Pokretanje spontanog Lync sastanka

Pomoću programa Lync možete početi da radite sa osobama na temi koja zahteva trenutnu pažnju bez potrebe za planiranjem sastanka unapred. Brzo započnite ad hoc sastanak tako što ćete zvati, poslati trenutnu poruku ili deliti ekran, program ili datoteku sa više kontakata.

Započinjanje konferencijskog poziva

Započnite Lync konferencijski poziv da biste imali brzi, spontani sastanak sa saradnicima. Uverite se da su kontakti dostupni tako što ćete najpre proveriti njihov status prisutnosti. Zatim:

 1. Na spisku kontakata pritisnite i držite taster Ctrl na tastaturi i kliknite na imena kontakata da biste ih izabrali.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na izbor i kliknite na dugme Započni konferencijski poziv.
 3. Odaberite kako želite da započnete konferencijski poziv. Izaberite:
 • Lync poziv da biste koristili zvuk računara.
 • Mobilni, Posao ili neki drugi broj da bi Lync pozivao kontakte sa telefona koji odaberete.

 Napomena    Lync može da poziva sa standardnog telefonskog broja samo ako je vaše preduzeće podesilo podršku za to. Obratite se tehničkoj podršci na svom radnom mestu radi detalja.

Kontakti zatim primaju obaveštenje i mogu da prihvate ili odbiju zahtev za konferencijski poziv.

Snimak ekrana započinjanja konferencijskog poziva

 Savet    Da biste uputili video poziv, izaberite stavku Započni video poziv prilikom započinjanja poziva ili dodajte video zapis tokom sastanka tako što ćete kliknuti na ikonu video zapisa u prozoru sastanka.

Započinjanje razgovora putem grupne razmene trenutnih poruka

Započnite razgovor putem grupne razmene trenutnih poruka (IM) tako što ćete izabrati više kontakata ili grupu kontakata sa spiska kontakatas.

 1. Na spisku kontakata pritisnite i držite taster Ctrl na tastaturi i kliknite na svaki kontakt koji želite da pozovete.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, a zatim kliknite na dugme Pošalji trenutnu poruku.
 3. Otkucajte poruku i potom na tastaturi pritisnite taster Enter.

Snimak ekrana grupne razmene trenutnih poruka

Druga mogućnost je da razgovor sa jednom osobom putem razmene trenutnih poruka pretvorite u grupni razgovor putem razmene trenutnih poruka tako što ćete pauzirati na ikoni osoba na dnu prozora razgovora i potom kliknuti na dugme Pozovite još osoba.

Snimak ekrana pozivanja još osoba iz prozora trenutnih poruka

 Savet    Dodajte zvuk, video zapise ili oba u razgovor putem razmene trenutnih poruka tako što ćete koristiti ikonu telefona i/ili ikonu video zapisa ispod oblasti za unos teksta.

Dodavanje deljenja

Brzo započnite deljenje ekrana sa nekim iz konferencijskog poziva ili grupne razmene trenutnih poruka.

 1. U prozoru razgovora postavite pokazivač na dugme predstavljanja (monitora) i na kartici Predstavljanje izaberite nešto od sledećeg:
 • Radna površina da biste prikazali ceo sadržaj radne površine.
 • Program, a zatim kliknite dvaput na program koji želite.

Traka sa alatkama za deljenje pojavljuje se na vrhu ekrana i bićete obavešteni da delite.

 1. Kada završite, na traci sa alatkama kliknite na dugme Zaustavi deljenje.

Snimak ekrana dugmadi zvuka i kamere

Deljenje PowerPoint slajdova

 1. U prozoru razgovora postavite pokazivač na dugme predstavljanja (monitora).
 2. Na kartici Predstavljanje izaberite stavku PowerPoint i otpremite datoteku.
 3. Da biste premeštali slajdove, izaberite stavku Sličice i kliknite na slajd koji želite da prikažete ili koristite strelice na dnu sobe za sastanke.
 4. Izvršite neku od sledećih radnji:
 • Da biste videli svoje beleške izlagača, kliknite na dugme Beleške.
 • Da biste koristili beleške, kliknite na dugme Beleške u gornjoj desnoj strani slajda da biste otvorili traku sa alatkama i koristili markere, oznake, laserski pokazivač, itd.

Snimak ekrana dodavanja PowerPoint prezentacije u trenutnu poruku

Slanje datoteke

Koristite opciju prenosa datoteka da biste slali datoteke tokom Lync razgovora.

 • Prevucite datoteku iz računara i otpustite je u prozor razgovora.

Lync obaveštava primaoce da se datoteka šalje i da je oni mogu prihvatiti ili odbiti. Ukoliko se prenos prihvati, datoteka počinje da se preuzima na računar svakog primaoca.

Datoteku takođe možete poslati kontaktima sa kojima ne razgovarate trenutno.

 1. Na spisku kontakata koristite taster Ctrl da biste izabrali kontakte kojima želite da pošaljete datoteku.
 2. Prevucite datoteku na izbor.

Lync šalje obaveštenje primaocu da prihvati ili odbije prenos datoteka.

Snimak ekrana iskačućeg obaveštenja o prenosu datoteka

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Lync 2013 for Office 365