Da li koristim Office 365 posle nadogradnje usluge?

Nadogradnja usluge je dovršena tako da svi sada koriste nakon nadogradnje usluge.

 
 
Primenljivo na:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administrator, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business administrator