Opcije za korišćenje Office 2013 programskih paketa na više jezika

Sledeća tabela obezbeđuje uzorke scenarija i detaljne opise koji će vam pomoći da odlučite koja opcija odgovara vašoj organizaciji.
Zaštitite digitalne informacije od neovlašćenog korišćenja putem integracije sa uslugom Windows Rights Management Services (RMS) za Windows Server. Omogućite korisnicima da tačno definišu ko može da otvara, menja, štampa, prosleđuje i/ili preduzima druge radnje sa dokumentima i e-porukama.
Ako želite da se: Treba da instalirate:
Primenite jednu verziju Office 2013 programskih paketa kojoj korisnici ili administratori mogu dodati neke jezičke pakete koji obezbeđuju lokalizovane menije/korisnički interfejs, pomoć i alatke za proveru dokumenata. Bilo koju verziju jezika Office 2013 programskih paketa sa nekim Microsoft Office jezičkim paketima 2013 ili Office višejezičkim paketom 2013.
Standardizujete korisnički interfejs (UI) na engleskom jeziku za svoju organizaciju i omogućite korisnicima da prikažu datoteke na drugim jezicima. Englesku verziju Office 2013 programskih paketa.
Standardizujete korisnički interfejs na engleskom jeziku i obezbedite mogućnosti prikazivanja i provere dokumenata na drugim jezicima. Englesku verziju Office 2013 programskih paketa i neke Office jezičke pakete 2013 ili Office višejezički paket 2013.
Obezbedite korisnicima potpuno lokalizovanu funkcionalnost u Office 2013 programima na jednom jeziku i omogućite im da prikazuju datoteke na drugim jezicima. Lokalizovane verzije Office 2013 programskih paketa za jedan jezik.
Obezbedite korisnicima potpuno lokalizovanu funkcionalnost u Office 2013 programima i omogućite im da prikazuju i uređuju datoteke na drugim jezicima. Lokalizovane verzije Office 2013 programskih paketa za jedan jezik i neke Office jezičke pakete 2013 ili Office višejezički paket 2013.

Lokalizovane verzije Office 2013 programskih paketa

Licenciranje lokalizovanih verzija Office 2013 programskih paketa (kao što su Office 2013 programski paketi na engleskom i Office 2013 programski paketi na španskom) možda je najbolje ako su vašoj organizaciji potrebni potpuno lokalizovana funkcionalnost i dodatni sadržaj koji se dobija uz neke potpuno lokalizovane verzije. Svaka lokalizovana verzija sadrži makar dva skupa odgovarajućih alatki za proveru za jezike koje ćete verovatno najviše koristiti (na primer, norveška verzija sadrži norveške, nemačke i engleske alatke za proveru). Da biste proširili napredno uređivanje i podršku za korisnički interfejs na 40 dodatnih jezika, možete dodati neke Office jezičke pakete 2013.