VARA

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka. Pored brojeva, u računanje su uključeni i tekst i logičke vrednosti kao što su TRUE i FALSE.

Sintaksa

VARA(value1;value2;...)

Value1; value2; ...     su 1 do 30 argumenata koji odgovaraju uzorku populacije.

Primedbe

  • VARA pretpostavlja da su njegovi argumenti uzorak populacije. Ako podaci predstavljaju ukupnu populaciju, varijansu morate da izračunate koristeći funkciju VARPA.
  • Argumenti koji sadrže TRUE imaju vrednost 1; argumenti koji sadrže tekst ili FALSE imaju vrednost 0 (nula). Ako proračun ne sme da uključuje tekst ili logičke vrednosti, koristi se funkcija VAR radnog lista.
  • VARA koristi sledeću formulu:

Jednačina

gde je x srednja vrednost uzorka AVERAGE(value1;value2;…), a n veličina uzorka.

Primer

Pretpostavimo da je 10 alatki proizvedeno na istoj mašini tokom jedne serije proizvodnje prikupljeno kao slučajni uzorak i da je merena njihova otpornost na lom.

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

PrikažiKako?

  1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
  2. Izaberite primer u temi pomoći. Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
  1. Pritisnite tastere CTRL+C.
  2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
  3. Pritisnite tastere CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Nadzor formula, a zatim izaberite stavku Režim nadzora formula da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate, i obratno.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Otpornost
1.345
1.301
1.368
1.322
1.310
1.370
1.318
1.350
1.303
1.299
Formula Opis (rezultat)
=VARA(A2:A11) Izračunava varijansu otpornosti na lom (754,2666667)
 
 
Primenljivo na:
Excel 2003