Opcije za korišćenje Office 2010 programskih paketa na više jezika

Odaberite pravu opciju za svoju organizaciju

Sledeća tabela obezbeđuje uzorke scenarija i detaljne opise koji će vam pomoći da odlučite koja opcija odgovara vašoj organizaciji.

Ako želite da: Treba da instalirate:
Primenite jednu verziju Office 2010 programskih paketa kojoj korisnici ili administratori mogu dodati neke jezičke pakete koji obezbeđuju lokalizovane menije/korisnički interfejs, pomoć i alatke za proveru dokumenata. Bilo koju verziju jezika Office 2010 programskih paketa sa nekim Microsoft Office jezičkim paketima 2010 ili Office višejezičkim paketom 2010.
Standardizujete korisnički interfejs (UI) na engleskom jeziku za svoju organizaciju i omogućite korisnicima da prikažu datoteke na drugim jezicima. Englesku verziju Office 2010 programskih paketa.
Standardizujete korisnički interfejs na engleskom jeziku i obezbedite mogućnosti prikazivanja i provere dokumenata na drugim jezicima. Englesku verziju Office 2010 programskih paketa i neke Office jezičke pakete 2010 ili Office višejezički paket 2010.
Obezbedite korisnicima potpuno lokalizovanu funkcionalnost u Office 2010 programima na jednom jeziku i omogućite im da prikazuju datoteke na drugim jezicima. Lokalizovane verzije Office 2010 programskih paketa za jedan jezik.
Obezbedite korisnicima potpuno lokalizovanu funkcionalnost u Office 2010 programima i omogućite im da prikazuju i uređuju datoteke na drugim jezicima. Lokalizovane verzije Office 2010 programskih paketa za jedan jezik i neke Office jezičke pakete 2010 ili Office višejezički paket 2010.

Lokalizovane verzije Office 2010 programskih paketa

Licenciranje lokalizovanih verzija Office 2010 programskih paketa (kao što su Office 2010 programski paketi na engleskom i Office 2010 programski paketi na španskom) možda je najbolje ako su vašoj organizaciji potrebni potpuno lokalizovana funkcionalnost i dodatni sadržaj koji se dobija uz neke potpuno lokalizovane verzije. Svaka lokalizovana verzija sadrži makar dva skupa odgovarajućih alatki za proveru za jezike koje ćete verovatno najviše koristiti (na primer, norveška verzija sadrži norveške, nemačke i engleske alatke za proveru). Da biste proširili napredno uređivanje i podršku za korisnički interfejs na 37 dodatnih jezika, možete dodati neke Office jezičke pakete 2010.