Uklanjanje podvlačenja iz teksta hiperveze

Kada u prezentacije želite da uključite hiperveze (ka drugim resursima), ali ne želite da vaša publika zna da su hiperveze (dok ne budete spremni), možete ukloniti prepoznatljivo podvlačenje i dalje održavati vezu.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na tekst hiperveze i izaberite stavku Ukloni hipervezu.
 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim u okviru Pravougaonici izaberite stavku Pravougaonik.
 3. Prevucite mišem da biste nacrtali pravougaonik tako da pokriva hipervezu koju želite da sakrijete.
 4. Kliknite desnim tasterom miša na pravougaonik i izaberite stavku Oblikuj oblik.U dijalogu Oblikovanje oblika uradite sledeće:
  1. U levom oknu izaberite stavku Popuna, u desnom oknu izaberite stavku Boja, a zatim izaberite boju koja odgovara pozadini vaše prezentacije.
  2. U levom oknu izaberite stavku Boja linije, u desnom oknu izaberite stavku Bez linije, a zatim izaberite stavku Zatvori.
 5. Kliknite desnim tasterom miša na pravougaonik, izaberite stavku Uredi tekst, a zatim otkucajte tekst koji želite da koristite za hipervezu.

 Napomena   Da biste dodali ili promenili boju ili oblikovanje teksta u dijalogu Font, izaberite tekst, a zatim na kartici Početak, u grupi Font kliknite na dugme Pokretanje dijaloga (kao što je prikazano u dijagramu ispod).Klik na pokretanje dijaloga

 1. Izaberite oblik (ali ne i tekst unutar oblika), a zatim na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.
 2. U polju Adresa otkucajte veb adresu, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Da biste testirali hipervezu, u prikazu projekcije slajdova kliknite na pravougaonik koji sadrži hipervezu.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2010