SharePoint Online vodič za planiranje za Office 365 Small Business

SharePoint Online je usluga zasnovana na oblaku koja čini dostupnim funkcije lokacija timova, programa OneDrive for Business, feeda za vesti i javne veb lokacije pomoću Office 365 Small Business plana. Ove funkcije mogu olakšati upravljanje projektima i omogućavaju radnje kao što je deljenje dokumenata i uvida sa kolegama, partnerima i klijentima.

Ako niste ranije koristili SharePoint Online i pitate se odakle da počnete, nema potrebe da tražite dalje. Ovo su resursi koji će vam pomoći da pokrenete svoj posao pomoću usluge SharePoint Online.

Korisni SharePoint Online resursi

Ako tražite ove informacije: Pronađite ovaj resurs:
Informacije o tome koje SharePoint Online funkcije su dostupne u različitim Office 365 planovima ili informacije o tome kako različiti SharePoint Online planovi Opis usluge SharePoint Online
Informacije o kvotama za skladištenje, broju podržanih kolekcija lokacija, broju podržanih korisnika. SharePoint Online: granice i ograničenja softvera
Blokirani tipovi datoteka za SharePoint Online. Tipovi datoteka koje se ne mogu dodati na listu ili u biblioteku
Sveobuhvatan spisak članaka pomoći o sistemu SharePoint Online za Small Business. Pronalaženje sadržaja o sistemu SharePoint Online za Office 365 Small Business

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
SharePoint Online Small Business