Promena veličine i pozicije

Veličinu umetnutih fotografija možete promeniti po želji. Takođe možete konfigurisati tekst koji će se prelomiti oko ivica fotografije ili premestiti fotografiju na neku poziciju unutar dokumenta.

Šta ova stranica pokrivaPromena veličine

Kada kliknete na fotografiju da biste je izabrali, oko njene ivice prikazuju se beli krugovi i kvadrati. Oni se zovu „regulatori za promenu veličine“.

Veličinu fotografije možete promeniti prevlačenjem ovih „regulatora za promenu veličine“.

Kada umesto fotografije izaberete nešto drugo, „regulatori za promenu veličine“ se ne prikazuju.

Sada ćemo pokušati da promenimo veličinu fotografije.

  1. Kliknite na fotografiju da biste je izabrali.
  2. Kliknite na regulator veličine u donjem desnom uglu i prevucite ga kada se oblik pokazivača miša promeni u .

U ovom primeru ćemo pokušati da ga prevučemo nagore i nalevo da bismo ga smanjili kao što je prikazano ispod.

Savet: odsecanje suvišnih delova fotografije radi smanjenja veličine (skraćivanje)

Veličinu fotografije možete smanjiti i tako što ćete odseći njene suvišne delove. To se zove „skraćivanje“.

Sledi procedura skraćivanja.

  1. Izaberite sliku, a zatim na kartici Oblikovanje, u grupi Veličina kliknite na dugme Izreži.

Debela crna linija (regulator za skraćivanje) prikazuje se oko oboda slike.

  1. Postavite pokazivač miša iznad regulatora za skraćivanje i prevucite ga ka centru fotografije.

Vrh stranice Vrh stranice

Podešavanje stila prelamanja teksta

Pošto je umetnuta fotografija raspoređena pomoću opcije „Uravnato sa tekstom“, fotografija i tekst su poravnati i fotografija ne može slobodno da se kreće.

U ovom primeru ćemo promeniti prelamanje teksta tako da možemo da promenimo raspored fotografije.

  1. Kliknite na fotografiju da biste je izabrali.
  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Raspoređivanje kliknite na dugme Pozicija, a zatim izaberite željeni raspored.

U ovom primeru ćemo promeniti fotografiju tako da bude raspoređena u gornjem desnom uglu.

Tekst se sada preliva oko leve strane fotografije.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena pozicije

Poziciju fotografija moguće je promeniti.

  1. Kliknite na fotografiju da biste je izabrali.
  2. Premestite pokazivač miša iznad fotografije i prevucite da biste premestili fotografiju.

Dok prevlačite fotografiju, pokazivač miša se menja u .

U ovom primeru ćemo premestiti fotografiju na sledeću poziciju.

Savet: horizontalno ili vertikalno premeštanje fotografije
Ako želite da premestite fotografiju horizontalno ili vertikalno, prevucite je dok držite pritisnut taster Shift.

Vrh stranice Vrh stranice

Sledi odeljak „Zamena fotografije“.

 
 
Primenljivo na:
Office 2010, Word 2010