Video: dodavanje kolone na listu ili u biblioteku

Napomena SkyDrive je sada OneDrive, a SkyDrive Pro je sada OneDrive for Business. Pročitajte više o ovoj promeni u članku Iz usluge SkyDrive na OneDrive.

Saznajte kako da dodate kolonu na listu ili u biblioteku na SharePoint lokaciji. Video zapis prikazuje kako se u prikaz dodaju postojeće kolone na listi, kao i kako se kreira nova kolona na listi. Sve to važi i za biblioteku.