Stranica 10 od 11PRETHODNOSLEDEĆA

Prelazak na Excel 2010

Proverite svoje znanje

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.


Da biste pokrenuli savete o tasterskim prečicama, potrebno je da:

Pritisnete taster CTRL.

Pritisnete taster SHIFT.

Pritisnete taster ALT.

Pritisnete taster TAB.


Na kojim se karticama na traci nalaze komande za osnovne funkcije, na primer SUM i AVG?

Na karticama „Početak“ i „Funkcije“.

Na karticama „Umetanje“ i „Podaci“.

Na karticama „Priručna traka“ i „Podaci“.


Da biste ušli u prikaz „Backstage“, potrebno je da:

Izaberete karticu „Početak“.

Izaberete stavku „Backstage“ na kartici „Prikaz“.

Izaberete karticu Datoteka.


Da biste prikazali Excel 2010 datoteke u programu Excel 2003, morate da:

Datoteke verzije 2010 nije moguće prikazati u verziji 2003. Morate da ih konvertujete u format datoteke 2010.

Preuzmete i instalirate besplatne konvertore.

Ne morate ništa da radite. Jednostavno otvorite datoteke.


Koju karticu koristite za obavljanje matematičkih proračuna?

Karticu „Formule“.

Karticu „Početak“.

Možete koristiti bilo koju karticu.

Stranica 10 od 11PRETHODNOSLEDEĆA