Otpremanje datoteka u biblioteku

Dokumente, slike i druge tipove datoteka možete da otpremite na lokaciju tako što ćete ih prevući sa računara u biblioteku na lokaciji, kao što je biblioteka „Dokumenti“ na lokaciji tima ili OneDrive for Business. Najpre otvorite biblioteku na lokaciji. Zatim na računaru pronađite dokumente koje želite da otpremite, izaberite ih i prevucite u prostor u biblioteci gde piše prevucite dokumente ovde. Pogledajte video zapis Video: Dodavanje dokumenata u biblioteku da biste videli demonstraciju. Pogledajte Da li bi trebalo da sačuvam dokumente u usluzi OneDrive for Business ili na lokaciji tima?

Prevlačenje i otpuštanje radi otpremanja datoteka u OneDrive

 Napomena    Ako ne vidite opciju za prevlačenje i otpuštanje datoteka, instalirajte najnoviju verziju softvera pregledača, Microsoft Office 2013 ili Office 365.

Ako ne želite da prevlačite datoteke ili da instalirate softver, pokušajte sledeće: kliknite na dugme Otpremi.

Dugme „Otpremi“ na traci brzih komandi u usluzi OneDrive

U dijalogu Dodavanje dokumenta možete kliknuti na dugme Pretraži da biste otpremili pojedinačne datoteke ili izabrati stavku Umesto toga otpremi datoteke koristeći Windows Explorerda biste otpremili više datoteka. Ako odaberete opciju sa programom Explorer, možete prevući datoteke sa računara u prozor istraživača datoteka. Ova opcija se lakše koristi ako prvo otvorite istraživač datoteka.

 Savet    Prevlačenje datoteka u istraživač datoteka zahteva veb pregledač Internet Explorer. Pored toga, ako koristite Office 365, morate da izaberete stavku Ne odjavljuj me kada se prijavite.

Pogledajte video zapis Video: Kopiranje ili premeštanje datoteka biblioteke pomoću komande „Otvori pomoću programa Explorer“ da biste videli demonstraciju. Da biste rešili probleme, pogledajte članak Rešavanje problema sa komandom „Otvori pomoću programa Explorer“ na lokaciji Microsoft SharePoint Online u usluzi Microsoft Office 365.

Takođe možete kreirati dokumente, unakrsne tabele, prezentacije i druge tipove datoteka u biblioteci i upravljati njima.

 Važno    Pre nego što otpremite datoteke u biblioteku ili ih kreirate, potrebno je da imate dozvolu za doprinos biblioteci. Pored toga, neki tipovi datoteka su blokirani iz bezbednosnih razloga.

Više informacija u ovom članku


Otpremanje velikih datoteka ili više datoteka u biblioteku

Ako otpremate velike datoteke--ili više datoteka koje zajedno imaju veliku ukupnu veličinu--u biblioteku, možda ćete dobiti grešku zbog ograničene veličine za datoteke u programu SharePoint ili greške koje proizilaze iz vremenskog ograničenja u vašoj verziji pregledača Internet Explorer. Evo nekih koraka koje možete da preduzmete da biste izbegli ove greške:

  • Otpremajte 100 ili manje datoteka. Otpremanje više od 100 datoteka odjednom nije podržano.
  • Ako ste Office 365 korisnik, izbegavajte otpremanje datoteka koje su veće od 2 GB, što predstavlja podrazumevanu maksimalnu veličinu datoteke.
  • Ako organizacija održava lokalnu primenu sistema SharePoint, obratite se administratoru servera da biste utvrdili ili povećali graničnu vrednost veličine datoteke kako biste prilagodili veličinu datoteka koje otpremate. Podrazumevano ograničenje veličine je 250 MB ali može da se poveća do 2 GB.
  • Za veličine datoteka koje premašuju 2 GB, ako vidite poruku „Radim na tome" koja ne nestaje, sledite uputstva u članku Microsoft podrška: Internet Explorer greška "konekcija je istekla" kada server ne odgovara.
  • Ako je OneDrive for Business klijent sinhronizacije dostupan, upotrebite ga da biste otpremili veće datoteke ili više datoteka. Sinhronizacija ih automatski otprema u pozadini kada ste na mreži. Više informacija pronaći ćete u članku Sinhronizovanje biblioteke sa računarom.

Vrh stranice Vrh stranice

Više informacija o otpremanju datoteka

Način dodavanja datoteka u biblioteku može se malo razlikovati u zavisnosti od toga koji pregledač ili verziju sistema Office koristite. Pored toga, administratori lokacije u biblioteci ponekad mogu podesiti dodatne zahteve sa kojima ćete morati da radite.

 Napomena    U biblioteci wiki stranica možete kreirati nove wiki stranice, ali ne možete otpremati postojeće datoteke.

Čuvanje datoteke    Da biste mogli da sačuvate datoteku prvi put, možda ćete u postavkama pregledača lokaciju morati da dodate kao pouzdanu. Na primer, u programu Internet Explorer izaberite stavke Alatke > Internet opcije > Bezbednost > Pouzdane lokacije > Lokacije .

Obavezno odjavljivanje    Vlasnici lokacija mogu podesiti biblioteku tako da zahteva da odjavite datoteke da biste mogli da ih uređujete (i prijavite ih kada završite). Ako biblioteka zahteva odjavljivanje, datoteka se odjavljuje za vas kada je otpremite prvi put. Datoteku morate prijaviti da bi druge osobe mogle da je uređuju. Da biste saznali više o odjavljivanju, pogledajte članak Odjavljivanje, prijavljivanje ili odbacivanje promena u datotekama u biblioteci

Praćenje verzija datoteka    U biblioteku možete dodati novu datoteku, a možete i zameniti postojeću datoteku redigovanom verzijom. Ako je biblioteka podešena da prati verzije, možete dodati redigovanu datoteku kao novu verziju, koja postaje deo istorije verzija datoteke. Ako otpremate novu verziju datoteke, možda bi trebalo da unesete komentare o tome šta je promenjeno u toj verziji kako biste lakše mogli da pratite istoriju datoteke. Da biste saznali više o kreiranju verzija, pogledajte Video: Kreiranje verzija biblioteke dokumenata i obaveštavanje putem e-pošte

Popunjavanje svojstava datoteke     Kada u biblioteku dodate datoteku, možda će biti potrebno i da u obrazac (u oknu sa informacijama o dokumentu) unesete informacije o datoteci, kao što su njen opis, ime sektora ili broj projekta.

Potvrda prosleđenog sadržaja     Vlasnici lokacija mogu podesiti biblioteku tako da zahteva odobrenje sadržaja da bi on postao vidljiv drugim osobama koje koriste biblioteku. Vi, kao autor, možete videti navedenu datoteku i koristiti je, ali to ne može niko drugi. Na primer, pravni sektor može zahtevati odobrenje da bi dokumenti postali javni. Da biste saznali više, pogledajte članak Zahtevanje odobrenja stavki na listi ili u biblioteci lokacije.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard