Upoređivanje verzija Exchange servera

Sledeća tabela prikazuje šta je novo ili poboljšano u sistemu Exchange Server 2013 u poređenju sa starijim verzijama.

Exchange Server 2007
Exchange Server 2010
Exchange Server 2013
Prikaz opcija licenciranja
Zadržite kontrolu
Pojednostavljena administracija: Koristite jedan interfejs zasnovan na vebu sa Exchange centrom za administraciju za sve Exchange usluge, lokalne i na mreži.
Snažne i fleksibilne alatke komandne linije: Umanjuju kompleksnost pomoću PowerShell izvršavanja skripti.
Veliki, jeftini poštanski sandučići: Pribavite podršku za veće poštanske sandučići uz primenu jeftinijeg skladišta.
Administracija zasnovana na ulogama: Koristite uloge za kontrolisanje pristupa i delegiranje zadataka.
Oblak po vašim uslovima: Primenite lokalne poštanske sandučiće, poštanske sandučiće na mreži ili kombinaciju ta dva pomoću hibridne primene.
Kontrolisana dostupnost: Integrisano rešenje visoke dostupnosti prati i upravlja dostupnošću usluge od početka do kraja za sve uloge i usluge.
Uradite više, na bilo kom uređaju
Mobilna e-pošta: Pristupajte mobilnoj e-pošti na način na koji želite.
Outlook Web App: Pribavite e-poštu zasnovanu na vebu koja podržava pristup pomoću smartphone uređaja, tablet uređaja i pregledača.
Optimizovano za kontrolu dodirom: Pribavite iskustvo e-pošte dizajnirano za kontrolu dodirom ili mišem.
Govorna pošta sa objedinjenim poštanskim sandučetom: Brže pregledajte i sortirajte govornu poštu pomoću pregleda teksta.
Upravljanje preopterećenjem prijemnog poštanskog sandučeta: Krećite se lakše kroz e-poštu pomoću prikaza razgovora; izbegnite neisporučenu e-poštu i e-poštu poslatu na pogrešnu adresu pomoću saveta u vezi sa e-poštom; smanjite pretrpanost e-pošte pomoću neposrednog sastavljanja i odgovora.
Podrška za aplikacije: Lako pišite aplikacije za Outlook i Outlook Web App sa veb tehnologijama, a zatim ih kontrolišite i primenjujte iz sistema Exchange.
SharePoint integracija: Pribavite pristup informacijama projekta sa sistema SharePoint i Exchange iz programa Outlook pomoću poštanskih sandučića lokacije*.
Obezbedite svoju organizaciju
Zaštita od bezvredne pošte i malvera: Višestruke tačke integracije štite vaše podatke i poruke.
Zaštita poslovnih informacija: Obezbeđuje podatke pomoću upozorenja, blokiranja poruka, šifrovanja i usluge Information Rights Management (IRM).
Sprečavanje gubitka podataka (DLP): Koristite ugrađena DLP pravila za identifikaciju, praćenje i zaštitu osetljivih podataka i informisanje korisnika o narušavanju smernica pre slanja osetljivih podataka.
Arhiviranje i zadržavanje na licu mesta: Automatski zadržava podatke zasnovane na smernicama ili poslovnim zahtevima i skladišti stariji sadržaj u arhivu na licu mesta, omogućavajući vam da ostanete usaglašeni.
Upravljanje e-otkrivanjem: Koristite jedan interfejs* za pretraživanje Exchange poštanskih sandučića, SharePoint lokacija i Lync razgovora.
  • = Nije uključeno
  • = Delimično
  • = Potpuno
*Zahteva najnovije verzije sistema Exchange i SharePoint.
Pronađite informacije o: IT stručnjaci|Partneri