Senčenje ćelije i uklanjanje senčenja

  1. Izaberite ćelije koje želite da osenčite ili sa kojih želite da uklonite senčenje.
  2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

PrikažiSenčenje ćelija neprozirnom bojom

Na traci sa alatkama (traka sa alatkama: traka sa dugmadima i opcijama pomoću kojih izvršavate komande. Da biste prikazali određenu traku sa alatkama, pritisnite taster ALT, a zatim tastere SHIFT+F10.) Oblikovanje kliknite na dugme Boja popune Slika dugmeta da biste primenili boju koju ste poslednju koristili.

Kliknite na strelicu pored dugmeta Boja popune Slika dugmeta, a zatim izaberite boju na paleti da biste primenili drugu boju.

PrikažiSenčenje ćelija šarom

  1. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Ćelije, a zatim karticu Šare.
  2. Izaberite boju u okviru Senčenje ćelije da biste uključili boju pozadine sa šarom.
  3. Kliknite na strelicu pored polja Šara, a zatim izaberite željenu šaru i boju.

Ako ne izaberete boju šare, šara će biti crne boje.

PrikažiUklanjanje senčenja

 
 
Primenljivo na:
Excel 2003