SUMIF

Sabira ćelije precizirane prema datom kriterijumu.

Sintaksa

SUMIF(range;criteria;sum_range)

Range     je opseg ćelija za koji želite da bude procenjen.

Criteria     je kriterijum u obliku broja, izraza ili teksta koji definiše koje ćelije će biti sabrane. Na primer, kriterijum može biti izražen kao 32, „32“, „>32“, „jabuke“.

Sum_range     su stvarne ćelije koje će se sabirati.

Primedbe

  • Ćelije u argumentu sum_range su sabrane samo ako njima odgovarajuće ćelije u opsegu odgovaraju kriterijumu.
  • Ako je argument sum_range izostavljen, ćelije u opsegu su sabrane.
  • Microsoft Excel obezbeđuje dodatne funkcije koje mogu da se koriste za analizu podataka na osnovu nekog uslova. Na primer, da biste dobili broj pojavljivanja neke niske teksta ili broja unutar opsega ćelija, koristite funkciju COUNTIF. Da bi formula dala jednu ili dve vrednosti na osnovu nekog uslova, kao što je na primer udeo u dobiti koji se dobija na osnovu određenog iznosa prodaje, koristite funkciju IF.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

PrikažiKako?

  1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.
  2. Izaberite primer u temi pomoći. Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

Izbor primera u pomoći

Izbor primera u pomoći
  1. Pritisnite tastere CTRL+C.
  2. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.
  3. Pritisnite tastere CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Nadzor formula, a zatim izaberite stavku Režim nadzora formula da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate, i obratno.
 
1
2
3
4
5
A B
Vrednost proizvoda Provizija
100.000 7.000
200.000 14.000
300.000 21.000
400.000 28.000
Formula Opis (rezultat)
=SUMIF(A2:A5;">160.000";B2:B5) Zbir provizija za vrednost proizvoda preko 160.000 (63.000)
 
 
Primenljivo na:
Excel 2003