Excel Web App – kratak pregled

Excel Web App – kratak pregled

 U prikazu pregledača radne sveske možete da se krećete kroz radnu svesku, da sortirate, filtrirate, proširujete i skupljate izvedene tabele, čak i da ponovo izračunate radnu svesku.
 Podaci koje prikazujete su aktuelni, a možete da osvežite izvedenu tabelu ili da osvežite celu radnu svesku.
 Kliknite na dugme Uredi u pregledaču da biste uredili radnu svesku u pregledaču. Kliknite na dugme Otvori u programu Excel da biste na njoj radili u Excel aplikaciji za računar.
 Kada uređujete radnu svesku u pregledaču, možete da unesete podatke i formule, kreirate tabele i grafikone i izvršite oblikovanje. Da biste uneli formule, otkucajte znak jednakosti (=) i zatim formulu ili funkciju. Pomoć sa funkcijama programa Excel potražite u članku Referenca za Excel funkcije.
  Excel Online ima izgled i doživljaj programa Excel.
  • Izaberite karticu Datoteka da biste sačuvali kopiju radne sveske ili preuzeli snimak koji sadrži samo vrednosti i oblikovanje, bez podataka uživo.
  • Kartica Početak ima komande za oblikovanje teksta i ćelija, dodavanje redova i kolona i ponovno izračunavanje podataka.
  • Koristite karticu Umetanje da biste dodali grafikone, tabele i hiperveze u radne listove.
  • Excel Web App automatski čuva ono što uradite. Koristite dugme Opozovi radnju da biste uklonili promene koje ne želite da zadržite.
 Ako druge osobe rade u radnoj svesci, možete da vidite ko je pitanju tako što ćete kliknuti u donji desni ugao prozora pregledača.

Za više informacija

Office.com se neprekidno ažurira novim sadržajem pomoći, na primer detaljnim informacijama o prvim koracima, člancima „Kako da...“, video zapisima i vezama ka forumima za pitanja i odgovore. Posetite stranicu Pomoć i članci „Kako da...“ na lokaciji Office.com.

 
 
Primenljivo na:
Excel Web App