Dodavanje funkcija za zajednicu na SharePoint lokaciju

Funkcije za zajednicu obuhvataju liste diskusija, alatke za administraciju, informacije o članstvu i brojače aktivnosti zajednice. Sve to je podrazumevano dostupno na lokacijama zajednice (npr. one lokacije koje su kreirane sa predloškom za lokaciju zajednice). Ali ove iste funkcije za zajednicu možete integrisati u lokacije tima, lokacije zapisa, lokacije projekta i tako dalje. Ovaj članak vam pokazuje kako da to uradite.

Zašto dodati funkcije za zajednicu lokaciji?

Recimo da imate lokaciju tima koju aktivno koriste zaposleni u organizaciju za skladištenje datoteka projekta, ažuriranje kalendara odmora i tako dalje. Zbog toga što su zaposleni već navikli na korišćenje lokacije tima i navikli su da idu na nju za sve informacije povezane sa poslom, i zbog toga što lokacija tima ima mnogo vrednih informacija koje ne želite da premeštate na novu lokaciju zajednice, odlučićete se da dodate funkcionalnost za zajednicu tako da zaposleni mogu da iskoriste funkcije za diskusije, moderaciju i reputaciju. Dodatna pogodnost je to što ne morate kreirate ili upravljate posebnom lokacijom.

Dodavanje funkcija za zajednicu je proces koji se sastoji iz dva koraka. Prvo ih aktivirate, a zatim ih dodate lokacijama. Morate biti administrator lokacije ili administrator kolekcije lokacija da biste aktivirali ili deaktivirali funkcije za zajednicu.

Aktiviranje funkcija za zajednicu

 1. Na najvišem nivou kolekcije lokacija izaberite stavke Postavke Mali zupčanik postavki koji je zamenio postavke lokacije. > Postavke lokacije.
 2. Na stranici postavki lokacije, u okviru radnji lokacije izaberite stavku Upravljanje funkcijama lokacije.
 3. Na stranici „Funkcije lokacije“ pomerajte se nadole do stavke „Funkcija lokacije zajednice“ i izaberite stavku Aktiviraj.

Deaktiviranje funkcija za zajednicu

 1. Na najvišem nivou kolekcije lokacija izaberite stavke Postavke Mali zupčanik postavki koji je zamenio postavke lokacije. > Postavke lokacije.
 2. Na stranici „Postavke lokacije“, u okviru „Radnje na lokaciji“ izaberite stavku Upravljanje funkcijama lokacije.
 3. Na stranici „Funkcije lokacije“ pomerajte se nadole do stavke „Funkcija lokacije zajednice“ i izaberite stavku Deaktiviraj.

 Upozorenje    Ako izbrišete pojedinačne liste diskusija iz zajednice nakon deaktivacije i zatim ponovo aktivirate zajednicu, lokacija neće raditi kao što se očekuje. Ili ćete morati da izbrišete sve liste ili da ne izbrišete ni jednu ako planirate da ponovo aktivirate zajednicu u nekom trenutku kasnije.

Vrh stranice Vrh stranice

Dostupne funkcije za zajednicu

Kada se funkcije za zajednicu aktiviraju, imaćete novi skup stranica u biblioteci stranica lokacije: „Početak“, „Članovi“, „Kategorije“ i „Osnovni podaci“. Sve ove stranice su vam navedene na traci za brzo pokretanje. Videćete i novi skup veb segmenata u galeriji veb segmenata. Te veb segmente možete dodati stranicama lokacije tima kao što bi dodali i bilo koji drugi veb segment. Ova tabela opisuje veb segmente koji dolaze uz aktivaciju funkcije za zajednicu:

Veb segment Opis
Osnovni podaci o ovoj zajednici Prikazuje opis zajednice i druga svojstva kao što je datum osnivanja.
Pridruživanje Omogućava osobama koje nisu članovi da se pridruže zajednici. Dugme je skriveno ako je korisnik već član.
Moje članstvo Prikazuje informacije o reputaciji i članstvu za trenutnog posetioca lokacije zajednice.
Alatke Pruža vlasnicima i administratorima zajednice brze veze ka stranicama sa uobičajenim postavkama i listama sadržaja za upravljanje lokacijom zajednice.
Šta se dešava Prikazuje broj članova, teme i odgovore unutar lokacije zajednice.

Dodavanje funkcija za zajednicu lokaciji

 1. Idite do stranice gde želite da dodate jednu ili više funkcija za zajednicu.
 2. Na kartici „Stranica“, u grupi „Uređivanje“ kliknite na dugme Uredi stranicu.
 3. Pomerajte se nadole na stranici dok ne dođete do mesta gde želite da umetnete funkciju za zajednicu i kliknite na dugme Dodaj veb segment.
 4. Sa liste „Kategorije“ izaberite stavku Zajednica.
 5. Sa liste „Segmenti“ izaberite željeni veb segment.
 6. U okviru „Dodaj segment“ izaberite lokaciju za veb segment. Možete izabrati opcije Na vrh, Levo i Desno.
 7. Kliknite na dugme Dodaj.
 8. Na kartici „Stranica“, u grupi „Uređivanje“ kliknite na dugme Zaustavi uređivanje.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise