Uklanjanje aplikacije sa lokacije

Ako vam neka aplikacija više nije potrebna na lokaciji, možete je ukloniti tako što ćete otići na stranicu „Sadržaj lokacije“.

 Važno   Kada uklonite aplikaciju, nećete moći da spasite podatke koje aplikacija može da skladišti na lokaciji na kojoj se hostuje. Ako želite da zadržite te podatke, morate ih sačuvati pre uklanjanja aplikacije. Pronađite aplikaciju koju planirate da uklonite i ručno kopirajte podatke u drugi format (neke aplikacije vam mogu obezbediti način da se podaci izvezu).

Da biste uklonili aplikaciju, morate imati dozvole „Potpuna kontrola“ za SharePoint lokaciju. Ako ste vlasnik lokacije, već imate tu dozvolu.

  1. Izaberite stavke PostavkeDugme „Postavke“ > Sadržaj lokacije.
  2. Na stranici „Sadržaj lokacije“ pronađite aplikaciju koju želite da uklonite i kliknite na tri tačke (. . .) da biste prikazali oblačić svojstava aplikacije.
  3. U oblačiću kliknite na tri tačke (. . .), a zatim u meniju kliknite na dugme Ukloni.
    Snimak ekrana komande uklanjanja na oblačiću svojstava za aplikaciju.
  4. Kliknite na dugme U redu.
 
 
Primenljivo na:
SharePoint centar administracije, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard