Vodič za SharePoint Online centar za administraciju

Vodič za SharePoint Online centar za administraciju pokazuje SharePoint Online administratoru kako da upravlja kolekcijama lokacija i da ih održava, kao i da omogući funkcije koje funkcionišu u kolekcijama lokacija, kao što su korisnički i organizacioni profili, skladište termina i InfoPath Forms Services.

U ovom članku


SharePoint Online

SharePoint Online centar za administraciju predstavlja deo sistema SharePoint Online, koji predstavlja uslugu zasnovanu na oblaku i hostovanu u sistemu Microsoft Office 365 za preduzeća. SharePoint Online možete koristiti za deljenje ideja i stručnosti, izgradnju prilagođenih lokacija i rešenja, kao i pronalaženje informacija, sve to bez potrebe za podešavanjem sistema SharePoint u svom centru podataka. Pomoću sistema SharePoint Online možete kreirati i upravljati prilagođenim lokacijama za saradnju fokusiranim na tim i projekat. Takođe možete primeniti intranet portal u celom preduzeću za širenje informacija i vesti u celoj organizaciji. Pored toga, možete kreirati jednostavnu veb lokaciju usmerenu ka javnosti.

SharePoint Online centar za administraciju

Pomoću SharePoint Online centra za administraciju, SharePoint Online administrator može podesiti kolekcije lokacija u sistemu SharePoint Online i upravljati njima. Ovo uključuje dodeljivanje skladišta za njih, dodeljivanje dozvola i omogućavanje funkcija. Kada se kolekcije lokacija podese, vlasnici kolekcija lokacija i vlasnici lokacija mogu početi da koriste SharePoint Online. Vodič za SharePoint Online administraciju opisuje procedure za korišćenje SharePoint Online centra za administraciju.

Pre nego što počnete da koristite SharePoint Online centar za administraciju, preporučuje se da pročitate članak 1. korak: planiranje upravljanja sistemom SharePoint Online pomoću centra za administraciju. Ova tema obezbeđuje vodič za nove korisnike i navodi pitanja koja treba razmotriti pre početka kreiranja i konfigurisanja kolekcija lokacija.

Više informacija o funkcijama centra za administraciju

Koristite sledeće veze za pronalaženje dodatnih informacija o korišćenju funkcija SharePoint Online centra za administraciju.

Da biste saznali o kreiranju kolekcija lokacija, dodeljivanju dozvola i dodeljivanju skladišta, pogledajte članak Kolekcije lokacija.

Da biste saznali o načinu primene InfoPath obrazaca i načinu podešavanja usluge InfoPath Forms Services, pogledajte članak InfoPath administracija obrazaca.

Da biste podesili svoje lokacije i profile svoje organizacije, pogledajte članak Korisnički profili.

Da biste koristili upravljanje metapodacima u svojoj organizaciji, pogledajte teme Kontrolisani metapodaci.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
SharePoint Online za preduzeća