Deljenje dokumenata korišćenjem mobilnog uređaja

Za deljenje dokumenta ili fascikle u biblioteci sa osobama izvan vaše organizacije možete da koristite mobilni telefon ili tablet računar, uključujući Windows Phone, iPhone i Android mobilne uređaje. To radite pozivanjem osoba da se pridruže vašoj lokaciji ili deljenjem veze za goste.

 Napomena    Kada delite dokument ili fasciklu korišćenjem mobilnog uređaja, možda ćete morati da se prebacite sa prikaza za mobilne uređaje na „Prikaz za računar“ kako biste pratili korake objašnjene u ovom članku.

U ovom članku


Deljenje dokumenta sa osobama koje ste pozvali na lokaciju

Da biste koristili ovu proceduru možda ćete morati da dodirnete opciju Pređite na prikaz za računar na meniju PostavkeDugme „Postavke“.

 1. U biblioteci dokumenata, pored dokumenta ili fascikle koje želite da delite, dodirnite Još (…) i zatim dodirnite Deljenje.
 2. U dijalogu Deljenje 'Dokument', u okvir Unesite imena ili e-adrese osoba unesite e-adresu svih osoba koje želite da pozovete na vašu lokaciju da pogledaju dokument ili fasciklu.

 Napomena    Ako ste ranije poslali dokument toj osobi ili ako je ona već član vaše lokacije, možete početi da upisujete njeno ime u ovaj okvir i da ga zatim izaberete sa liste dostupnih opcija, kada se pojavi.

 1. Dodirnite Može da uređuje ili Može da pregleda u zavisnosti od toga želite li da omogućite osobi da unosi promene u dokument ili samo da ga pregleda.
 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj prijavljivanje.
 3. Da biste poslali e-poruku sa pozivnicom i napisali poruku za primaoce, dodirnite Prikaži opcije i zatim dodirnite Pošalji poziv e-poštom.
 4. Opcionalno možete da upišete poruku za primaoce u okvir Uključi ličnu poruku uz ovu pozivnicu (Opcionalno).

Vrh stranice Vrh stranice

Deljenje dokumenta slanjem veze za goste

Da biste koristili ovu proceduru možda ćete morati da dodirnete opciju Pređite na prikaz za računar na meniju PostavkeDugme 'Postavke'.

 1. U biblioteci dokumenata, pored dokumenta ili fascikle koje želite da delite, dodirnite Još (…) i zatim dodirnite Deljenje.
 2. U dijalogu Deljenje 'Dokument', u okvir Unesite imena ili e-adrese osoba unesite e-adresu svih osoba koje želite da pozovete na vašu lokaciju da pogledaju dokument ili fasciklu.

 Napomena    Ako ste ranije poslali dokument toj osobi ili ako je ona već član vaše lokacije, možete da počnete da upisujete njeno ime u ovaj okvir i da ga zatim izaberete sa liste dostupnih opcija, kada se pojavi.

 1. Dodirnite Može da uređuje ili Može da pregleda u zavisnosti od toga želite li da omogućite osobi da unosi promene u dokument ili samo da ga pregleda.
 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj prijavljivanje.
 3. Opcionalno možete da upišete poruku za primaoce u okvir Uključi ličnu poruku uz ovu pozivnicu (Opcionalno).

 Napomena    Ako ste ranije delili dokument koristeći ovu proceduru, u dijalogu Deljenje 'Dokument' prikazaće se porukaOtvori za sve sa vezom za goste. Tu vezu možete da upotrebite kako biste delili dokument sa drugim osobama.

Vrh stranice Vrh stranice

Pregled deljenja dokumenata sa mobilnim uređajem

Deljenje dokumenata i fascikli korisno je za saradnju sa spoljnim prodavcima, kupcima ili drugim partnerima. Na primer, možete da delite dokumente smeštene u usluzi OneDrive for Business ili u bibliotekama lokacije tima. Pre nego što budete mogli da delite dokument ili fasciklu sa osobama izvan organizacije, administrator mora da omogući spoljno deljenje. Dokument ili fasciklu možete da delite na dva načina:

 • Pozivanjem korisnika na vašu lokaciju   Kada delite dokument ili fasciklu pozivanjem osobe na lokaciju, možete da navedete hoćete li joj dozvoliti da pregleda ili uređuje dokument koji ste podelili. Korisnik će moći da se prijavi na lokaciju korišćenjem bilo koje e-adrese povezane sa Microsoft nalogom da bi pregledao ili uredio dokument.
 • Deljenjem veze za goste   Kada dokument ili fasciklu delite slanjem veze za goste, osoba prima zamućenu vezu (koja ne može da se koristi za pregled drugog sadržaja na lokaciji ili pomeranje do njega). Primalac može da klikne na vezu za goste i pristupi dokumentu bez potrebe za prijavljivanjem. Kada pošaljete vezu za goste primalac može dalje da prosledi tu vezu nekom drugom. Ako je funkcija anonimnih veza globalno isključena, sve deljene veze će prestati da rade. Ako se funkcija kasnije ponovo aktivira, veze će nastaviti da rade. Takođe je moguće onemogućiti pojedinačne veze koje su bile podeljene, ako želite da opozovete pristup određenom dokumentu.

Bezbednost   Kada je veza za goste kreirana i podeljena, primalac može da deli vezu sa drugim osobama koje će takođe moći da je koriste da bi pristupile sadržaju. Treba izbegavati ovaj metod deljenja kad je reč o osetljivom ili poverljivom sadržaju.

Bez obzira na metode deljenja koji koristite, opcionalno možete da pošaljete e-poruku kojom ćete obavestiti osobe da ste sa njima podelili datoteku.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2)