Deljenje veza ka razgovorima

Razgovor razmene sadržaja diskusionih grupa sastoji se od objavljene poruke i svih njenih odgovora. Možete kopirati vezu ka razgovoru i zatim je nalepiti na bilo koju lokaciju koja podržava obogaćeni tekst, poput neke druge objavljene poruke, e-pošte ili Word dokumenta. Možda ćete poželeti da ovo učinite da biste privukli pažnju na naročito zanimljiv ili relevantan razgovor.

 Napomena    Da biste pratili vezu ka razgovoru, morate imati pristup lokaciji koja sadrži taj razgovor. Na primer, ako kopirate vezu ka razgovoru u razmenu sadržaja diskusionih grupa lokacije tima, a zatim je nalepite u objavljeni odgovor u javnoj razmeni sadržaja diskusionih grupa, samo osobe koje su članovi lokacije tima moći će da prate tu vezu.

Da biste kreirali vezu ka razgovoru:

  1. Idite do razgovora koji želite da kopirate kao vezu.
  2. Kliknite na tri tačke (…) ispod prve objavljene poruke u razgovoru, a zatim izaberite stavku Kopiraj vezu u razgovor.
    Kopiranje razgovora kao veze
  3. Kopirajte URL adresu veb lokacije koja se pojavljuje u okviru za tekst Veza ka razgovoru.
  4. Nalepite vezu na željenu lokaciju koja podržava obogaćeni tekst.

     Savet    URL adrese veb lokacije za razgovore su obično dugačke i komplikovane, pa se preporučuje korišćenje teksta za prikaz za vezu. Ako kopirate vezu ka razgovoru u neku drugu objavljenu poruku u razgovoru, pogledajte članak Dodavanje funkcija u objavljenu poruku razmene sadržaja diskusionih grupa za više detaljnijih informacija o korišćenju teksta za prikaz kada dodajete vezu u objavljenu poruku.


    Veza ka razgovoru koja je nalepljena u objavljenu poruku razmene sadržaja diskusionih grupa i zamenjena tekstom za prikaz
 
 
Primenljivo na:
SharePoint Online Enterprise (E3 i E4), SharePoint Online Small Business, SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Veb lokacija SharePoint Online