Deljenje lokacija ili dokumenata sa osobama izvan organizacije

 Napomena    Ako se ove informacije ne podudaraju sa onim što vidite, možda koristite verziju usluge Office 365 koja nije nadograđena. Probajte Deljenje lokacije sa spoljnim korisnicima da biste pronašli informacije koje se primenjuju na vas.
Koristim li Office 365 posle nadogradnje usluge?

Ako radite posao koji obuhvata deljenje dokumenata ili direktnu saradnju sa prodavcima, klijentima ili korisnicima, onda možda budete želeli da koristite lokacije da biste delili sadržaj sa osobama izvan vaše organizacije koje nemaju licence za Microsoft Office 365 pretplatu.

To možete da uradite na tri načina:

 • Možete da delite čitavu lokaciju pozivanjem spoljnih korisnika da se prijave na nju pomoću Microsoft naloga ili ID-a korisnika sistema Microsoft Office 365.
 • Pojedinačne dokumente možete da delite tako što ćete pozvati spoljne korisnike da se prijave na lokaciju uz pomoć Microsoft naloga ili Microsoft Office 365 korisničkog ID-a.
 • Možete korisnicima objaviti ili poslati vezu za goste koju mogu da koriste za anonimno prikazivanje pojedinačnih dokumenata na lokaciji.

Ova tema objašnjava kako se deli lokacija ili dokument sa osobama izvan organizacije.

Stvari koje treba znati pre nego što počnete

Pre nego što se upustite u spoljno deljenje sadržaja, trebalo bi da pregledate odeljak Najbolji način za deljenje bez suvišnog deljenja. Ako se pitate koji se tipovi korisnika kvalifikuju kao spoljni korisnici i koja prava imaju spoljni korisnici, pogledajte članak Šta je spoljni korisnik? Da biste saznali više o uključivanju i isključivanju funkcije spoljnog deljenja, pogledajte odeljak Upravljanje spoljnim deljenjem.

U ovom članku


Deljenje lokacije

Kada delite lokaciju sa spoljnim korisnicima, vi im šaljete poziv koji mogu da koriste za prijavljivanje na lokaciju. Ovaj poziv možete poslati na bilo koju e-adresu. Kada primalac prihvati poziv, može da se prijavi ili uz pomoć Microsoft naloga ili Office 365 korisničkog ID-a . Kada delite lokaciju, vi birate tip dozvole koji želite da ta osoba ima na lokaciji.

Budite oprezni pri deljenju lokacije tima ili bilo koje lokacije koju organizacija koristi prvenstveno za unutrašnje poslove i dokumente jer ćete spoljnim korisnicima odobriti pristup toj lokaciji i svim podlokacijama koje dele njenu dozvolu. Možda budete dali spoljnim korisnicima pristup osetljivom sadržaju. Ako je potrebno da stalno sarađujete sa sobama izvan organizacije, podesite lokaciju koju ćete koristiti izričito za spoljno deljenje i konfigurišite je tako da ima jedinstvene dozvole za razliku od ostalih lokacija. Više informacija o nasleđivanju dozvola potražite u članku Šta je nasleđivanje dozvola?

Potrebno je da budete vlasnik lokacije ili da imate dozvole potpune kontrole da biste delili lokaciju sa spoljnim korisnicima. Pored toga funkcija spoljnog deljenja mora biti uključena za Office 365 pretplatu (u zavisnosti od toga koji plan imate, vaš Office 365 administrator ili SharePoint Online administrator može da uradi ovo).

 1. Idite na lokaciju koju želite da delite sa spoljnim korisnicima.
 2. Kliknite na dugme Deli.
  Slika komande „Deli“ u gornjem desnom delu ekrana.
 3. U dijalogu Deljenje otkucajte imena spoljnih korisnika koje želite da pozovete. Na primer: neko@outlook.com ili neko@contoso.com.

  Podsetnik: Komandu Deli takođe možete koristiti da biste odobrili pristup lokaciji unutrašnjim licenciranim korisnicima. Ako želite to da uradite, otkucajte imena osoba koje želite da pozovete.
 4. Otkucajte poruku koja će biti uključena u poziv.
 5. Da biste spoljnjeg korisnika dodelili određenoj grupi dozvola, kliknite na dugme Prikaži opcije i zatim izaberite željenu grupu.

  Dobro je dati osobama najmanju količinu dozvola koje su im potrebne za izvršavanje željenog zadatka. Na primer, ako je potrebno da osobe koje pozivate čitaju tekst, dodelite ih grupi „Posetioci“, koja podrazumevano ima dozvole čitanja. Ako je potrebno da spoljni korisnici mogu da urede ili ažuriraju sadržaj, dodajte ih u grupu „Članovi“, koja podrazumevano ima dozvole uređivanja. Budite jako oprezni ako dodajete spoljne korisnike nekoj grupi koja ima dozvole pune kontrole.


  Slika dijaloga „Deljenje“ za lokaciju sa korisničkim imenima za spoljne korisnike.
 6. Kliknite na dugme Deli.

Svi pozivi koje pošaljete spoljnim korisnicima će podrazumevano isteći za 7 dana. Ako pozvana osoba ne prihvati poziv u roku od 7 dana, a i dalje želite da ta osoba ima pristup lokaciji, moraćete da pošaljete novi poziv.

Kada spoljni korisnici prime pozive, mogu da kliknu na dugme koje će ih odvesti na stranicu gde mogu da se prijave na vašu SharePoint Online lokaciju uz pomoć Microsoft naloga ili Office 365 korisničkog ID-a. Ako korisnici nemaju makar Microsoft nalog, mogu da se prijave za besplatan Microsoft nalog.

Vrh stranice Vrh stranice

Deljenje dokumenta slanjem ili objavljivanjem anonimne veze za goste

Možete da kreirate anonimnu vezu za goste, a zatim da je podelite pomoću bilo kog medijuma koji vam odgovara. Na primer, objavite je na stranici društvenih medija ili je nalepite u e-poruku. Možete da kreirate vezu za goste koja sadrži dozvolu za uređivanje ili samo dozvolu za pregled.

Morate biti vlasnik lokacije ili morate imati dozvole potpune kontrole da biste delili dokument sa spoljnim korisnicima. Pored toga funkcija spoljnog deljenja mora biti uključena ili u postavkama usluge Office 365 ili u SharePoint Online centru administracije (u zavisnosti od toga koji plan imate). Spoljno deljenje mora biti uključeno i za kolekciju lokacija (samo planovi za preduzeća).

 1. Kliknite na tri tačke (...) pored dokumenta da biste otvorili njegov oblačić, a zatim kliknite na dugme Deli.
  Početak deljenja dokumenta u SharePoint biblioteci
 2. U dijalogu „Deljenje“ kliknite na dugme Preuzmi vezu.
 3. Izaberite stavku Kreiranje veze za tip dozvole koju želite da dodelite.
  Kreira se URL adresa veze za goste.
 4. Izaberite URL adresu veze za goste i kopirajte je.
  Kreiranje anonimne veze za goste i njeno kopiranje
  Sada možete da nalepite URL adresu veze za goste u medijum po vašem izboru.
 • Ako se dokument nalazi u biblioteci lokacije tima, drugi članovi lokacije mogu da pronađu veze za goste u dijalogu „Deljenje“ i da ih pošalju drugim osobama.
 • Ako se datoteka koju pokušavate da delite nalazi u biblioteci koja koristi uslugu Information Rights Management, nećete moći da je delite spoljno.
 • Anonimne veze za goste se mogu proslediti ili deliti sa drugim osobama, koje isto tako možda budu mogle da prikažu ili urede sadržaj bez prijavljivanja. Izbegavajte korišćenje anonimnih veza za goste za osetljiv sadržaj.
 • Osobe koje su pozvane da pristupe dokumentima uz pomoć anonimnih veza za goste moći će samo da prikažu ili čitaju datoteke u odgovarajućim aplikacijama Office Online . Neće moći da otvore datoteke u odgovarajućim verzijama Office programa za računare.
 • Ako je spoljno deljenje globalno isključeno u postavkama usluge Office 365 ili SharePoint Online centru administracije, sve deljene veze će prestati da rade. Ako se funkcija kasnije ponovo aktivira, veze će nastaviti da rade. Takođe je moguće onemogućiti pojedinačne veze koje su bile podeljene, ako želite da opozovete pristup određenom dokumentu. pogledajte članak Onemogućavanje anonimne veze za goste

Vrh stranice Vrh stranice

Dozvoljavanje osobama da kreiraju veze za goste sa dokumentima koje ste podelili sa njima

Možda ćete rado deliti neke dokumente sa svima i možda ćete zapravo želeti da podstaknete osobe da ih i same dele. Za takve dokumente možete dozvoliti osobama da kreiraju anonimne veze za goste sa dokumentima koje delite sa njima.

Da biste dozvolili ovu mogućnost, morate da imate dozvolu pune kontrole.

 1. Idite u biblioteku u kojoj želite da dozvolite osobama da kreiraju veze za goste.
 2. Kliknite na ikonu zupčanika i izaberite stavku Postavke lokacije.
 3. Na stranici Postavke lokacije, u okviru Korisnici i dozvole izaberite stavku Dozvole za lokaciju.
 4. Na kartici Dozvole izaberite stavku Postavke zahteva za pristup.
 5. U dijalogu Postavke zahteva za pristup potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli članovima da dele lokaciju i pojedinačne datoteke i fascikle.

Sada će osobe moći da kreiraju vezu za goste kada izaberu dokumente koje ste podelili sa njima i otvore dijalog „Deljenje“. Međutim, imajte u vidu da će moći da kreiraju samo veze za goste koje dozvoljavaju gostima da urede dokument ako ste im prilikom prvog deljenja dokumenta dali dozvolu za uređivanje. Ako imaju samo dozvolu za pregled, mogu da kreiraju samo veze za goste koje dozvoljavaju pregled dokumenta.

Za pregled postavki zahteva za pristup pogledajte Video zapis: Deljenje lokacije bez zahteva za pristup.

Vrh stranice Vrh stranice

Deljenje dokumenta zahtevanjem prijavljivanja na lokaciju

Morate biti vlasnik lokacije ili morate imati dozvole potpune kontrole da biste delili dokument sa spoljnim korisnicima. Pored toga funkcija spoljnog deljenja mora biti uključena ili u postavkama usluge Office 365 ili u SharePoint Online centru administracije (u zavisnosti od toga koji plan imate). Spoljno deljenje mora biti uključeno i za kolekciju lokacija (samo planovi za preduzeća).

 1. Kliknite na tri tačke (...) pored dokumenta da biste otvorili njegov oblačić, a zatim kliknite na dugme Deli.
  Početak deljenja dokumenta u SharePoint biblioteci
 2. Otkucajte e-adrese osoba koje pozivate da dele dokument. Na primer: neko@outlook.com ili neko@gmail.com ili spoljnikorisnik@contoso.com.
 3. Na padajućoj listi izaberite nivo dozvole koji biste želeli da dodelite ovim korisnicima.
 4. Ako želite, otkucajte poruku koja će biti uključena u e-poštu. Poruka može sadržati informacije ili uputstva za dokument koji ste podelili.
 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj prijavljivanje.

 Upozorenje    Ako ne potvrdite izbor u polju za potvrdu „Zahtevaj prijavljivanje“, e-poruka će sadržati anonimnu vezu za goste ka dokumentu. Anonimne veze za goste će možda biti prosleđene ili podeljene sa drugim osobama, koje će možda isto tako moći da prikažu ili urede sadržaj bez prijavljivanja.

 1. Kliknite na dugme Deli.

Vrh stranice Vrh stranice

Deljenje bez suvišnog deljenja

Najbolja praksa za deljenje lokacija

Ako sa korisnikom delite celu lokaciju, taj korisnik će moći da se prijavi na tu lokaciju i da se ponaša kao punopravni član lokacije. Moći će da pregleda, pretražuje, prikazuje i uređuje sadržaj (u zavisnosti od toga u koju ste ga grupu dozvola stavili). Moći će takođe da vidi imena drugih korisnika lokacije pomoću opcije „Birač osoba“ ili da prikazuje metapodatke dokumenata. Spoljni korisnici će se takođe pojaviti u opciji „Birač osoba“ kao korisnici lokacije. To znači da druge osobe koje koriste lokaciju mogu da dodele ovim korisnicima dozvole drugačije od onih koje ste im vi prvobitno dodelili kada ste podelili lokaciju sa njima. Proverite da li poznajete te spoljne korisnike pre nego što ih pozovete na lokaciju.

Ako pozovete spoljne korisnike na lokaciju tima, oni će moći da prikazuju sadržaj na lokaciji tima i svim podlokacijama. Ako ne želite da spoljni korisnici dobiju pristup važnom ili osetljivom sadržaju na lokaciji tima, kreirajte podlokaciju sa jedinstvenim dozvolama i delite samo tu podlokaciju sa spoljnim korisnicima. Više informacija o nasleđivanju dozvola potražite u članku Šta je to nasleđivanje dozvola?

Slično tome, ako želite da delite podlokaciju koju ste kreirali na OneDrive for Business lokaciji, možda ćete želeti da se uverite da ima jedinstvene dozvole, kako ne biste slučajno korisnicima dodelili dozvole za dodatne lokacije ili sadržaj na mojoj lokaciji.

Vrh stranice Vrh stranice

Najbolja praksa za deljenje dokumenata

Ako delite dokumente pomoću anonimnih veza za goste, primaoci pozivnice mogu da dele te veze za goste sa drugim osobama koje bi mogle da ih koriste za prikazivanje sadržaja. Nemojte koristiti veze za goste da biste delili osetljive dokumente. Ako želite da umanjite rizik od toga da neko podeli anonimnu vezu, umesto toga delite dokument zahtevajući prijavljivanje.

Odlučite kako da delite

Kada razmatrate da li želite da spoljno delite sadržaj i na koji način to želite da uradite, razmislite o sledećem:

 • Kome želite da dodelite pristup sadržaju na lokaciji tima i na svim podlokacijama i šta želite da te osobe mogu da rade?
 • Kome u organizaciji želite da dodelite dozvolu za spoljno deljenje sadržaja?
 • Postoji li sadržaj za koji želite da se uverite da nikada neće biti dostupan za prikazivanje osobama izvan vaše organizacije?

Odgovori na ova pitanja pomoći će vam da isplanirate strategiju za deljenje sadržaja.

Pokušajte sa ovim: Ako vam je potrebno da:

Deljenje lokacije

Ako želite da delite lokaciju, ali takođe želite da onemogućite spoljnim korisnicima da dobiju pristup unutrašnjem sadržaju organizacije, razmislite o kreiranju podlokacije sa jedinstvenim dozvolama koje koristite isključivo u svrhu spoljnog deljenja.

Dodelite nekome izvan organizacije tekući pristup informacijama i sadržaju na lokaciji. Ta osoba treba da ima sposobnost da izvršava radnje kao punopravni korisnik lokacije i da kreira, uređuje i prikazuje sadržaj.
Delite dokument i zahtevate prijavljivanje. Obezbedite osobama izvan vaše organizacije bezbedan pristup određenom dokumentu radi pregleda ili saradnje, ali tim osobama nije potreban tekući pristup drugom sadržaju na vašoj internoj lokaciji.
Deljenje dokumenta pomoću anonimne veze za goste. Podelite vezu ka dokumentu koji nije osetljiv ili nije poverljiv sa osobama izvan organizacije, kako bi one mogle da ga prikažu ili ažuriraju sa povratnim informacijama. Tim osobama nije potreban tekući pristup sadržaju na unutrašnjoj lokaciji.

Vrh stranice Vrh stranice

Pregled osoba koje imaju pristup određenoj lokaciji ili dokumentu

Možete koristiti i komandu Deljenje da biste brzo videli listu osoba sa kojima je dokument podeljen.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste videli ko ima pristup lokaciji, kliknite na dugme Deljenje gore desno na stranici i zatim kliknite na vezu posle stavke Deli se sa u dijalogu Deljenje da biste prikazali listu osoba koje imaju pristup lokaciji.
 • Da biste videli ko ima pristup dokumentu, fascikli ili skupu dokumenata, izaberite stavku u biblioteci dokumenata i izaberite stavku Deli se sa na kartici Datoteke.

Vrh stranice Vrh stranice

Povlačenje poziva

Ako želite da povučete poziv koji ste poslali spoljnom korisniku, možete ga opozvati pre nego što se prihvati.

Idite na lokaciju na kojoj želite da povučete pozivnicu.

 1. Idite na lokaciju PostavkeDugme „Postavke“ > Postavke lokacije.
 2. U okviru Korisnici i dozvole izaberite stavku Zahtevi za pristup i pozivi.
 3. U okviru Pozivi spoljnih korisnika pronađite osobu čiju pozivnicu na lokaciju želite da opozovete i izaberite stavku Meni otvaranja.
 4. U prozoru sa svojstvima izaberite stavku Povuci.

Ako je spoljni korisnik već prihvatio pozivnicu i želite da ga uklonite iz lokacije, to možete uraditi tako što ćete ukloniti osobu iz SharePoint grupe dozvola koju ste joj dodelili. Osoba iz organizacije koja ima dozvole kao Office 365 administrator ili SharePoint Online administrator takođe može da ih ukloni sa liste korisnika iz vašeg okruženja. Više informacija potražite u člancima navedenim u odeljku Upravljanje spoljnim deljenjem.

Vrh stranice Vrh stranice

Onemogućavanje anonimne veze za goste

Kada je dokument podeljen preko veze za goste, tu informaciju možete da vidite u oblačiću dokumenta.

Dijalog „Svojstva“ koji prikazuje da je dokument podeljen putem veze za goste.

Možete da opozovete pristup dokumentu koji je podeljen putem veze za goste, tako što ćete onemogućiti tu vezu.

 1. Idite do biblioteke koja sadrži dokument za koji želite da uklonite vezu za goste.
 2. Postavite pokazivač na dokument i kliknite na dugme Meni otvaranja.
 3. Kliknite na vezu za goste u rečenici Otvori svima sa vezom za goste.
 4. Pored URL adrese za vezu za goste kliknite na dugme Onemogući.
 5. Kada budete upitani da li želite da onemogućite vezu, izaberite stavku Onemogući vezu.
  Dijalog koji vas pita da li želite da onemogućite vezu za goste za dokument koji je podeljen, kako on više ne bi radio.

Kada osobe izvan organizacije pokušaju da pristupe sadržaju uz pomoć veze za goste, videće poruku koja im govori da ne mogu da mu pristupe.

Vrh stranice Vrh stranice

Upravljanje spoljnim deljenjem

Postavke administracije za spoljno deljenje se razlikuju u zavisnosti od toga na koji Office 365 plan se vaša organizacija pretplati. Više informacija o isključivanju i uključivanju funkcije spoljnog deljenja ili bilo kakvoj vrsti konfiguracije te funkcije pronaći ćete u sledećim temama:

Ako vaša organizacija koristi Office 365 Small Business, pogledajte članak Upravljanje deljenjem sa spoljnim korisnicima.

Ako vaša organizacija koristi jedan od Office 365 planova za preduzeća, pogledajte članak Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint okruženje na mreži.

Za informacije o podešavanju i upravljanju zahtevima za pristup lokaciji pogledajte članak Podešavanje i upravljanje zahtevima za pristup.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
SharePoint centar administracije, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2)