, kalendar i informacije o zadacima sačuvane u nalogu te druge usluge e-pošte biće dodate u Office 365 nalog.

Korišćenje programa Outlook za premeštanje informacija između naloga

Vrh stranice Vrh stranice

Uvoz informacija korišćenjem programa Outlook Web App

Za uvoz informacija iz drugih naloga možete koristiti program Outlook Web App (verziju programa Outlook za veb pregledač).

Možete da… Način funkcionisanja Saznajte kako da uradite sledeće...
Uvoz kontakata iz drugih usluga e-pošte kao što su Gmail, Yahoo! ili Outlook.com (nekada Hotmail) korišćenjem .csv daoteke

Ovo je proces od dva koraka. Većina usluga e-pošte ili programa za rad sa e-poštom obuhvata alatku koja omogućava da izvozite (ili kopirate) kontakte na lokalni računar korišćenjem specijalne tekstualne datoteke (.csv datoteke). Kad izvezete kontakte iz druge usluge za e-poštu ili programa za rad sa e-poštom, upotrebite verziju programa Outlook za stone računare da biste uvezli te kontakte u Office 365 nalog.

Rezultat      Kontakti iz drugih usluga e-pošte dodati su na spisak kontakata u sistemu Office 365.

Korak 1       Izvoz kontakata iz drugih usluga e-pošte i programa

Korak 2    Uvoz kontakata korišćenjem programa Outlook Web App

Uvoz kontakata iz usluge LinkedIn ili Facebook

Dodajte LinkedIn ili Facebook nalog kao povezani nalog u programu Outlook Web App.

Rezultat      Kontakti iz LinkedIn i Facebook naloga automatski su dodati na spisak kontakata u sistemu Office 365. Obratite pažnju na to da ova funkcija nije dostupna za sve naloge u sistemu Office 365 za preduzeća.

Uvoz i sinhronizovanje e-pošte iz drugih usluga za e-poštu kao što su Gmail, Yahoo! ili Outlook.com (nekada Hotmail)

Dodajte nalog e-pošte kao povezani nalog u programu Outlook Web App.

Rezultat      E-pošta iz druge usluge e-pošte stizaće u Office 365 prijemno poštansko sanduče. Možete koristiti dostupne opcije da biste prilagodili način na koji želite da ova funkcija radi za vas.

Vrh stranice Vrh stranice

Saveti za migraciju i rešavanje problema

  • Možda vaša organizacija ima osobu koja podešava naloge e-pošte ili čak ceo tim ljudi (koji se ponekad nazivaju administratorima, IT sektorom ili tehničkom podrškom). Pitajte ih za željeni način uvoza e-pošte, kontakata i kalendara za vašu organizaciju.
  • Nalog u usluzi Office 365 može da uključuje pretplatu na najnoviju verziju sistema Office za stone računare. Ukoliko je to slučaj, svakako uzmite u obzir to da taj novi program možete da koristite za uvoz e-pošte, kontakata, kalendara i zadataka. Više informacija pronaći ćete u članku Instaliranje sistema Office na PC računar ili Mac sa sistemom Office 365 za preduzeća ili se obratite administratoru.

Pristup Office 365 e-pošti pomoću programa Outlook Web App

Iz pregledača se prijavite na Office 365 portal, na adresi http://login.microsoftonline.com i upotrebite program Outlook Web App za pristup e-pošti, kalendaru i kontaktima. Izaberite stavku Outlook, Kalendar ili Osobe na vrhu stranice. Za informacije o tome kako da koristite Outlook Web App u sistemu Office 365 pogledajte članak Početak korišćenja programa Outlook Web App za e-poštu i kalendare.

Drugi načini za pristup Office 365 e-pošti

Pored korišćenja programa Microsoft Outlook Web App, koji vam pruža pristup e-pošti iz pregledača, takođe možete koristiti programe za e-poštu za računare da biste se povezali sa nalogom. Klijenti radne površine mogu imati sve funkcije ili mogu nuditi samo osnovne funkcije, na primer e-poštu i – ponekad – kontakte. Klijenti koji se povezuju koristeći POP ili IMAP nude osnovne funkcije.

Verzije programa Outlook sistema Office za stone računare

Drugi programi za rad sa e-poštom

Da biste saznali kako da podesite e-poštu u drugim programima, kao što su Mac OS X Mail, Windows 8 Mail i Thunderbird, pogledajte članak Referenca za postavke programa za e-poštu.

Mobilni telefoni i tableti

Da biste saznali kako da podesite e-poštu korišćenjem mobilnih telefona i tableta, pogledajte članak Referenca podešavanja telefona i tablet računara.

Srodni zadaci

Prosleđivanje e-pošte drugim nalozima e-pošte

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator