Podešavanje Lync sastanka

Ako koristite Outlook ili Outlook Web App, možete zakazati periodični ili pojedinačni sastanak na mreži slično načinu na koji koristite program Outlook za zakazivanje običnih sastanaka. Pozivu za sastanak se automatski dodaje veza ka Lync sastanku i ako je vaš nalog konfigurisan za uključivanje u konferenciju biranjem, poziv za sastanak će sadržati informacije o uključivanju biranjem (broj telefona i ID konferencije).

Ukoliko ne koristite Outlook (ili Windows), novi sastanak možete zakazati pomoću programa Lync Web Scheduler. Programu možete pristupiti na lokaciji https://sched.lync.com ili saznati više na lokaciji Lync Web Scheduler.

Podešavanje sastanka na mreži pomoću programa Outlook Web App

   
 1. Izvršite neku od sledećih radnji na Office 365 portalu:
 • Da biste podesili sastanak po datumu, izaberite karticu Kalendar i u gornjem levom uglu izaberite stavku Novi događaj.
 • Da biste podesili sastanak po osobama koje želite da pozovete, izaberite karticu Osobe, kliknite na kontakt ili grupu sa vašeg spiska kontakata, a zatim u okviru imena osobe ili grupe izaberite stavku Planiraj sastanak.

 Savet    Da biste dodali kontakt ili grupu, na kartici Osobe u gornjem levom uglu izaberite stavku Novo , a zatim izaberite stavku Kreiraj kontakt i otkucajte tražene informacije ili izaberite stavku Kreiraj grupu , otkucajte ime grupe, kliknite na okvir za tekst Dodavanje članova , a zatim otkucajte e-adrese osoba koje želite da dodate. Predlozi sa spiska kontakata će se pojaviti u oblasti okvira za tekst dok kucate; ukoliko tu vidite ime kontakta, kliknite na njega.

 1. U sredini prozora za sastanke, iznad oblasti za poruku, izaberite stavku Sastanak na mreži. Detalji prijavljivanja će se pojaviti u oblasti za poruku ukoliko vam je nalog konfigurisan za uključivanje u konferenciju biranjem i videćete stavku Sastanak na mreži u polju Lokacija.
 2. Podesite sastanak kao i obično, tako što ćete dati ime događaju, dodati ili ukloniti učesnike, izabrati vreme početka i trajanje i tako dalje. Ukoliko ćete imati učesnike koji će lično učestvovati, u poljuLokacija ukucajte lokaciju sastanka, kao što je soba za konferencije ili izaberite stavku Dodaj sobu za pomoć pri pronalaženju sobe za konferencije.

 Savet    Da biste potražili vreme koje svima odgovara, kliknite na dugme Pomoćnik za planiranje na vrhu prozora sastanka.

 Savet    Da biste pogledali postavke za to ko ima pristup sastanku na mreži, ko treba da čeka da ga primite na sastanak, a ko može prezentovati tokom sastanka, izaberite stavku Postavke sastanka na mreži

.
 1. Otkucajte dnevni red u oblasti sastanka. Pazite da ne izmenite informacije sastanka na mreži.
 2. (Opcionalno) Da biste dodali sliku ili prilog sa dnevnim redom, na vrhu prozora sastanka kliknite na ikonu Još radnji (…) desno od Pomoćnika za planiranje, kliknite na dugme Umetni, a zatim izaberite stavku Prilog ili Slika.
 3. Na vrhu prozora sastanka kliknite na dugme Pošalji.

Podešavanje Lync sastanka pomoću programa Outlook 2013

   
 1. Otvorite program Outlook i idite u vaš kalendar.
 2. Na kartici Početak, na traci Lync sastanak izaberite opciju Novi Lync sastanak.
 3. Zakažite sastanak kako to i inače činite, odnosno:
 • U polje Za otkucajte e-adresu svake osobe koje pozivate i odvojite ih tačkom i zarezom.
 • U polju Tema otkucajte ime sastanka.
 • Ukoliko ćete imati učesnike koji će lično učestvovati, izaberite stavku Predlozi za sastanke na traci „Opcije“ na kartici „Sastanak“ i nađite sobu, ili u polju Lokacija otkucajte lokaciju sastanka kao što je soba za konferencije.
 • Izaberite vreme početka i vreme završetka.

 Napomena    Da biste potražili vreme koje svima odgovara, kliknite na dugme Pomoćnik za planiranje , na traci „Prikaz“ na kartici „Sastanak“.

 1. U oblast za sastanke otkucajte dnevni red. Vodite računa da ne promenite informacije o Lync sastanku.
 2. (Opcionalno) Na traci programa Outlook kliknite na dugme Pomoćnik za planiranje da biste obezbedili najbolje vreme za sastanak.
 3. Kliknite na dugme Pošalji.

 Važno    Zakazivanje sastanka korišćenjem podrazumevanih opcija, onako kako smo mi upravo učinili, prikladnije je za male, interne sastanke, kao što su uobičajeni sastanci sa nekoliko saradnika. Ako imate sastanak sa osobama van preduzeća ili zakazujete veliki događaj, promenite opcije sastanka pre slanja zahteva za sastanak da biste ih bolje prilagodili zahtevima sastanka. U pozivu za sastanak, na traci Lync sastanka na kartici „Sastanak“ izaberite stavku Opcije sastanka, a zatim izaberite odgovarajuće opcije.

Vrh stranice Vrh stranice

Pokretanje spontanog sastanka pomoću programa Lync

Pomoću programa Lync možete brzo pokrenuti ad hoc sastanak ako treba da diskutujete o temi koja zahteva trenutnu pažnju. Pogledajte odeljak Pokretanje spontanog Lync sastanka.

 
 
Primenljivo na:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator