Sviđanja poruka u feedu za vesti

Kad obeležite neku poruku iz feeda za vesti oznakom „Sviđa mi se“, to podiže njen nivo važnosti i obaveštava osobu koja je kreirala tu poruku da vam je zanimljiva. Obeležavanje poruka oznakom „Sviđa mi se“, to vam takođe omogućava da grupišete važne poruke kako biste kasnije mogli brzo da ih pronađete. Poruke koje označite sa „Sviđa mi se“ možete videti u prikazu „Sviđanja“ u okviru feeda za vesti.

Da biste obeležili neku poruku oznakom „Sviđa mi se“, izaberite karticu Sviđa mi se ispod poruke. Ukoliko se predomislite posle obeležavanja poruke oznakom „Sviđa mi se“, možete da otkažete oznaku klikom na stavku Ne sviđa mi se ispod poruke. Ta poruka će biti uklonjena iz vašeg prikaza „Sviđanja“.

Da biste videli poruke koje ste obeležili oznakom „Sviđa mi se“:

  1. Idite u svoj feed za vesti.
  2. Kliknite na tri tačke (…), a zatim izaberite stavku Sviđanja.
    Prelazak u prikaz „Sviđanja“ u feedu za vesti

Osnovni podaci o oznakama poruka „Sviđa mi se“ u feedu lokacije tima

Poruke u feedu za vesti lokacije tima možete da obeležite oznakom „Sviđa mi se“ isto kao što to činite u javnom feedu za vesti. Ali, obratite pažnju na sledeće razlike u rezultatima:

  • Morate da pratite lokaciju tima da bi se poruke sa oznakom „Sviđa mi se“ pojavile u prikazu „Sviđanja“ u feedu za vesti.
  • Ostali članovi lokacije tima moraju da prate lokaciju tima kako bi u svom feedu za vesti dobili vest koja ih obaveštava da ste označili poruku sa „Sviđa mi se“.
  • Lokacije time ne obezbeđuju prikaze feeda za vesti kao što su „Sviđanja“, „Pominjanja“ ili „Aktivnosti“.
 
 
Primenljivo na:
SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Veb lokacija SharePoint Online