VLOOKUP

Traži vrednost u krajnjoj levoj koloni tabele i zatim daje vrednost u istom redu naredne kolone u tabeli.

Znak V u nazivu funkcije VLOOKUP označava „vertikalno". Kada se vrednosti koje se porede nalaze u koloni levo u odnosu na podatak koji tražite, umesto funkcije HLOOKUP upotrebite funkciju VLOOKUP.

Sintaksa

VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup)

Lookup_value    Vrednost za pretraživanje prve kolone niza (niz: koristi se za pravljenje formula koje daju više rezultata ili koje koriste grupu argumenata uređenih u redove i kolone. Opseg nizova ima zajedničku formulu; niz konstanti je grupa konstanti koje se koriste kao argumenti.) tabele. Lookup_value može da bude vrednost ili referenca. Ako je lookup_value manja od najmanje vrednosti iz prve kolone tabele table_array, VLOOKUP daje grešku #N/A.

Table_array    Dve ili više kolona podataka. Koristite referencu na opseg ili ime opsega. Vrednosti u prvoj koloni argumenta table_array su vrednosti tražene argumentom lookup_value. Ove vrednosti mogu da budu predstavljene kao tekst, brojevi ili logičke vrednosti. Velika i mala slova su ekvivalentna.

Col_index_num    Broj kolone u tabeli table_array iz koje mora da se dobije istovetna vrednost. Ako se za col_index_num zada vrednost 1, dobija se vrednost iz prve kolone tabele table_array; ako je col_index_num vrednosti 2, dobija se vrednost iz druge kolone tabele table_array i tako dalje. Ako je col_index_num:

 • Manji od 1, VLOOKUP daje grešku #VALUE!.
 • Veći od broja kolona u tabele table_array, VLOOKUP daje grešku #REF!.

Range_lookup    Logička vrednost koja precizira da li želite da VLOOKUP pronađe istovetnu ili približnu vrednost:

 • Ako ovaj argument ima vrednost TRUE ili je izostavljen, dobija se istovetna ili približna vrednost. Ako se istovetna vrednost ne pronađe, dobija se sledeća najveća vrednost manja od vrednosti lookup_value.

Vrednosti u prvoj koloni tabele table_array moraju biti raspoređene u rastućem redosledu; u suprotnom, VLOOKUP možda neće dati tačnu vrednost. Vrednosti možete da postavite u rastući redosled tako što ćete u meniju Podaci da izaberete stavku Sortiraj, a zatim da izaberite Rastući redosled. Za više informacija pogledajte Podrazumevani redosledi sortiranja.

 • Ako je vrednost ovog argumenta FALSE, funkcija VLOOKUP će pronaći samo istovetnu vrednost. U ovom slučaju vrednosti u prvoj koloni tabele table_array ne moraju da se sortiraju. Ako postoje dve ili više vrednosti u prvoj koloni tabele table_array koje se podudaraju sa lookup_value, koristi se vrednost koja je prva pronađena. Ako se istovetna vrednost ne pronađe, dobija se greška #N/A.

Primedbe

 • Pri traženju tekstualnih vrednosti u prvoj koloni tabele table_array, uverite se da podaci u prvoj koloni te tabele ne sadrže razmake na početku ili na kraju, proverite da li se dosledno koriste obični ( ' ili " ) i tipografski navodnici ( ‘ ili “), odnosno znakovi koji se ne štampaju. U tim slučajevima, funkcija VLOOKUP može da dâ netačne ili neočekivane vrednosti. Za više informacija o funkcijama koje možete da koristite za prečišćavanje tekstualnih podataka pogledajte Funkcije za tekst i podatke.
 • Pri traženju vrednosti brojeva i datuma, uverite se da podaci u prvoj koloni tabele table_array nisu sačuvani kao tekstualne vrednosti. U tom slučaju, VLOOKUP može da dâ netačnu ili neočekivanu vrednost. Za više informacija pogledajte Pretvaranje brojeva uskladištenih kao tekst u brojeve.
 • Ako je vrednost argumenta range_lookup FALSE i ako je argument lookup_value tekst, možete koristiti džokere, upitnik (?) i zvezdicu (*) u argumentu lookup_value. Upitnik odgovara bilo kojem znaku; zvezdica odgovara skupu znakova. Ukoliko želite da pronađete određeni upitnik ili zvezdicu, otkucajte znak tilda (~) ispred znaka.

Primer 1

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate u prazan radni list.

PrikažiKako se kopira primer

 • Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 • Izaberite primer u temi Pomoći.

 Napomena   Nemojte izabrati zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera iz Pomoći

Izbor primera iz Pomoći
 • Pritisnite tastere CTRL+C.
 • U radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 • Da biste se iz prikaza rezultata prebacili u prikaz formula, a zatim vratili u prikaz rezultata, pritisnite tastere CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

U ovom primeru se pretražuje kolona „Gustina“ tabele sa atmosferskim podacima, da bi se pronašle odgovarajuće vrednosti u kolonama „Viskozitet“ i „Temperatura“. (Date su vrednosti pri temperaturi vazduha od 0º C na nivou mora, odnosno pritisku od 1 atmosfere.)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Gustina Viskozitet Temperatura
0,457 3,55 500
0,525 3,25 400
0,616 2,93 300
0,675 2,75 250
0,746 2,57 200
0,835 2,38 150
0,946 2,17 100
1,09 1,95 50
1,29 1,71 0
Formula Opis (rezultat)
=VLOOKUP(1;A2:C10;2) Koristeći približnu vrednost, traži vrednost 1 u koloni A, pronalazi najveću vrednost manju od ili jednaku 1 u koloni A, a to je 0,946 i zatim daje vrednost iz kolone B u istom tom redu. (2.17)
=VLOOKUP(1;A2:C10;3;TRUE) Koristeći približnu vrednost, traži vrednost 1 u koloni A, pronalazi najveću vrednost manju od ili jednaku 1 u koloni A, a to je 0,946 i zatim daje vrednost iz kolone C u istom tom redu. (100)
=VLOOKUP(,7;A2:C10;3;FALSE) Koristeći istovetnu vrednost, traži vrednost 7 u koloni A. Pošto u koloni A ne postoji istovetna vrednost, dobija se greška (#N/A)
=VLOOKUP(0,1;A2:C10;2;TRUE) Koristeći približnu vrednost, traži vrednost 0,1 u koloni A. Pošto je vrednost 0,1 manja od najmanje vrednosti u koloni A, dobija se greška (#N/A)
=VLOOKUP(2;A2:C10;2;TRUE) Koristeći istovetnu vrednost, traži vrednost 2 u koloni, pronalazi najveću vrednost manju od ili jednaku 2 u koloni A, a to je 1,29 i zatim daje vrednost iz kolone B u istom tom redu. (1,71)

Primer 2

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate u prazan radni list.

PrikažiKako se kopira primer

 • Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 • Izaberite primer u temi Pomoći.

 Napomena   Nemojte izabrati zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera iz Pomoći

Izbor primera iz Pomoći
 • Pritisnite tastere CTRL+C.
 • U radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 • Da biste se iz prikaza rezultata prebacili u prikaz formula, a zatim vratili u prikaz rezultata, pritisnite tastere CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

U ovom primeru se pretražuje kolona „ID stavke“ tabele proizvoda za bebe i upoređuju vrednosti u kolonama „Cena“ i „Marža“ da bi se izračunala cena i isprobali uslovi.

 
1
2
3
4
5
6
A B C D
ID stavke Stavka Cena Marža
ST-340 Kolica 14.567 din. 30%
BI-567 Portikla 356 din. 40%
DI-328 Pelene 2.145 din. 35%
WI-989 Vlažne maramice 512 din. 40%
AS-469 Aspirator 256 din. 45%
Formula Opis (rezultat)
= VLOOKUP("DI-328", A2:D6, 3, FALSE) * (1 + VLOOKUP("DI-328", A2:D6, 4, FALSE)) Izračunava maloprodajnu cenu pelena dodavanjem procenta marže na cenu. (2.896 din.)
= (VLOOKUP("WI-989", A2:D6, 3, FALSE) * (1 + VLOOKUP("WI-989", A2:D6, 4, FALSE))) * (1 - 20%) Izračunava prodajnu cenu vlažnih maramica deljenjem maloprodajne cene sa određenim popustom. (573 din.)
= IF(VLOOKUP(A2, A2:D6, 3, FALSE) >= 20, "Marža je " & 100 * VLOOKUP(A2, A2:D6, 4, FALSE) &"%", "Cena je manja od 2.000 din.") Ako je cena stavke veća ili jednaka iznosu od 2.000 din., prikazuje maržu; u protivnom, prikazuje cenu. (marža iznosi 30%)
= IF(VLOOKUP(A3, A2:D6, 3, FALSE) >= 20, "Marža je: " & 100 * VLOOKUP(A3, A2:D6, 4, FALSE) &"%", "Cena je din." & VLOOKUP(A3, A2:D6, 3, FALSE)) Ako je cena stavke veća ili jednaka iznosu od 2.000 din., prikazuje maržu; u protivnom, prikazuje cenu. (cena iznosi 356 din.)

Primer 3

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate u prazan radni list.

PrikažiKako se kopira primer

 • Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
 • Izaberite primer u temi Pomoći.

 Napomena   Nemojte izabrati zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera iz Pomoći

Izbor primera iz Pomoći
 • Pritisnite tastere CTRL+C.
 • U radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
 • Da biste se iz prikaza rezultata prebacili u prikaz formula, a zatim vratili u prikaz rezultata, pritisnite tastere CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

U ovom primeru se pretražuje kolona „ID“ tabele radnika i upoređuju vrednosti u drugim kolonama, da bi se izračunala starosna dob i proverili uslovi za grešku.

 
1
2
3
4
5
6
7
A B C D E
ID Prezime Ime Zvanje Datum rođenja
1 Stanković Nena Prodavac 08.12.1968.
2 Lazić Andrej Zamenik direktora prodaje 19.02.1952.
3 Lukić Jasna Prodavac 30.08.1963.
4 Petrović Milan Prodavac 19.09.1958.
5 Petrović Stevan Menadžer u prodaji 04.03.1955.
6 Jovanović Mihajlo Prodavac 02.07.1963.
Formula Opis (rezultat)
=INT(YEARFRAC(DATE(2004,6,30), VLOOKUP(5,A2:E7,5, FALSE), 1)) Za fiskalnu 2004. godinu, pronalazi starosnu dob radnika čiji je ID broj 5. Koristi funkciju YEARFRAC za deljenje datuma rođenja sa poslednjim datumom fiskalne godine i prikazuje rezultat kao ceo broj korišćenjem funkcije INT. (49)
=IF(ISNA(VLOOKUP(5,A2:E7,2,FALSE)) = TRUE, "Radnik nije pronađen", VLOOKUP(5,A2:E7,2,FALSE))

Ako postoji radnik čiji je ID broj 5, prikazuje prezime radnika; u protivnom, prikazuje poruku „Radnik nije pronađen“. (Petrović)

Funkcija ISNA daje vrednost TRUE, a funkcija VLOOKUP daje grešku #NA.

=IF(ISNA(VLOOKUP(15,A3:E8,2,FALSE)) = TRUE, "Radnik nije pronađen", VLOOKUP(15,A3:E8,2,FALSE))

Ako postoji radnik čiji je ID broj 15, prikazuje prezime radnika; u protivnom, prikazuje poruku „Radnik nije pronađen“. (Radnik nije pronađen)

Funkcija ISNA daje vrednost TRUE, a funkcija VLOOKUP daje grešku #NA.

=VLOOKUP(4,A2:E7,3,FALSE) & " " & VLOOKUP(4,A2:E7,2,FALSE) & " is a " & VLOOKUP(4,A2:E7,4,FALSE) & "." Za radnika sa ID brojem 4, spaja vrednosti iz tri ćelije u kompletnu rečenicu. (Milan Petrović je prodavac.)

 Napomena   Prva formula u primeru iznad koristi YEARFRAC funkciju. Ukoliko ova funkcija nije raspoloživa i prikazuje grešku #NAME?, instalirajte i učitajte programski dodatak Analysis ToolPak.

PrikažiKako to možete da uradite?

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Programski dodaci.
 2. Na listi Raspoloživi programski dodaci izaberite polje Analysis ToolPak i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Ukoliko je potrebno, sledite uputstva u instalacionom programu.
 
 
Primenljivo na:
Excel 2003