Razdvajanje kolone podataka na osnovu unete stavke

Treba da odvojite imena i prezimena (ili da razdvojite imena i brojeve ili bilo kakve druge podatke) u odvojene kolone. Excel 2013 Nova funkcija Brza popuna vam može pomoći u tome.

  1. Unesite ime ili drugu vrednost u kolonu pored svojih podataka i pritisnite taster Enter.

Korišćenje Brze popune

  1. Počnite da kucate sledeće ime. Brza popuna će prikazati listu predloženih imena.

Pregled uživo Brze popune

  1. Ako ste našli staste tražili, samo pritisnite taster Enter da biste prihvatili listu.

 Savet    Da biste nastavili sa kucanjem bez korišćenja predloženih imena pritisnite taster Escape.

Korišćenje Brze popune

  1. Sada unesite prezime u sledeću kolonu a zatim pritisnite taster Enter.

Korišćenje Brze popune

  1. Počnite sa kucanjem sledećeg imena, pritisnite taster Enter i gotovi ste.

Korišćenje Brze popune

Pisanje velikim slovima

Brza popuna razlikuje mala i velika slova. Na primer, ako unesete prezime koje počinje sa malim slovom, sva prezimena će biti počinjati malim slovom:

Korišćenje Brze popune

Ako niste zadovoljni rezultatom samo pritisnite taster Escape i nastavite sa kucanjem bez upotrebe predloga.

Takođe, možete učiniti da vam razlikovanje malih i velikih slova ide na ruku tako što ćete koristiti Brzu popunu za promenu velikih i malih slova.

Rad sa srednjim imenima

Ako se u podacima stalno pojavljuju srednji inicijali ili imena (što znači da ih svako ime sadrži) Brza popuna radi na isti način ali pratite korake tri puta umesto dva.

Korišćenje Brze popune

Više o Brzoj popuni

Podaci naravno ne moraju da budu samo imena. Brza popuna radi sa bilo kojim podacima koje morate da podelite u više kolona ili je jednostavno možete koristiti za popunjavanje podataka na osnovu primera. Brza popuna obično počinje da radi kada u vašim podacima prepozna obrazac.

Međutim, Brza popuna neće uvek početi da popunjava podatke. Ona najbolje radi kada podaci imaju neku doslednost. Na primer, kada sva imena imaju srednje inicijale ili sve adrese imaju isti tip poštanskog broja. Ukoliko vaši podaci imaju mnogo nedoslednosti uvek možete koristiti opciju Tekst u kolone da biste razdelili tekst u različite ćelije ili koristiti funkcije da razdelite tekst.

 
 
Primenljivo na:
Excel 2013