Korišćenje sistema Office 365 na BlackBerry uređaju

Možete pristupati e-pošti, Kancelarija dokumentima i ostalim Usluga Office 365 uslugama pomoću BlackBerry® uređaj uređaja. Uputstva za podešavanje uređaja uključena su ovde i na Usluga Office 365 portalu. Izaberite stavke PostavkePostavke: ažuriranje profila, instalacija softvera i povezivanje sa oblakom > Office 365 postavke > Prvi koraci >Telefon i tablet. Ili možete da izaberete stavke Softver > Telefon i tablet. Odaberite opciju BlackBerry®.

E-pošta

Podešavanje e-pošte na BlackBerry® uređaju

Kancelarija

Korišćenje Office Online aplikacija na mobilnom telefonu

SharePoint lokacije

Otvaranje SharePoint Online lokacije na BlackBerry® uređaju

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator