Video: kreiranje liste

Napomena SkyDrive je sada OneDrive, a SkyDrive Pro je sada OneDrive for Business. Pročitajte više o ovoj promeni u članku Iz usluge SkyDrive na OneDrive.

Saznajte kako da kreirate listu na SharePoint lokaciji. Morate da imate dozvolu za dodavanje aplikacije na lokaciju da biste kreirali listu. Više informacija o dozvolama potražite u srodnim člancima i video zapisima.