Otpremanje datoteka ili kreiranje datoteka u biblioteci

Dokumente, slike i druge tipove datoteka možete da otpremite na lokaciju tako što ćete ih prevući sa računara u biblioteku na lokaciji, kao što je biblioteka „Dokumenti“ ili biblioteka usluge SkyDrive Pro. Najpre otvorite biblioteku na lokaciji. Zatim na računaru pronađite dokumente koje želite da otpremite, izaberite ih i prevucite u prostor u biblioteci gde piše prevucite dokumente ovde. Pogledajte video zapis Video: Dodavanje dokumenata u biblioteku da biste videli demonstraciju.

Prevlačenje datoteka u biblioteku

 Napomena    Ako ne vidite opciju prevlačenja i otpuštanja datoteka, instalirajte najnoviju verziju softvera za pregledač ili Microsoft Office 2013. Ova funkcija zahteva Office 2013 ili najnoviju verziju pregledača Internet Explorer, Firefox ili Chrome.

Ako ovaj metod prevlačenja datoteka ne funkcioniše i ne želite da instalirate softver, pokušajte sledeće: kliknite na dugme novi dokument.
Kliknite na dugme „Dodaj“ da biste prevukli datoteke u biblioteku

U oblačiću Kreiranje nove datoteke kliknite na dugme OTPREMI POSTOJEĆU DATOTEKU. U dijalogu koji se pojavljuje možete izabrati stavku Potraži da biste otpremili pojedinačne datoteke ili stavku Umesto toga otpremi datoteke koristeći Windows Explorer da biste otpremili više datoteka. Ako odaberete opciju sa programom Explorer, možete prevući datoteke sa računara u pozor istraživača datoteka. Ova opcija zahteva veb pregledač Internet Explorer, a ako koristite Office 365, pri prijavljivanju treba da izaberete opciju Ne odjavljuj me.

Pogledajte video zapis Video: Kopiranje ili premeštanje datoteka biblioteke pomoću komande „Otvori pomoću programa Explorer“ da biste videli demonstraciju. Pročitajte članak Rešavanje problema sa komandom „Otvori pomoću programa Explorer“ na lokaciji Microsoft SharePoint Online u usluzi Microsoft Office 365 da biste rešili probleme.

Takođe možete kreirati dokumente, unakrsne tabele, prezentacije i druge tipove datoteka u biblioteci i upravljati njima.

 Važno    Pre nego što otpremite datoteke u biblioteku ili ih kreirate, potrebno je da imate dozvolu za doprinos biblioteci. Pored toga, neki tipovi datoteka su blokirani iz bezbednosnih razloga.

Više informacija u ovom članku


Otpremanje velikih datoteka ili više datoteka u biblioteku

Ako otpremate velike datoteke--ili više datoteka koje zajedno imaju veliku ukupnu veličinu--u biblioteku, možda ćete dobiti grešku zbog ograničene veličine za datoteke u programu SharePoint ili greške koje proizilaze iz vremenskog ograničenja u vašoj verziji pregledača Internet Explorer. Evo nekih koraka koje možete da preduzmete da biste izbegli ove greške:

 • Otpremajte 100 ili manje datoteka. Otpremanje više od 100 datoteka odjednom nije podržano.
 • Izbegavajte otpremanje datoteka koje su veće od 250 MB, što predstavlja podrazumevanu maksimalnu veličinu datoteke.
 • Ako vaša organizacija održava lokalnu primenu programa SharePoint, obratite se administratoru servera da biste utvrdili ili povećali graničnu vrednost veličine datoteke kako biste prilagodili veličinu datoteka koje otpremate. Podrazumevano ograničenje veličine je 50 MB ali može da se poveća.
 • Za veličine datoteka koje premašuju 2 GB, ako vidite poruku „Radim na tome" koja ne nestaje, sledite uputstva u članku Microsoft podrška: Internet Explorer greška "konekcija je istekla" kada server ne odgovara.
 • Ako je SkyDrive Pro klijent sinhronizacije dostupan, upotrebite ga da biste otpremili veće datoteke ili više datoteka. Sinhronizacija ih automatski otprema u pozadini kada ste na mreži. Više informacija pronaći ćete u članku Sinhronizovanje biblioteke sa računarom.

Vrh stranice Vrh stranice

Razmatranja prilikom dodavanja datoteka u biblioteku

Postoji nekoliko načina za dodavanje datoteka u biblioteke, u zavisnosti od toga da li otpremate datoteke koje ste već kreirali ili kreirate nove datoteke.

 Napomena    U biblioteci Wiki stranica možete kreirati nove Wiki stranice, ali ne možete otpremati postojeće datoteke.

Otpremanje datoteka    U biblioteku možete da otpremite više datoteka pošto ih kreirate u omiljenom programu. Otpremanje datoteka je korisno kada imate mnogo datoteka za dodavanje u biblioteku. Otpremanje datoteka je jedini način za dodavanje datoteka u biblioteku slika. Iskustvo pri prevlačenju datoteka u biblioteku može neznatno da se razlikuje, u zavisnosti od toga koji pregledač koristite i da li je na vašem računaru instalirana najnovija verzija sistema Microsoft Office. Drugi načini otpremanja datoteka koji nisu spominjani ranije: Pri vrhu lokacije izaberite stavku Datoteke > Otpremi dokument, kliknite na dugme Potraži, a zatim potražite datoteke jednu po jednu da biste ih otpremili u biblioteku. Da biste otpremili više datoteka, možete da otvorite biblioteku u istraživaču datoteka tako što ćete izabrati stavku Biblioteka > Otvori pomoću programa Explorer.

Kreiranje nove datoteke    Novu datoteku možete kreirati u okviru biblioteke. Tip datoteke koji možete kreirati zavisi od predložaka koje vlasnik lokacije ili administrator povezuje sa bibliotekom, kao što je Microsoft Word predložak. Ako želite da kreirate dodatni tip datoteke u biblioteci, obratite se vlasniku lokacije ili administratoru.

Obavezno odjavljivanje    Biblioteke se mogu konfigurisati da zahtevaju od vas da odjavite datoteke pre nego što ih uredite. Ako datoteku otpremate u biblioteku koja zahteva odjavljivanje datoteka, datoteka se na početku odjavljuje za vas. Datoteku morate prijaviti da bi druge osobe mogle da je uređuju. Kada prijavite datoteku, od vas se traži da unesete komentare o promenama koje ste izvršili.

Verzije datoteka    U biblioteku možete dodati novu datoteku ili zameniti postojeću datoteku redigovanom verzijom datoteke. Ako je biblioteka konfigurisana da prati verzije datoteka, možete dodati redigovanu datoteku kao novu verziju, koja postaje deo istorije verzija datoteke. Ako otpremate novu verziju datoteke, razmotrite da otkucate komentare o tome šta je promenjeno u toj verziji kako biste lakše mogli da pratite istoriju datoteke.

Svojstva datoteke    Kada dodate datoteku u biblioteku, od vas se takođe može tražiti da popunite svojstva datoteke. Svojstva datoteke mogu uključivati osnovne informacije o datoteci, kao što je njen opis ili ključne reči da bi je osobe lakše pretražile, odnosno svojstva mogu uključivati informacije koje su specifične za vašu organizaciju, kao što je ime sektora ili broj projekta.

Odobrenje sadržaja    Biblioteka može biti podešena da zahteva odobrenje sadržaja da bi on bio vidljiv svim korisnicima koji mogu prikazati datoteke u biblioteci. Odobrenje sadržaja znači da određeni korisnik sa dozvolom za odobrenje ili odbacivanje sadržaja može navesti da li nove stavke ili promene postojećih stavki treba da ostanu u stanju čekanja dok se ne odobre. Odobrenje sadržaja je korisno kada želite da upravljate sadržajima biblioteke ili da držite sadržaj u stanju čekanja tokom dovršavanja.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje nove datoteke u biblioteci

Sledite ova uputstva da biste kreirali datoteku iz predloška u biblioteci.

 1. U biblioteci u kojoj želite da kreirate datoteku uradite nešto od sledećeg:
 • Kliknite na dugme novi dokument, izaberite tip datoteke koju želite da kreirate, imenujte je i popunite preostale informacije ako je to potrebno.
  Meni za kreiranje novog dokumenta u usluzi SkyDrive Pro
 • U zaglavlju izaberite stavke Datoteke > Novi dokument.
  Kreiranje novog dokumenta u biblioteci

Ako su dodatni predlošci povezani sa bibliotekom, prikazuju se drugi izbori kada kliknete na strelicu pored komande Novi dokument. Na primer, drugi izbori obuhvataju stavke Novi radni list ili Novi ugovor.

 1. Otvara se datoteka u aplikaciji zasnovanoj na predlošku koji je povezan sa komandom koju ste izabrali. Dodajte željene informacije u datoteku.
 2. Sačuvajte datoteku kao što to normalno radite tako što kliknete na dugme Sačuvaj ili na komandu u aplikaciji i imenujete datoteku.
 3. Datoteka se dodaje u biblioteku i trebalo bi da se pojavi na listi datoteka. Ako datoteke ne vidite odmah u biblioteci, osvežite pregledač.


 Napomene 

 • U zavisnosti od načina na koji je biblioteka podešena, možda će vam prilikom čuvanja biti zatražene dodatne informacije o datoteci. Na primer, od vas se može tražiti da odaberete tip sadržaja datoteke ili da unesete više detalja o datoteci.
 • Da biste mogli da sačuvate svoju prvu datoteku na lokaciji, možda ćete morati da dodate lokaciju kao pouzdanu lokaciju u postavkama pregledača. Na primer, u programu Internet Explorer izaberite stavku Alatke > Internet opcije > Bezbednost > Pouzdane lokacije > Lokacije.
 • Ako datoteku čuvate u biblioteci koja zahteva odjavljivanje datoteka, datoteka se na početku odjavljuje za vas. Datoteku morate prijaviti da bi druge osobe mogle da je uređuju.
 • Ako je za biblioteku potrebno odobrenje sadržaja, datoteku možda treba odobriti da bi bila vidljiva svima koji imaju dozvolu za prikaz datoteka u biblioteci.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard