Video: kreiranje bloga

Napomena SkyDrive je sada OneDrive, a SkyDrive Pro je sada OneDrive for Business. Pročitajte više o ovoj promeni u članku Iz usluge SkyDrive na OneDrive.

Pogledajte kako možete brzo da kreirate SharePoint 2013 lokaciju bloga koju možete koristiti za deljenje znanja sa članovima tima. Ovaj video zapis vam u otprilike jednom minutu pokazuje kako da kreirate lokaciju bloga.