Štampanje radnih listova ili radne sveske

Možete štampati Microsoft Excel radne listove i radne sveske jednu po jednu ili nekoliko odjednom. Možete takođe štampati delove radnog lista poput Excel tabele na primer.

U ovom članku


Stvari koje treba znati pre štampanja

 • Pre štampanja radnog lista koji sadrži velike količine podataka, radni list brzo možete detaljno podesiti u prikazu Raspored na stranici. Možete videti i urediti elemente kao što su margine, položaj stranice i zaglavlja i podnožja.
 • Uverite se da su podaci vidljivi na ekranu. Na primer, ako su tekst ili brojevi preširoki da bi se uklopili u kolonu, pojaviće se kao znakovi za broj (##). Možete povećati širinu kolone da biste to izbegli.

Lista oblikovana za prikazivanje na ekranu

1  Podešavanje veličine kolona

2  Podešavanje veličine redova


 Napomena    Neka oblikovanja, poput teksta u boji ili senčenja celije, izgledaju dobro na ekranu ali neće imati očekivani izgled kada ih odštampa crno-beli štampač.Možda ćete takođe želeti da odštampate radni list sa prikazanim koordinatnim linijama tako da se podaci, redovi i kolone bolje ističu.

Dodatni resursi

Štampanje jednog ili nekoliko radnih listova

 1. Izaberite radne listove koje želite da odštampate.

PrikažiKako izabrati više radnih listova?

Da biste izabrali Uradite sledeće
Jedan list

Kliknite na karticu lista.

Aktivna kartica lista

Ako ne vidite željenu karticu, kliknite na dugmad za pomeranje kartice da biste prikazali karticu, a zatim kliknite na nju.

Dugmad za pomeranje kartice

Dva ili više susednih listova Kliknite na karticu prvog lista. Zatim držite pritisnut taster Shift i kliknite na karticu poslednjeg lista koji želite da izaberete.
Dva ili više nesusednih listova Kliknite na karticu prvog lista. Zatim držite pritisnut taster Ctrl i kliknite na kartice drugih listova koje želite da izaberete.
Sve listove u radnoj svesci Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u meniju priručni meni izaberite stavku Izaberi sve listove.

Savet    Kada je izabrano više radnih listova, stavka [Grupa] pojavljuje se na naslovnoj traci na vrhu radnog lista. Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova u radnoj svesci, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako su svi radni listovi selektovani kliknite desnim tasterom na karticu selektovanog radnog lista a zatim klikniteRazgrupiši listove.

 1. Izaberite stavku Datoteka, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

Tasterska prečica Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+P.

 1. Kliknite na dugme Odštampaj ili podesite Postavke pre nego što kliknete na dugme Odštampaj.

Vrh stranice Vrh stranice

Štampanje jednog dela radnog lista

 1. Kliknite na radni list, a zatim izaberite opseg podataka koji želite da odštampate.
 2. Izaberite stavku Datoteka, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

Tasterska prečica Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+P.

 1. U okviru Postavke, kliknite na strelicu pored dugmeta Odštampaj aktivne listove i izaberite dugme Odštampaj izabranu tabelu.
 2. Kliknite na dugme Odštampaj.

Napomena    Excel će odštampati samo oblasti štampanja, ukoliko su definisane na radnom listu. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zanemari oblast štampanja ako ne želite da odštampate samo definisanu oblast štampanja.

Vrh stranice Vrh stranice

Štampanje jedne ili nekoliko radnih svezaka

Sve datoteke radnih svezaka koje želite da štampate moraju da se nalaze u istoj fascikli.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.

Tasterska prečica    Takođe, možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+O.

Držite pritisnut taster Ctrl i kliknite na ime svake radne sveske koju želite da odštampate.

 1. Uradite nešto od sledećeg:
  • Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 ili Vista    
 • Kliknete desnim tasterom miša na izbor, a zatim izaberite stavku Odštampaj.
 • Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP    
 • U dijalogu Otvaranje kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Odštampaj.

Vrh stranice Vrh stranice

Štampanje Excel tabele

 1. Kliknite na ćeliju u tabeli da biste omogućili tabelu.
 2. Izaberite stavku Datoteka, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

Tasterska prečica Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+P.

 1. U okviru Postavke, kliknite na strelicu pored dugmeta Odštampaj aktivne listove i izaberite dugme Izabrana tabela.
 2. Kliknite na dugme Odštampaj.

Vrh stranice Vrh stranice

Štampanje radne sveske u datoteku

 1. Izaberite stavku Datoteka, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

Tasterska prečica Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+P.

 1. U okviru Štampač izaberite stavku Odštampaj u datoteku.
 2. Kliknite na dugme Odštampaj.

U dijalogu Odštampaj u datoteku u polje Ime izlazne datoteke upišite ime datoteke i kliknite na dugme U redu. Datoteka će se pojaviti u podrazumevanoj facikli (obično „Moji dokumenti“)..

Napomena    Ako kasnije odštampate datoteku na drugom tipu štampača, moguće je da će se prelomi stranica i razmak između znakova fonta promeniti.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Excel 2013