Omogućavanje drugog jezika u interfejsu programa sistema Office

Ovaj članak objašnjava funkcije jezičkih paketa, kao i načine na koje se oni mogu nabaviti i koristiti za kontrolu jezika korisničkog interfejsa i pomoći u Microsoft Office programima. Ovaj članak vam može pomoći ako je potrebno da izvršite neku od sledećih radnji:

 • Prikažete korisnički interfejs sistema Microsoft Office (na primer, tekst komandi i menija) i pomoć na drugom jeziku.
 • Proverite pravopis ili gramatiku teksta na drugom jeziku.
 • Dobijete predloške i fontove na drugom jeziku.
Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Razumevanje funkcionisanja jezičkog paketa

Pomoću jezičkog paketa, Microsoft Office program je u mogućnosti da obezbedi sledeće funkcije na drugom jeziku:

 • Korisnički interfejs     Korisnički interfejs sadrži tekst prikazan u menijima, komandama, trakama sa alatkama i glavnoj traci koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa.

 Napomena   Drugi način na koji možete da pribavite korisnički interfejs na drugom jeziku jeste da (besplatno) preuzmete i instalirate jezički interfejs paket (LIP). Veze ka dodatnim informacijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 • Pomoć    Pomoć sadrži članke koji su prikazani u prozoru za pomoć.
 • Alatke za jezičku proveru     Alatke za jezičku proveru sadrže kontrolore pravopisa i gramatike. Iako možete da pišete i uređujete tekst na svakom jeziku bez jezičkog paketa, da biste koristili odgovarajuće alatke za proveru za taj jezik, morate da imate instaliran jezički paket.
 • Druge funkcije specifične za jezik    U druge funkcije koje se mogu prilagoditi određenom jeziku spadaju fontovi i predlošci.

 Važno   Da biste otkucali ili uređivali tekst na drugom jeziku, nije neophodno imati jezički paket. Bez obzira na to koji jezički paket je instaliran na računaru, možete uneti i urediti tekst na bilo kojem od jezika koji su podržani. Možete čak i omogućiti razne funkcije specifične za jezik bez potrebe da instalirate jezički paket. Više informacija potražite u članku Omogućavanje unosa teksta na drugom jeziku u sistemu Microsoft Office.

 Napomene 

 • Neki jezički paketi sadrže alatke za proveru za više jezika. Na primer, engleski (SAD) jezički paket sadrži alatke za proveru za francuski i španski.
 • Neki jezički paketi nude korisnički interfejs i pomoć koji su samo delimično prevedeni na drugi jezik. U nekim slučajevima, neki Microsoft Office programi možda neće biti prevedeni na jezik tog jezičkog paketa.

Vrh stranice Vrh stranice

Nabavka i instaliranje jezičkog paketa

Kada na računar instalirate kopiju sistema Microsoft Office, ona će sadržati jezički paket barem za jedan jezik. Međutim, mnogi korisnici i preduzeća moraju da koriste više jezika. Jezičke pakete možete nabaviti na sledeće načine:

 • Jezički paket za jedan jezik    Jezički paket za jedan jezik omogućava da interfejs jednog ili svih programa podržavaju određeni jezik.
 • Višejezički paket    Višejezički paket omogućava da interfejs svakog programa podržava sve jezike dostupne za taj program. U suštini, višejezički paket je skup svih dostupnih pojedinačnih jezičkih paketa za jedan jezik koji se prodaju zajedno.
 • Proizvod sa više jezika    Program ili paket sistema Microsoft Office sa više jezika prodaje se kao jedan jezik, ali sadrži programe na dva ili više jezika. Na primer, ukrajinski Office sadrži neke programe na ukrajinskom, neke na ruskom, a neke na engleskom jeziku.
 • Višejezički proizvod    U višejezičkom programu ili paketu sistema Microsoft Office neki programi su ponuđeni na više jezika.

Vrh stranice Vrh stranice

Jezičke pakete možete kupiti i preuzeti sa lokacije Microsoft Office jezički paketi 2007.

Vrh stranice Vrh stranice

Promena jezika korisničkog interfejsa ili tema pomoći

Ako je na računaru instalirano više jezičkih paketa, dostupne jezike možete omogućiti ili onemogućiti, a možete i podesiti opcije za ove jezike.

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, zatim na stavku Microsoft Office, zatim na stavku Microsoft Office alatke, a potom na stavku Jezičke postavke sistema Microsoft Office 2007.
 2. Izaberite karticu Jezik prikaza.

PrikažiNe vidim karticu Jezik prikaza.

Ako kartica Jezik prikaza nije prikazana, to znači da je instaliran samo jedan jezički paket. Za informacije o instaliranju drugog jezičkog paketa pogledajte članak Pribavljanje i instaliranje jezičkog paketa.

 1. U zavisnosti od željenih postavki, izvršite neke od sledećih radnji:

PrikažiŽelim da se jezik prikazan u korisničkom interfejsu sistema Microsoft Office podudara sa postavkom u operativnom sistemu Windows za menije i dijaloge.

 1. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Postavi jezik prikaza sistema Microsoft Office tako da se podudara sa jezikom prikaza operativnog sistema Windows. (Ova postavka zamenjuje izbor koji ste napravili na listi Prikaži menije i dijaloge sistema Microsoft Office u.)
 2. Na listi Prikaz pomoći u izaberite stavku (isto kao meniji i dijalozi).

PrikažiKako se menja jezička postavka za menije i dijaloge u operativnom sistemu Windows Vista?

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U okviru Sat, jezik i region izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

 Napomena   U klasičnom prikazu, dvaput kliknite na ikonu Regionalne i jezičke opcije, a zatim izaberite karticu Tastature i jezici.

  • Ako je izbor jezika naveden u okviru Jezik prikaza, izaberite jezik koji želite da koristite.
  • Ako je dostupno dugme Instaliraj/deinstaliraj jezik, u menijima i dijalozima koristiće se jezik operativnog sistema Windows koji koristite.

PrikažiKako da izmenim postavku jezika za menije i dijaloge u operativnom sistemu Microsoft Windows XP?

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije, a zatim stavku Regionalne i jezičke opcije.

 Napomena   U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Regionalne i jezičke opcije.

 1. Izaberite karticu Jezici.
  • Ako je lista Jezik koji se koristi u menijima i dijalozima prikazana, izaberite jezik koji želite da koristite.
  • Ako lista Jezik koji se koristi u menijima i dijalozima nije prikazana, za menije i dijaloge će se koristiti jezik operativnog sistema Windows koji koristite.

PrikažiŽelim da Microsoft Office uvek koristi jezik koji sam naznačio u korisničkom interfejsu i pomoći.

 1. Uverite se da je opozvan izbor u polju za potvrdu Prikaži menije i dijaloge sistema Microsoft Office u.
 2. Na listi Prikaži menije i dijaloge sistema Microsoft Office u izaberite željeni jezik.
 1. Kliknite na dugme U redu.
 2. Izađite iz svih Microsoft Office programa i ponovo ih pokrenite da bi nova postavka imala efekta.

 Napomena   Da biste izašli iz programa Microsoft Office Groove, kliknite na ikonu Groove na Windows sistemskoj traci poslova, a zatim kliknite na dugme Izađi iz programa Groove.

Vrh stranice Vrh stranice

Postavljanje jezičkog prioriteta

Ako za dati program nije dostupan jezik, Microsoft Office će koristiti drugi jezik. Do ovoga može da dođe čak i ako ste za taj jezik instalirali jezički paket.

PrikažiZašto neki jezik nije dostupan za dati program?

Neki jezički paketi sadrže prevode samo podskupa Microsoft Office programa. Veze ka dodatnim informacijama o jezičkim paketima potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Kada u datom programu nije dostupan željeni jezik, možete precizirati jezike koje bi Microsoft Office trebalo da koristi umesto njega.

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, zatim na stavku Microsoft Office, zatim na stavku Microsoft Office alatke, a potom na stavku Jezičke postavke sistema Microsoft Office 2007.
 2. Izaberite karticu Jezik prikaza.

PrikažiNe vidim karticu Jezik prikaza.

Ako kartica Jezik prikaza nije prikazana, to znači da je instaliran samo jedan jezički paket. Da biste instalirali drugi jezički paket, pogledajte odeljak Pribavljanje i instaliranje jezičkog paketa.

 1. Da biste jezike na listi rasporedili po željenom prioritetu, sa liste Prikaži redosled prioriteta jezika izaberite svaki jezik, a zatim kliknite na dugme Gore ili Dole da biste promenili položaj jezika.

PrikažiNe vidim listu Prikaži redosled prioriteta jezika.

Najčešći razlog za ovu situaciju jeste to što ste instalirali samo dva jezička paketa. Nije potrebno da postavljate prioritet jezika. Još uvek možete da navedete jezik koji bi trebalo koristiti za prikaz korisničkog interfejsa. Više informacija potražite u odeljku Promena jezika korisničkog interfejsa ili tema pomoći.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007