Pronalaženje i pokretanje Office aplikacija u operativnom sistemu Windows 8 ili Windows RT

Office aplikacije, kao što su Excel ili Word, podrazumevano imaju pločice zakačene za početni ekran. Da biste pokrenuli aplikaciju, dodirnite pločicu ili kliknite na nju. Ako ne možete da je vidite, listajte zdesna nalevo da biste videli još pločica.

Evo još nekih načina na koje možete da pokrenete Office aplikaciju u operativnom sistemu Windows 8 ili Windows RT:

Iz svih aplikacija

Dodirom, prevucite od donje ivice prema gore ili od gornje ivice prema dole, a zatim dodirnite Sve aplikacije. Da biste pokrenuli Office aplikaciju, pronađite njenu pločicu i dodirnite je.

Mišem, kliknite desnim tasterom prazan deo početnog ekrana i izaberite Sve aplikacije. Da biste pokrenuli Office aplikaciju, pronađite i kliknite njenu pločicu.

Pomoću dugmeta za pretragu

Dodirom, prevucite prema unutra od desne ivice ekrana i zatim dodirnite Pretraga. Otkucajte ime Office aplikacije i dodirnite ga na listi rezultata sa leve strane.

Mišem, pomerite pokazivač u gornji desni ili donji levi ugao i zatim kliknite na Pretraga. Otkucajte ime Office aplikacije i kliknite na njega na listi rezultata sa leve strane.

Pokretanje Office aplikacije u operativnom sistemu Windows 8 ili RT

Sa trake zadataka na radnoj površini

Ako ne želite da se prebacujete između početnog ekrana i radne površine da biste pokretali Office aplikacije, možete da zakačite prečice na traku zadataka. Da biste to uradili:

Dodirom, pronađite pločicu Office aplikacije na početnom ekranu i prevucite nadole preko pločice da biste je izabrali. Dodirnite Zakači na traku zadataka.

Mišem, kliknite desnim tasterom na pločicu Office aplikacije i zatim izaberite Zakači na traku zadataka.

Ikona aplikacije sada bi trebalo da stoji na traci zadataka na radnoj površini.

 Važno    Za korisničke naloge kreirane posle instalacije sistema Office, Office ćete morati da pronađete i zakačite na traku zadataka.

Više pomoći potražite u članku Aplikacija se ne prikazuje na početnom ekranu nakon prebacivanja na drugog korisnika.

 
 
Primenljivo na:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013