Slanje trenutne poruke (Korišćenje Lync razmene trenutnih poruka)

Lync razmena trenutnih poruka (IM) je efikasan način da se povežete sa kontaktima u stvarnom vremenu za tili čas. U pitanju je manje formalan način od e-pošte, brži od telefonskog poziva, pa je razmenu trenutnih poruka je teško nadmašiti po brzini i lakoći korišćenja. Trenutnu poruku možete poslati sa bilo kog mesta u programu Lync na kom vidite kontakt. Samo proverite da je vertikalna traka sa desne strane zelene boje i da je prikazana oznaka „dostupno“, što ukazuje na to da je sve spremno za kontakt.

Učinite trenutnu poruku izražajnijom u razgovoru preko trenutnih poruka – promenite detalje fonta (tip, boju, naglašavanje, veličinu), označite poruku kao važnu i dodajte emotikone. Dovedite više osoba u razgovor, započnite razgovor sa više osoba ili pošaljite slike i datoteke. U ovoj temi objašnjeno je kako se sve to radi i kako da odgovorite na dolaznu trenutnu poruku ili je zanemarite.

Pokretanje razmene trenutnih poruka

 1. Pronađite osobu kojoj želite da pošaljete trenutnu poruku tako što ćete je pronaći u pretrazi, na spisku kontakata ili na drugoj lokaciji na kojoj se kontakt pojavljuje u na listi programu Lync (na primer, u istoriji razgovora ili u prozoru razgovora). Da biste započeli razgovor preko trenutnih poruka sa više osoba ili sa grupom, pogledajte sledeća dva odeljka.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
 • Postavite pokazivač na sliku na spisku kontakata i kliknite na dugme za Razmena trenutnih poruka na traci „Brzi Lync“
  Snimak ekrana trake „Brzi Lync“
 • Kliknite dvaput bilo gde na njihovom spisku kontakta.
 • Kliknite desnim tasterom miša na njihov spisak i izaberite stavku Pošalji trenutnu poruku.
 1. Otkucajte poruku na dnu prozora razgovora.
 2. (Opcionalno) Uradite nešto od sledećeg da biste poslali datoteku ili sliku.
 • Prevucite i otpustite sačuvanu datoteku u oblast za unos teksta.
 • Kopirajte i nalepite sačuvanu datoteku ili neku sliku iz Office programa u oblast za unos teksta.
 • Pritisnite taster PrtScn na tastaturi da biste sliku uhvatili direktno sa ekrana, a zatim je nalepite u oblast za unos teksta.

 Napomena    Ako ove metode za deljenje slika ne rade ili se nalazite u razgovoru preko trenutnih poruka sa više osoba ili nemate najnovije ispravke za Lync. Uradite nešto od sledećeg:

 1. (Opcionalno) Da biste dodali emotikon, promenili font ili označili poruku kao važnu, uradite nešto od ovoga:
 • Dodajte emotikon tako što ćete kliknuti na ikonu „Emotikon“Snimak ekrana izbora ikone emotikona u polju teksta razmene trenutnih poruka i izabrati emotikon koji želite da dodate.
 • Promenite font za bilo koji deo poruke tako što ćete istaknuti tekst klikom na ikonu „Font“ Snimak ekrana ikone za promenu fonta u polju teksta razmene trenutnih poruka i izborom boje, veličine, i/ili fonta koji želite da koristite.
 • Označite poruke kao veoma važne tako što ćete kliknuti na ikonu „Važnost“ Snimak ekrana ikone za označavanje visoke važnosti u polju teksta razmene trenutnih poruka.
 1. Pritisnite taster Enter na tastaturi da biste poslali poruku. Svi koji koriste najnoviju verziju programa Lync pored svake trenutne poruke videće sliku osobe koja ju je poslala. Ovo funkcioniše za razgovore jedan-prema-jedan i za konferencije.
 2. (Opcionalno) Dodajte druge osobe u razgovor prevlačenjem njihovog kontakta sa liste sa spiska kontakata u prozor razgovora.

 Napomena    Ako imate dugačku poruku, Lync je deli na odeljke i pruža vam opciju da čitate manji ili veći deo teksta. To se zove priča. Možete i da joj date naslov ako želite. Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje priča u programu Lync .

Slanje trenutne poruke za više osoba odjednom

Uradite sledeće da biste započeli razgovor putem razmene trenutnih poruka sa više kontakata:

 Napomena    Da biste poslali celoj grupi kontakata, pogledajte sledeći odeljak.

 • Ako se osobe kojima želite da pošaljete trenutnu poruku pojavljuju kao susedni kontakti u vašem spisku kontakata, pritisnite i držite taster Shift prilikom izbora spiska za svaku osobu. Zatim kliknite na ikonu Razmena trenutnih poruka koja se pojavljuje pored poslednjeg kontakta koji izaberete, otkucajte poruku na dnu prozora razgovora i pritisnite taster Enter.
 • Ako se osobe kojima želite da pošaljete trenutnu poruku pojavljuju na spisku kao kontakti koji nisu susedni, pritisnite i držite taster Ctrl prilikom izbora svakog kontakta. Zatim kliknite na ikonu Razmena trenutnih poruka, otkucajte poruku na dnu prozora razgovora i pritisnite taster Enter. Poruka će biti poslata svim osobama koje ste izabrali.
  Snimak ekrana sa prikazanim kontaktima i njihovim statusom i istaknutom ikonom „Razmena trenutnih poruka“

 Napomena    Pogledajte prethodni odeljak za detalje o slanju datoteka i slika, promeni fonta, dodavanju emotikona ili označavanju poruke kao veoma važne.

Slanje trenutne poruke grupi

 • Kliknite desnim tasterom miša na ime grupe na spisku kontakata, izaberite stavku Pošalji trenutnu poruku, otkucajte poruku na dnu prozora razgovora i pritisnite taster Enter. Poruka će biti poslata svim članovima grupe.

 Napomena    Detalje o slanju datoteka i slika, promeni fonta, dodavanju emotikona ili označavanju poruke kao veoma važne potražite u prethodnom odeljku.

Detalje o kreiranju novih grupa kontakata potražite u članku Kreiranje nove grupe u programu Lync .

Odgovor na obaveštenje o dolaznoj poruci

Obaveštenje se pojavljuje na ekranu kada neko započne nov razgovor putem trenutnih poruka sa vama. Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste videli poruku kliknite bilo gde na oblast fotografije. Da biste odgovorili otkucajte tekst u oblast za unošenje teksta i pritisnite taster Enter na tastaturi.
 • Da biste odbacili poruku kliknite na dugme Zanemari. Poruka odlazi u prijemno poštansko sanduče programa Outlook, ukoliko koristite Outlook.
 • Za dodatne opcije kao što je podešavanje statusa prisutnosti na „ne uznemiravaj“ kako ne biste bili obaveštavani o novim trenutnim porukama dok ponovo ne promenite status kliknite na stavku Opcije, a zatim izaberite odgovarajuću opciju.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator