Skeniranje i umetanje slike u program Clip Organizer

Slike možete da skenirate i uskladištite u Microsoft Clip Organizer.

  1. Kada je skener spreman i slika se nalazi na staklu skenera, u programu Clip Organizer, u meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Dodaj klipove u organizator, a zatim izaberite stavku Iz skenera ili fotoaparata.
  2. U dijalogu Umetanje slike pomoću skenera ili fotoaparata, iz liste Uređaj izaberite skener.
  3. Kliknite na dugme Umetni.

Novi klip će se pojaviti u fascikli Moje kolekcije, u okviru fascikle koja je nazvana po skeneru.

 
 
Primenljivo na:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Visio 2010, Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007, Excel 2003, PowerPoint 2003, Word 2003