Zamena fotografije

Umetnutu fotografiju možete zameniti različitom fotografijom i zadržati veličinu i raspored.

Šta ova stranica pokrivaZamena fotografije

Pokušajmo da zamenimo umetnutu fotografiju različitom fotografijom.

  1. Kliknite na fotografiju da biste je izabrali.
  2. Na kartici Oblikovanje kliknite na dugme Promeni sliku u okviru Prilagođavanje.

Prikazuje se dijalog Umetanje slike .

  1. Navedite lokaciju za čuvanje i fotografiju da biste je umetnuli na isti način kao prvu fotografiju, a zatim kliknite na dugme Umetni.

U ovom primeru izabraćemo fotografiju „seminar1“ koja je sačuvana u fascikli Slike u fascikli Biblioteke.

Fotografija je zamenjena.

Vrh stranice Vrh stranice

Korišćenje Clip Art kolekcije“ je sledeći članak.

 
 
Primenljivo na:
Word 2010